Trollhättan 94-12-06                                                

                                                                                                                    AFTONBLADET

                                                                    Spelbladet alt Söndags

                                                                                                                            

                                                                                                                    105 18  STOCKHOLM

 

 

  En Programmerares dröm om det perfekta trav-systemet.

   Material till en artikel-serie.

 

   Jag är en programmerare som realiserat vad de flesta med mitt

   arbete drömmer om. Jag har byggt ett omfattande system

   för V65/V75 som bygger på tidningarnas rankinglistor med

   systemförslag.

   Jag är inte intresserad av hästar och inte av spel heller.

   Jag spelar aldrig för nöjes skull. Jag tar aldrig minsta lott.

   Mina intressen är statistik och programmering.

   Egentligen är jag inte intresserad av pengar heller men ett

   husbygge vid fel tidpunkt har tvingat mig till att bli det.

   Mina motiv har alltså varit behov av pengar - skulder på 1.6 milj -

   och ärelystnad - att kunna visa att man kan tänka rätt.

   Förmodligen är det senare den starkaste drivkraften.

   En disposition av materialet:

 

   1.  Hur det hela började.

   2.  Framgångar med V65

   3.  Statistik över totala antalet lopp, spik-statistik mm

   4.  Tidningarnas resultat V65, förädlat

   5.  Tidningarnas resultat V75, förädlat

   6.  På vilken plats rätt rad kommer för tidningarna V65, förädlat

   7.  På vilken plats rätt rad kommer för tidningarna V75, förädlat

   8.  Tidningarnas system för V65

   9.  Tidningarnas system för V75

   10. Ett försök till utpressning av ATG

   11. Utvärdering av senaste tävlingsomgången

 

   Hade systemet fungerat hade Du inte haft dessa papper i Din hand

   idag. Tyvärr kom V75 ivägen. Om V65 hade fortsatt hade jag nog inte

   behövt utbjuda detta till publicering.

   För V75 är det mycket svårare (omöjligt ?) att få lönsamhet.

   Ett system som inte fungerar är det dags att sälja eller publicera.

 

   Materialet Du fått innehåller stickprov. Om tidningen bestämmer sig

   för att köpa det levereras givetvis hela materialet.

   På diskett om så önskas. Med ensamrätt eller utan.

 

   Hela materialet omfattar följande tidningar:

 

   AB     103 omgångar  Arbetet 117 omgångar   DN          117 omgångar

   EXP    104  --"--    FLT     116  --"--     GP          119  --"--

   Guiden  99  --"--    Idag    100  --"--     TravRonden  118  --"--

   SVD    117  --"--    TextTV   92  --"--     TT Svenhed  117  --"--     

   ViTippa 79  --"--    Streck-stat publicerade på textTV  118  --"--

  

 

   Alla dessa 14 källor följs upp även nu. Antal omgångar ökas alltså

   upp med ett för varje vecka.       

                                                         
          

   Vad skall det kosta ?

   Av ATG försökte jag få ut 300,000 kr. Detta gäller för ensamrätt.

   Jag uppskattar min nedlagda tid till ca 1,500 timmar.

   Säg 200 kr/tim och det blir just 300,000 kr.

   Det är en MYCKET billig konsult-debitering i min branch.

   De flesta ligger en bra bit över 500 kr/tim.

 

   Jag kan även tänka mig ett mer kontinuerligt samarbete med

   statistik för Er tidning.

   Jag kan mycket väl tänka mig att göra statistik även på andra

   tidningar eller källor som kan finnas. Också bakåt i tiden.

 

   JAG VILL VARA ANONYM I TIDNINGEN.

   MATERIALET FÅR GIVETVIS INTE PUBLICERAS UTAN MITT MEDGIVANDE.

 

 

   Med vänlig hälsning   

  

  

 

  

  

   Per Ivarsson

   Kapellg 3

   461 57  TROLLHÄTTAN

   tel 0520-29092 fax 20089

 

 

   PS Materialet kan verka svårgenom-trängligt. Det kräver att man ger

      sig tid med det. En fråga man ställer sig : Stämmer det ?

