Maratonstaf på elljusspåret 2.340km
      2016 2017
1. Erik  10.38 10.45
2. AdamD  x   14.39
3. Erik  11.14 11.26    
4. Helge  x   15.52
5. Susanne 13.58 14.17  
6. PerJ  10.49 10.41
7. Åke   x   13.36
8. PerJ  11.02 10.53
9. Åke   x   15.14
10 PerJ  10.43 10.16
11 Tobbe  x   9.38
12 Maria  12.50 12.45
13 Tobbe  x   9.26
14 Maria  12.53 12.48
15 Tobbe  x   9.30
16 Niklas x   11.35
17 Tobbe  x   9.33
18 PerI  12.03 12.05
Totalt 3.34.56 och 36/46 214.56

Se oxå stat 1989-2000+2005 bläddra långt ner
     
	  2016
Erik   10.38 första
     11.14
            11.26
Per J  10.49
            11.02
            10.43
Adam G  10.43
            11.27
            11.45
Maria N 12.50
            12.53
Susanne 13.58
            14.05
Per I  12.03
Sista  12.01 sista
Johnny  8.53
Anders L 12.06
Anna N  10.49
Totalt ca 33-57 209.27

Maratonstaf på banan ner i Strömslund
Ny bana: Paradisskolan-cykelvägen-eljusspåret-blindtarmen-bakl
     2012  2013  2014 2015
     2220m  2230m  2330m 2310m
 Johnny  8.56      8.34 9.14 (8.57)
     8.58      8.50 9.12
     9.27      8.50 9.17
 Erik  10.45   9.53 10.20 10.31
     11.39      11.20 11.16
     11.40      10.20 10.59
 PerI  10.17  10.08 11.00 11.16
     10.35  10.05 11.02
     11.10   9.59 11.08
 Anna P 11.55
     12.42 
 Adam  12.44  10.54    10.58
         12.47    12.35    
 AndersL 10.43  11.17    11.00
     11.10   
 Maria  11.41  11.08 12.07 12.07
                12.06
 JoakimG 11.10   9.02 10.05
     12.45  11.13
 Susanne 12.54  12.01 12.48 
             13.12
 Kjell Niklasson 10.12
         10.07
 Jesper      11.59
         13.08
 Lars Andersson  10.09
             10.26
             10.33
Torbjörn Svensson    10.56
Lars Johansson      10.15
             10.04
Lars Niklasson      9.59
             9.57
Kasper Ingelvide         9.44
                 9.51
                 9.38
Julia Eklund          13.27
Isabella Thomson        14.25
Johan Claeson          9.37

Totalt  201.11 195.11 190.50 197.10
     24-37 31-35 17-38 35-64


Leissner Data AB i Maraton-stafetten vid Skidstugan onsd 25 maj 2005          
18 1 Mattias Eriksson  11 10.08
  2 Patrik Johansson  11 12.21
  3 Mattias E      11 11.01
  4 Patrik J      11 13.46
  5 Mattias E      11 11.02
19 6 Patrik J      11 15.01
  7 Maria Niklasson   12 11.59
  8 Lars Niklasson   11 10.17
  9 Kjell Niklasson   11 10.16 
  10 Daniel Ångefors   10 9.59
20 11 Daniel Å      11 11.43
  12 Daniel Å      11 11.24
  13 Lars Carlén     13 11.56
21 14 Gunnar Christianss 13 14.35
  15 Stefan Hornebrant  11 11.36
  16 Stefan H      11 12.02
  17 Lars Carlén     13 12.53
  18 Per Ivarsson    18 16.42 Gång pga bristn baklår
21.47          3.47 47(52+2+10)Leissner Data AB i Maraton-stafetten på Knorren
            2001 2002  2003 2004 
18 1 Per Ivarsson   7.49 7.52  7.59 8.06
  2 Patrik Johansson 10.00 10.18+ 10.49 10.17
  3 Mattias Eriksson    8.43  8.39 8.43
  4 Per Ivarsson   7.49 7.52  7.59 8.32
  5 Mattias Eriksson    8.43  8.39 9.24
  6 Judit Knutsson           10.18
19 7 Daniel Knutsson    10.49 10.38 10.56
  8 Jonas Knutsson           12.46
  9 Patrik Stridvall 21.43 24.06    24.53
  10 Judit Knutsson           10.36
  11 Lars Niklasson            9.22
  12 Maria Niklasson  9.16 9.38  9.28 10.10
  13 Per Ivarsson   7.49 7.52  7.59 9.02
  14 Kjell Niklasson  8.57     8.41 8.29
  15 Stefan Hornebrant 7.58 8.40     8.xx
  16 Gunnar Christiansson        12.16 
  17 Stefan Hornebrant 7.58 8.40     9.07
  18 Johnny Birgersson11.50 11.43    13.43
  19 Stefan Hornebrant 7.58 8.40     9.06
  20 Per Ivarsson   7.49 7.52  7.59 9.32
        Totaltid 3.45 3.40 3.31  3.37
           58(60) 57(59) 46(48) 57(58)

2004-års-lag förlorade flera min på dåliga växlingar.
Detta kan skyllas dels på lagledningen och dels på 
vissa omstuvningar beroende på viss oförmåga att följa
uppgjort schema.
Dessa förlorade min är INTE medräknade i tiderna ovan
utan där står vad varje person hade i löptid.


