Modern Standard 3.0      Per Ivarsson 070-54 29092          

 

Öppningsbud:

1 K   12-19 hp minst 2-korts ej villkor uppfyllda för 1NT

1 R   12-19hp minst 4-korts ej villkor uppfyllda för 1NT

1 H   12-19hp minst 5-korts

1 S   -----------”----------

1NT   15-17 hp balanserad hand dvs 4-3-3-3, 4-4-3-2 el 5-3-3-2, EJ 5-korts-högfärg

 

Om man har flera 5-korts färger så öppnar man alltid med den högsta.

 

2 K   20- hp alt utgång-på-egen-hand Svarsbud alltid 2R därefter 2NT 22-24hp balanserat, 3NT 25- hp balanserat, allt annat ej-balanserat.

2 R   3-10 hp minst 4-4 i högfärgerna

2 H   8-10 hp 6-korts

2 S   -----------”---------------

2NT   20-21 hp balanserad hand

 

Övrigt: Äss-fråga: 4NT  svar 5K-0 el 3 äss, 5R-1 el 4 äss, 5H-2äss-utan-trumfdam, 5S-2äss-med-trumfdam

5NT efter 4NT-med-svar: Bjud oredovisad kung i lägsta färg

 

Utspel: 1-3-5 regeln, topp-av-sekvens

Markeringar: omvända dvs lågt-kort = du-vill-ha-färgen–spelad, högt-kort = du-vill-inte-ha-färgen

Lavintal dvs när det INTE kan vara Schneider så är ett lågt kort en uppmaning att spela den

lägsta lämpliga färgen o ett högt att spela högsta lämpliga färgen.

 

 

Svarshandens bud efter öppningsbud (ÖB) 1-i-färg i prioritet:

Pass          minde än 6 hp

Enkelhöjning av ÖB-färg                6-9 hp minst fyra kort i ÖB-färg, tre vid HF

Dubbelhöjning av ÖB-färg             10-11 ------- ” -------------

 

2NT Stenberg                               12- hp  ---------”------- ej renons el singel

Enkelhopp i ny färg                       11- hp ----------”------- singel

Dubbelhopp i ny färg                    10- hp ----------”------- renons

Svar efter ovan:                             4 i ÖF 12-14hp ej singel el renons

Ny-färg-lägsta-nivå singel   Ny-färg-hopp renons OBS 4 HF får ej passeras

3ÖF mervärden och minst femkort. 3NT- 18-19hp

Stenbergs även i lågfärg om fyrkorts högf saknas. OBS att slutbud ofta 3NT.

 

 

1 NT          6-10 hp, ej möjligt bjuda färg i 1-läge, ej stöd i ÖB-färg, ej rondkrav

1-i-färg       minst 6hp, ej stöd i ÖB-högfärg , rondkrav

2-i-färg       minst 10hp, ej stöd i ÖB-färg , ej-möjligt  bjuda 1-över-1,  rondkrav

 

Öppningshandens andra bud efter ÖB 1-i-färg i prioritetsordning:

Ombjudning av ÖB på lägsta nivå: 12-15 hp 6-korts

Ny färg på lägsta nivå                12-15 hp minst 4-korts och 5-korts ÖB-färg

NT på lägsta nivå:                         12-14 hp och ej stöd i SH-högfärg,balanserad

Hopp i NT                                    18-19 hp, balanserad hand

Svarshanden bud efter öppningbudet 1NT

0-8 hp ingen 5-korts högfärg          pass

9-10 hp ingen 4- el 5-korts högf     2NT utgångsinvit

11-14 hp -----------”-----------          3NT stoppbud

9- hp minst en 4-korts högfärg       2K Stayman högf-fråga

0- hp femkorts hjärter                    2R ÖH bjuder 2H överföring

0- hp femkort spader                     2H ÖH bjuder 2S överföring

0-8 hp 4-4 i högf bjud 2K, efter ÖH:s 2R (ingen HF) bjud 2H då ÖH passar

om han har tre kort i H annars bjuder han 2S där han garanterat har tre.

 

Svar på 2K (stayman=högfärgsfråga):

2R             ingen högfärg dvs varken 4- eller 5-korts

2H             minst 4-korts H alt 4-4 i H och S

2S             --------”------- S, två-tre kort i H

Upprepad högf-fråga: 3K efter stayman:

3R             Lika många H som S

3H             En mer H än S

3S             En mer S än H

 

Spärrbud dvs 3 i färg och uppåt: minst 7-korts och max 11 hp

Räkna stick och ta hänsyn till zoner. Räkna ett stick hos partnern. 2-3-4 regeln:

Vi i zon fi i ozon:         Du tål en straff dvs lägg på 2 stick till Din hand

Lika zoner                   -----”två straffar ---”----- 3 ------”-------------

Vi i ozon fi i zon          ----” --- tre ---”------”--------4 ------”------------

 

Motbudgivning:

Upplysningsdubbling  - minst 12 hp och minst 3-kort i objudna färger alt stark

1NT           15-17 hp håll i öppningsfärgen

Inkliv med egen färg:    minst 11 hp och minst 5-korts färg

Efter partnerns öppning och inkliver av fi: dubbelt 10hp- allt annat max 9hp.

Partnern öppnar och fi dubblar är Redubbelt 10hp- allt annat max 9hp.

2NT tvåfärgshand: de två lägst objudna färgerna.

Överbud tvåfärgshand: Den högst objudna + en till

Efter fi:s 1NT: Dubbelt-långfärg, bud-på-tvåläget: 2-färgshand bjud-lägsta-färgen