      Finns det inte en massa fel i programmeringen och därmed i

      statistiken ?

      Helt felfritt är det säkert inte. Men just nu vet jag inga större

      fel. Gör gärna stickprov på känt material !


  

  1. Hur det hela började.

 

   Jag gjorde ett försök 1987 och lade då ner några veckors

   programmering. Principen var densamma som nu.

   Jag visste inget om hästar och tänkte INTE lära mig något om dem.

   Trav-kunskapen skulle tidningarnas experter stå för.

   Jag kom den gången fram till att det skulle krävas för mycket

   arbete för att få vinst på ett sådant system.

 

   Hösten 1992 hade jag hunnit bygga hus och insåg att om jag ville bo

   kvar i huset måste jag ordna mer pengar.

   Jag hade klart för mig att det inte skulle bli något spel förrän jag

   hade en statistik som bar. För att snabbt komma igång gick jag till

   biblioteket som spar dagstidningar i 3 månader.

   All ledig tid användes till att programmera systemet.

   Tidningarnas rankinglistor knappades in på en bärbar dator. När jag

   följt upp tidningarna i ca 25 omgångar insåg jag att man kunde spela

   och vinna med stor säkerhet. Det var dags att börja spela.

   Följande kalkyler låg till grund för mitt första spel. Jag hade två

   varianter antingen kunde jag följa textTV:s "Hur strecken föll" eller

   också mitt egna system. Se nedan !

 

   Hur strecken faller enl TextTV

                         Vinst-6:a  Vinst-5:or  Insats    Netto     Ackum

   1 06%SAT 930102   +1 *  49,911 +27 * 1,099 -24,000 = +55,584   +55,584

   2 06%SAT 930109      *          +7 *   447 -20,160 = -17,031   +38,553

   3 06%SAT 930116      *          +6 *   208 - 7,200 =  -5,952   +32,601

   4 06%SAT 930123      *          +5 *   198 -12,000 = -11,010   +21,591

   5 06%SAT 930130   +1 *  20,568 +27 *   500 -14,112 = +19,956   +41,547

   6 06%SAT 930206   +1 *  49,607 +24 *   875 -12,600 = +58,007   +99,554

   Summa 06%SAT Max förlust = -33,993  930109-930123  3n(  6)   +99,554 kr

 

   Ovanstående tabell bländade mig. Jag hade just börjat knappa in från

   TextTV statistiken över hur strecken var fördelade. Det var givetvis

   alldelse för kort tid med 6 veckor för att bilda ett underlag men

   jag lät mig som sagt bländas !

   Jag hade ju mitt egna system med underlag på 25 veckor som också gav

   vinst men det här verkade bättre.

   Systemet sa till mig att satsa 24,000 rader lördagen 93-02-13,

   vilket jag också gjorde. Det var med viss darr på handen jag lämnade

   in kupongen på 24,000 rader. Jag snek med 70 öres, men det kostade

   ändå 16,824 kr.  Ombudet tog emot checken med stor respekt.

   Inom parantes sagt hade jag just då disponiblet ca 35,000 kr -

   jämför med Max förlust - beroende på att jag betalade villalånen

   halvårsvis. Så segerviss var jag !

   Och vann gjorde jag. En sexa och 27 femmor. Nettovinst 66,494 kr.

   Gissa om spelombudet var imponerad. Jag hade hittills gått där

   i flera månader med min bärbara dator utan att spela och första

   gången jag spelar vinner jag en storvinst.

 
 

  2. Framgångar med V65

 

   Här följer mitt totala spelande på V65 :

 