         2001 2002 2003
Amanda Leissner 11.13 11.58 
Anders Olsson  14.10 14.11 
Ann Stridh       10.06 10.56
Anna Niklasson     10.38- 9.48
Carina Taxén PD 10.56 10.27 
Conny Hultgren PD 9.43 9.54
Daniel Ångefors     8.35 
Daniel Nileback  9.04
David Skoog   13.31
Jesper Siljeblom    11.28 10.07
Johanna Siljeblom       11.24
Jonas Bergkvist        11.21
Jonathan Bergkvist      10.39
Lars Carlén          10.37
Michaela Nywall 13.48
Niklas Larsson         8.57
Nils Hermansson     8.17
Olle Leissner      8.11
Pelle Hedlund         12.57
Per Frykner   15.40
Per Lidén    10.51 10.48 12.18
Stefan Hornebrant 7.58 8.40 
Sven Eklund   13.25    14.01
Nedan följer äldre statistik över Skidstugan 1989-2000. 
Tider över Maraton-Stafetten för LDA. 
     1989  1990  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 pi   8.15  8.28  8.51 8.50 8.48 8.48 8.50 9.00 9.05 9.01 9.26 9.21
     9.30+ 8.47  9.47+10.37- 9.16 ont i    9.28   9.35 9.47 9.27
     8.28  8.57  9.23 9.17 9.16 hälsena   9.37   9.39 9.57
     8.56  9.10  9.30 9.38 9.25
               9.15
 pon  11.23 11.07  -  -  12.47 12.20 11.50 13.28 14.35
    11.06      -  -  13.29 12.38
 lc   11.20 12.54 12.34 12.02 11.18 11.00*
    12.09 12.38 12.24 12.50 12.49 12.46
                 12.55
 pf   17.11 16.50 17.49 
    18.42     18.36
 ao   15.29 16.24 15.28 15.53 15.33 15.53 16.18 16.06 15.59 15.32  15.55
    16.31 17.02 16.10 14.48 15.53
 Lenny Anders     10.12 10.10 10.11 10.37
           10.36 11.22 10.47-11.55
 nj   18.10 19.24 19.01 18.40-18.57
    18.26        18.51 
 MariaJ 10.25 10.28
 AnnHel 11.19 11.43
 Torsten Chris 10.12 10.53 10.24
 Marita Anders 18.31
 Torgny aoKusin12.30 13.13
 Martin Johans    10.48 10.46 10.44
 Jörgen Rönning  11.20 11.34
 Ann Strid         15.25 16.38 15.59 14.56 12.41    12.45
 Martin Ivarsson      (14.15)10.45-(9.31)(9.45)      (8.23)
 Olle Soprani       12.50 14.30  14.36
 Jonas Leissner        10.49 10.59 10.20    9.20 ------9.26
                    11.33 11.30* 10.40  9.39
 Anders Leissner         10.51 11.48 12.36+ 11.47
 Kalle Leissner            10.56 12.17 10.33  9.44------10.28
 Marie Söderblom            14.29
 Torbjörn Söder               12.32 13.29 13.08
 Petra Persson (ts)             12.56 13.14 12.55
 Lotta Danielsson              14.20
 Peter Olsson                14.10 14.27 14.20
 Tomas Ingelbrant              10.51 9.57 9.51
                       10.16 10.07
 Sven Eklund                 12.29 12.13   13.53-   15.42
                       12.48
 Carina Taxen PD               12.20
 Yvette Hedlund (ao)             15.16
 Nils Nordlund Kommunen           12.08
 Patrik Stridvall              18.03 19.20   24.35 25.57 24.39
 Michael Lidén                  13.45
 Per Lidén                    12.28 12.19 12.31 13.06 12.44
 Andreas Söder                  10.37 11.21
 Birgitta Ljung                  15.51 15.06 13.28 14.29
 Pelle Hedlund                     13.38 14.55 13.39 14.41
 Emil Lidén                       10.47 11.35
 Hans Olsson                      18.31
 Frank Pettersson                    14.08
 Daniel Ångefors                       10.04 10.20 9.59
                               11.10    10.15
 Michaela Nywall                       17.14 15.18 15.11
 Hugo Christianss                       9.00
                                9.35
 Göran Ljung                         11.52 12.05
 Peter Larsson                         9.36
 Maria Niklasson--------------------------------------------------- 11.31 11.12
 Patrik Johansson---------------------------------------------------13.00 12.16
 Tobias Jonsson ---------------------------------------------------13.08 12.21
 Mikael Karlander---------------------------------------------------14.37 16.06
 Jonny Birgersson---------------------------------------------------13.57 13.41
 Marina Runesson                             16.59
 Stefan Hornebrant                            10.23
 Lena Andrusenko                             15.46
3,49.10 3,37.13 3,45.35 3.50.42 3.40.42 3.42.30 3.50.06 3.48.34 3.44.24 3.46.40 3.52.51 4,07.13
53(57) 58(77) 82(92) 105(126) 110(141) 117(145) 118(135) 112(132) 96(113) 75(86) 75(85) 55(55)
   (bara17 varv)
 Som underlag för tiderna har pi:s klocka i kombination med den 
 officiella tidtagningen använts.
 + efter varvtid innebär att det är andra varvet i sträck.
 - Dålig växel
 * Uppskattad på gr av orimligheter i off. tidtagn