 1 930213 24,000 rad 16,824 kr (80,050+27*1,436)*.7=83,270 +66,494 +66,494

 2 930227  1,296 rad  6,504 kr                                     +59,990

 3 930306 36,750 rad 25,749 kr                                     +34,241

 4 930313  2,304 rad 11,544 kr                                     +22,697

 5 930320  3,456 rad 17,304 kr (0+4*2,612)*5      = 52,240 +34,936 +57,633

 6 930424  2,400 rad 12,024 kr (478+17*321)*5     =  5,110  -6,914 +50,719

 7 930501    576 rad  2,904 kr (970+12*50)*5      =  7,850  +4,946 +55,665

 8 930508  1,920 rad  9,624 kr (950+13*0)*5       =  4,750  -4,874 +50,791

 9 930515    960 rad  4,824 kr (512+15*0)*5       =  2,560  -2,264 +48,527

10 930522    720 rad  3,624 kr (2,357+13*92)*5    = 17,765 +14,141 +62,668

11 930529    540 rad  2,724 kr                                     +59,944

12 930605    864 rad  4,344 kr                                     +55,600

13 930612    480 rad  2,424 kr (2,260+12*95)*5    = 17,000 +14,576 +70,176

14 930619    864 rad  4,344 kr                                     +65,832

15 930627    405 rad  2,049 kr                                     +63,783

16 930703  1,536 rad  7,704 kr                                     +56,004

17 930710  1,080 rad  5,424 kr                                     +50,580

18 930717    729 rad  3,669 kr                                     +46,911

19 930724    648 rad  3,264 kr                                     +43,647

20 930731  1,080 rad  5,424 kr (0+6*94)*5         =  2,820  -2,604 +41,043

21 930807    432 rad  2,184 kr                                     +38,859

22 930814    648 rad  3,264 kr (0+3*81)*5         =  1,215  -2,049 +36,810

23 930821    450 rad  2,274 kr                                     +34,536

24 930828    144 rad  1,464 kr                                     +33,072

25 930904    108 rad  1,104 kr                                     +31,968

26 930911     81 rad    834 kr (0+3*54)*10        =  1,620    +786 +32,754

27 930918    144 rad  1,464 kr                                     +31,290

28 930925    192 rad  1,944 kr                                     +29,346

29 931002    144 rad  1,464 kr                                     +28,182

30 931009    144 rad  1,464 kr                                     +26,718

31 931016     72 rad    372 kr (0+1*99)*5         =    495    +123 +26,841

32 931024     96 rad    984 kr                                     +25,857

 

   Totalt 7 nettovinster och +25,857 kr

 

   Mitt spelande på V65 slutade alltså med +25,857 kr och 7 nettovinster

   på 32 omgångar. Det var stor skada att V65 lades ned.

  Vinst nästan var 4:de gång.

   Som synes spelade jag 5 kr:ers spel fån och med spelomgång 4.

   Och jag spelade efter mitt eget system. Inte efter "Hur strecken

   föll enligt textTV" som jag gjorde första gången. Det var alldeles

   för lite underlag för att kunna bedömma spel eller inte.

   Jag hade bara haft en rejäl bondtur !

   Se vidare kapitel 9. "Ett försök till utpressning av ATG" för

   utvärdering av streck-fördelningen enligt textTV.


   Följande statistik låg till grund för mitt spel:

                    Vinst-6:a  Vinst-5:or  Insats    Netto     Ackum

  1 0100    920905               *     0 -    72 =     -72       -72 kr

  2 0100    920912               *     0 -    96 =     -96      -168 kr

  3 0100    920919               *     0 -    96 =     -96      -264 kr

  4 0100    920926               *     0 -    12 =     -12      -276 kr

  5 0100    921003               *     0 -    54 =     -54      -330 kr

  6 0100    921010            +1 *   696 -    32 =    +664      +334 kr

  7 0100    921017            +3 *   866 -    96 =  +2,502    +2,836 kr

  8 0100    921024               *     0 -    64 =     -64    +2,772 kr

  9 0100    921031               *     0 -    48 =     -48    +2,724 kr

 10 0100    921107               *     0 -    36 =     -36    +2,688 kr

 11 0100    921114               *     0 -    81 =     -81    +2,607 kr

 12 0100    921121            +1 *    35 -    16 =     +19    +2,626 kr

 13 0100    921128               *     0 -    24 =     -24    +2,602 kr

 14 0100    921205               *     0 -    48 =     -48    +2,554 kr

 15 0100    921212               *     0 -    36 =     -36    +2,518 kr

 16 0100    921219               *     0 -    36 =     -36    +2,482 kr

 17 0100    921226               *     0 -    16 =     -16    +2,466 kr

 18 0100    930102               *     0 -    48 =     -48    +2,418 kr

 19 0100    930109               *     0 -    72 =     -72    +2,346 kr

 20 0100    930116               *     0 -    96 =     -96    +2,250 kr

 21 0100    930123               *     0 -    48 =     -48    +2,202 kr

 22 0100    930130               *     0 -    54 =     -54    +2,148 kr

 23 0100    930206               *     0 -       =            +2,148 kr

 24 0100    930213               *     0 -    72 =     -72    +2,076 kr

 25 0100    930220     3,498  +7 *   147 -    72 =  +4,455    +6,531 kr

 26 0100    930227               *     0 -    64 =     -64    +6,467 kr

 27 0100    930303               *     0 -    64 =     -64    +6,403 kr

 28 0100    930306               *     0 -    72 =     -72    +6,331 kr

 29 0100    930313               *     0 -       =            +6,331 kr

 30 0100    930320               *     0 -    72 =     -72    +6,259 kr

 31 0100    930327            +3 *   108 -    96 =    +228    +6,487 kr

 32 0100    930403               *     0 -    96 =     -96    +6,391 kr

 33 0100    930411               *     0 -    72 =     -72    +6,319 kr

 34 0100    930417            +2 *   107 -    96 =    +118    +6,437 kr

 35 0100    930424       478  +7 *    32 -    96 =    +606    +7,043 kr

 36 0100    930501            +2 *    50 -    96 =      +4    +7,047 kr

 37 0100    930508            +4 *     0 -    48 =     -48    +6,999 kr

 38 0100    930515       512  +6 *     0 -    48 =    +464    +7,463 kr

 39 0100    930522               *     0 -    72 =     -72    +7,391 kr

 40 0100    930529               *     0 -    54 =     -54    +7,337 kr

 41 0100    930605               *     0 -    48 =     -48    +7,289 kr

 42 0100    930612     2,260  +7 *    95 -    72 =  +2,853   +10,142 kr

 43 0100    930619               *     0 -    72 =     -72   +10,070 kr

 44 0100    930627               *     0 -    96 =     -96    +9,974 kr

 45 0100    930703               *     0 -    96 =     -96    +9,878 kr

 46 0100    930710               *     0 -    24 =     -24    +9,854 kr

 47 0100    930717               *     0 -    48 =     -48    +9,806 kr

 48 0100    930724               *     0 -    96 =     -96    +9,710 kr

 49 0100    930731               *    94 -       =            +9,710 kr

 50 0100    930807               *     0 -    72 =     -72    +9,638 kr

 51 0100    930814            +2 *    81 -    96 =     +66    +9,704 kr

 52 0100    930821               *     0 -    36 =     -36    +9,668 kr

 53 0100    930828               *     0 -    96 =     -96    +9,572 kr

 54 0100    930904               *     0 -    36 =     -36    +9,536 kr

 55 0100    930911            +3 *    54 -    54 =    +108    +9,644 kr

 56 0100    930918               *     0 -    36 =     -36    +9,608 kr

 57 0100    930925               *     0 -    96 =     -96    +9,512 kr

 58 0100    931002               *     0 -    64 =     -64    +9,448 kr

 59 0100    931009               *     0 -    72 =     -72    +9,376 kr

 60 0100    931016            +1 *    99 -    72 =     +27    +9,403 kr

 61 0100    931023               *     0 -    96 =     -96    +9,307 kr

Summa <0100  Max förlust =    -835  930619-931023 13n( 61)   +9,307 kr


  Här kommer en sammanställning på olika nivåer man kan lägga sig på.

   Här tas enbart med summaraderna.

 

   Summa <0100  Max förlust =    -835  930619-931023 13n( 61)   +9,307 kr

   Summa <0200  Max förlust =  -1,900  921024-930213 12n( 61)  +38,127 kr

   Summa <0300  Max förlust =  -2,605  921024-930213 11n( 61)  +35,408 kr

   Summa <0400  Max förlust =  -3,163  921024-930213 11n( 61)  +35,355 kr

   Summa <0500  Max förlust =  -4,346  930619-931009 13n( 61)  +34,600 kr

   Summa <0600  Max förlust =  -5,854  921024-931009 13n( 61)  +31,780 kr

   Summa <0700  Max förlust =  -6,659  930619-931009 15n( 61)  +32,364 kr

   Summa <0800  Max förlust =  -6,621  921024-931002 16n( 61)  +33,695 kr

   Summa <0900  Max förlust =  -8,171  930619-931002 16n( 61)  +45,874 kr

   Summa <1000  Max förlust = -10,541  930619-931002 17n( 61)  +48,449 kr

   Summa <1100  Max förlust = -11,843  930619-931002 17n( 61)  +45,273 kr

   Summa <1200  Max förlust = -12,068  930619-931002 17n( 61)  +42,393 kr

   Summa <1300  Max förlust = -13,688  930619-931002 15n( 61)  +60,953 kr

   Summa <1400  Max förlust = -14,318  930619-931002 15n( 61)  +60,323 kr

   Summa <1500  Max förlust = -15,923  930424-931002 14n( 61)  +55,063 kr

   Summa <1600  Max förlust = -17,707  930424-931002 14n( 61)  +51,647 kr

   Summa <1700  Max förlust = -18,320  930327-931002 14n( 61)  +49,314 kr

   Summa <1800  Max förlust = -20,404  930227-931002 14n( 61)  +41,023 kr

   Summa <1900  Max förlust = -20,934  930227-931002 14n( 61)  +40,493 kr

   Summa <2000  Max förlust = -22,594  930227-931002 13n( 61)  +36,559 kr

 

   Max förlust är det maximalt största belopp man måste ligga ute med

   och under vilken period den uppkom.

   Det första talet står för max antal satsade rader, dvs första raden

   står för att max 100 rader satsades varje gång, se föregående sida.

   Tex i raden för 0100 står en Max förlust på 835 kr och den

   förlusten uppstod under perioden 930619-931023.

   Dvs 931023 hade man en maximal förlust på 835 kr.

   På samma rad 0100 betyder 13n(61) att man haft 13 netto-vinster

   på 61 omgångar. Den totala vinsten på 61 omgångar är +9,307 kr.

   Om man delar ackum-vinst med max-förlust får man en faktor 11.

   Om man tex satsar 100,000 kr på 61 veckor får man 1.1 miljoner i

   vinst.

   Man kan notera att vilken nivå man än lägger sig blir det alltid

   vinst, men störst vinst-faktor fås vid max 100 rader !

  


  3. Statistik över totala antalet lopp, spik-statistik mm

  

 

   Statistik över vinnare bland den först tippade.

  

       PIQ  1 - 1  239 av 744 dvs  32 % gick in

   VIT  1 - 1  151 av 495 dvs  31 % gick in

   TEX  1 - 1  179 av 581 dvs  31 % gick in

   SAQ  1 - 1  229 av 738 dvs  31 % gick in

   EXP  1 - 1  199 av 654 dvs  30 % gick in

   SVD  1 - 1  211 av 732 dvs  29 % gick in

   IDA  1 - 1  183 av 629 dvs  29 % gick in

   GUI  1 - 1  183 av 623 dvs  29 % gick in

   DN   1 - 1  213 av 731 dvs  29 % gick in

   ARB  1 - 1  209 av 732 dvs  29 % gick in

   RON  1 - 1  203 av 738 dvs  28 % gick in

   GP   1 - 1  206 av 744 dvs  28 % gick in

   FLT  1 - 1  200 av 726 dvs  28 % gick in

   TT   1 - 1  197 av 737 dvs  27 % gick in

   AB   1 - 1  176 av 648 dvs  27 % gick in

  

   PIQ har alltså tippat 239 vinnare på 744 lopp vilket betyder att

   PIQ har prickat in vinnare i 32 % av loppen.

   PIQ är ingen tidning utan det system jag fått ihop genom att blanda de

   olika tidningarnas tips, en förädling av tidningarnas tips.

   SAQ grundar sig på "Streckfördelning enlig TextTV".

  

  

   Statistik över vinnare bland de två först tippade.

  

      PIQ  1 - 2  368 av 744 dvs  49 % gick in

   TEX  1 - 2  276 av 581 dvs  48 % gick in

   VIT  1 - 2  232 av 495 dvs  47 % gick in

   SVD  1 - 2  345 av 732 dvs  47 % gick in

   SAQ  1 - 2  348 av 738 dvs  47 % gick in

   IDA  1 - 2  293 av 629 dvs  47 % gick in

   GUI  1 - 2  290 av 623 dvs  47 % gick in

   EXP  1 - 2  298 av 654 dvs  46 % gick in

   ARB  1 - 2  335 av 732 dvs  46 % gick in

   TT   1 - 2  330 av 737 dvs  45 % gick in

   GP   1 - 2  335 av 744 dvs  45 % gick in

   DN   1 - 2  330 av 731 dvs  45 % gick in

   AB   1 - 2  294 av 648 dvs  45 % gick in

   RON  1 - 2  326 av 738 dvs  44 % gick in

   FLT  1 - 2  310 av 726 dvs  43 % gick in

  

   Statistik finns även för vinnare bland de tre, fyra, fem

   och sex första tippade.

  

 
 Utvärdering av SVD över 113 omgångar (920905 - 941105) 

                                                                     

   SVD    1-över-strecket-stat:    77 av 181 dvs  42 % gick in (spikar)

   SVD    2-över-strecket-stat:    95 av 176 dvs  53 % gick in (två-häst)      

   SVD    3-över-strecket-stat:    70 av 118 dvs  59 % gick in (tre-häst)

   SVD    4-över-strecket-stat:    30 av  47 dvs  63 % gick in osv

   SVD    5-över-strecket-stat:    22 av  29 dvs  75 % gick in       

   SVD    6-över-strecket-stat:    29 av  34 dvs  85 % gick in       

   SVD    7-över-strecket-stat:    44 av  55 dvs  80 % gick in       

   SVD    8-över-strecket-stat:    42 av  45 dvs  93 % gick in       

   SVD    9-över-strecket-stat:    14 av  17 dvs  82 % gick in       

                                                                     

   SVD   1  210 av 732 dvs  29 % gick in (rankade 1:a vann)        

   SVD   2  134 av 732 dvs  18 % gick in (rankade 2:a vann)        

   SVD   3   81 av 732 dvs  11 % gick in (rankade 3:a vann)        

   SVD   4   71 av 732 dvs  10 % gick in osv                         

   SVD   5   58 av 732 dvs   8 % gick in                             

   SVD   6   54 av 732 dvs   7 % gick in                             

   SVD   7   33 av 732 dvs   5 % gick in                             

   SVD   8   25 av 732 dvs   3 % gick in                             

   SVD   9   18 av 732 dvs   2 % gick in                             

   SVD  10   21 av 732 dvs   3 % gick in                             

   SVD  11   14 av 732 dvs   2 % gick in                             

   SVD  12    9 av 732 dvs   1 % gick in                             

 

   Givetvis finns statistik även för övriga tidningar vilket fås vid

   uppgörelse.

 

   Statistik över tippade en-hästars-lopp (spikar)

   SVD    1-över-strecket-stat:    77 av 181 dvs  42 % gick in       

   IDA    1-över-strecket-stat:    97 av 244 dvs  39 % gick in       

   EXP    1-över-strecket-stat:    92 av 235 dvs  39 % gick in       

   ARB    1-över-strecket-stat:    94 av 237 dvs  39 % gick in       

   TT     1-över-strecket-stat:    90 av 231 dvs  38 % gick in       

   GP     1-över-strecket-stat:   103 av 269 dvs  38 % gick in       

   DN     1-över-strecket-stat:    78 av 203 dvs  38 % gick in       

   AB     1-över-strecket-stat:    77 av 199 dvs  38 % gick in       

   VIT    1-över-strecket-stat:    69 av 183 dvs  37 % gick in       

   GUI    1-över-strecket-stat:    99 av 263 dvs  37 % gick in       

   TEX    1-över-strecket-stat:    73 av 200 dvs  36 % gick in       

   FLT    1-över-strecket-stat:    82 av 222 dvs  36 % gick in       

   RON    1-över-strecket-stat:    92 av 260 dvs  35 % gick in       

 

   Statistik över tippade två-hästars-lopp

   AB     2-över-strecket-stat:    34 av  58 dvs  58 % gick in       

   TEX    2-över-strecket-stat:    63 av 114 dvs  55 % gick in       

   VIT    2-över-strecket-stat:    52 av  96 dvs  54 % gick in       

   SVD    2-över-strecket-stat:    95 av 176 dvs  53 % gick in       

   IDA    2-över-strecket-stat:    41 av  80 dvs  51 % gick in       

   GP     2-över-strecket-stat:    75 av 153 dvs  49 % gick in       

   RON    2-över-strecket-stat:    51 av 108 dvs  47 % gick in       

   DN     2-över-strecket-stat:    29 av  61 dvs  47 % gick in       

   EXP    2-över-strecket-stat:    65 av 144 dvs  45 % gick in       

   ARB    2-över-strecket-stat:    68 av 150 dvs  45 % gick in       

   FLT    2-över-strecket-stat:    56 av 129 dvs  43 % gick in       

   GUI    2-över-strecket-stat:    35 av  83 dvs  42 % gick in       

   TT     2-över-strecket-stat:    68 av 169 dvs  40 % gick in       

 


   4. Tidningarnas resultat förädlade med statistik-formler för V65.

 

   Här följer summaraderna för alla omgångar för olika nivåer på spel.

   Nivåerna börjar på max 100 rader till max 2000 rader i steg om 100.

   För att se alla omgångar för en viss nivå se exempel på nästa sida.

   "Max förlust" står för den största förlust man någon gång under alla

   omgångar haft. Dvs maximalt med pengar man har måst ligga ute med.

   Man ser också under vilken period denna förlust uppstod.

   2n( 46) betyder att man har 2 netto-vinster på 46 omgångar.

   Längst till höger står ackumulerad vinst över alla omgångar.

   OBS att detta avser det sista året med V65. Jämför med V75 i nästa

   kapitel.

                                                             Ackumulerat

   Summa 0100AB  Max förlust =  -2,531  921212-931023  1n( 45)    -2,531 kr

   Summa 0200AB  Max förlust =  -4,276  921212-931023  3n( 45)    -4,276 kr

   Summa 0300AB  Max förlust =  -7,207  921212-931023  2n( 45)    -7,207 kr

   Summa 0400AB  Max förlust =  -9,160  930102-931023  3n( 45)    -7,513 kr

   Summa 0500AB  Max förlust = -10,946  930102-931023  4n( 45)    -9,407 kr

   Summa 0600AB  Max förlust = -13,178  930102-931023  2n( 45)   -11,639 kr

   Summa 0700AB  Max förlust = -16,782  930102-931023  3n( 45)   -15,567 kr

   Summa 0800AB  Max förlust = -20,085  930102-931023  2n( 45)   -18,870 kr

   Summa 0900AB  Max förlust = -22,884  930102-931023  2n( 45)   -21,669 kr

   Summa 1000AB  Max förlust = -25,585  930102-931023  2n( 45)   -24,370 kr

   Summa 1100AB  Max förlust = -25,855  930102-931023  2n( 45)   -24,640 kr

   Summa 1200AB  Max förlust = -28,165  930102-931023  2n( 45)   -26,950 kr

   Summa 1300AB  Max förlust = -36,669  930102-931023  2n( 45)   -36,318 kr

   Summa 1400AB  Max förlust = -36,669  930102-931023  2n( 45)   -36,318 kr

   Summa 1500AB  Max förlust = -37,341  930102-931023  2n( 45)   -36,990 kr

   Summa 1600AB  Max förlust = -35,325  930102-931023  3n( 45)   -34,974 kr

   Summa 1700AB  Max förlust = -36,201  930102-931023  2n( 45)   -35,850 kr

   Summa 1800AB  Max förlust = -46,962  921212-931023  2n( 45)   -46,962 kr

   Summa 1900AB  Max förlust = -48,537  921212-931023  2n( 45)   -48,537 kr

   Summa 2000AB  Max förlust = -49,305  921212-931023  2n( 45)   -49,305 kr

 


     Utskrift av alla omgångar för en viss nivå. Här kan man se omgång

     för omgång hur spelet gått. OBS gäller sista året med V65.

    NIVÅ             VINST-6    VINST-5:or   INSATS    NETTO    ACKUMUL

  1 1600AB  921212    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -1,296

  2 1600AB  921219    *          +3 *   765 -   648 =  +1,647      +351

  3 1600AB  930102    *             *     0 - 1,296 =  -1,296      -945

  4 1600AB  930109    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -2,241

  5 1600AB  930116    *             *     0 -   432 =    -432    -2,673

  6 1600AB  930123    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -3,969

  7 1600AB  930130    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -5,265

  8 1600AB  930206    *             *     0 -   648 =    -648    -5,913

  9 1600AB  930213    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -7,209

 10 1600AB  930220    *          +2 *   147 - 1,536 =  -1,242    -8,451

 11 1600AB  930227    *             *     0 - 1,215 =  -1,215    -9,666

 12 1600AB  930306    *             *     0 -   729 =    -729   -10,395

 13 1600AB  930313    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -11,691

 14 1600AB  930320    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -12,987

 15 1600AB  930327    *          +2 *   108 - 1,152 =    -936   -13,923

 16 1600AB  930403    *             *     0 - 1,536 =  -1,536   -15,459

 17 1600AB  930411    *             *     0 -   324 =    -324   -15,783

 18 1600AB  930417 +1 *   2,145 +15 *   107 - 1,536 =  +2,214   -13,569

 19 1600AB  930424 +1 *     478 +12 *    32 -   648 =    +214   -13,355

 20 1600AB  930501    *          +4 *    50 - 1,440 =  -1,240   -14,595

 21 1600AB  930508    *          +4 *     0 - 1,200 =  -1,200   -15,795

 22 1600AB  930515 +1 *     512 +12 *     0 -   576 =     -64   -15,859

 23 1600AB  930522    *             *     0 -   864 =    -864   -16,723

 24 1600AB  930529    *             *     0 - 1,500 =  -1,500   -18,223

 25 1600AB  930605    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -19,519

 26 1600AB  930612    *          +3 *    95 -   972 =    -687   -20,206

 27 1600AB  930619    *          +3 *   393 - 1,215 =     -36   -20,242

 28 1600AB  930627    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -21,538

 29 1600AB  930703    *             *     0 -   972 =    -972   -22,510

 30 1600AB  930710    *             *     0 - 1,440 =  -1,440   -23,950

 31 1600AB  930717    *             *     0 -   216 =    -216   -24,166

 32 1600AB  930724    *          +3 * 1,688 - 1,536 =  +3,528   -20,638

 33 1600AB  930731    *          +3 *    94 - 1,296 =  -1,014   -21,652

 34 1600AB  930807    *             *     0 - 1,536 =  -1,536   -23,188

 35 1600AB  930814    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -24,484

 36 1600AB  930821    *             *     0 - 1,500 =  -1,500   -25,984

 37 1600AB  930828    *             *     0 - 1,080 =  -1,080   -27,064

 38 1600AB  930904    *             *     0 - 1,152 =  -1,152   -28,216

 39 1600AB  930911    *             *     0 -   324 =    -324   -28,540

 40 1600AB  930918    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -29,836

 41 1600AB  930925    *             *     0 -   768 =    -768   -30,604

 42 1600AB  931002    *             *     0 -   648 =    -648   -31,252

 43 1600AB  931009    *          +3 *    97 - 1,296 =  -1,005   -32,257

 44 1600AB  931016    *          +3 *    99 - 1,296 =    -999   -33,256

 45 1600AB  931023    *             *     0 - 1,152 =  -1,152   -34,408

Summa 1600AB  Max förlust = -34,759  930102-931023  4n( 45)   -34,408 kr

 


   5. Tidningarnas resultat förädlade med statistik-formler för V75.

 

   Här följer summaraderna för alla omgångar för olika nivåer på spel.

   Nivåerna börjar på max 100 rader till max 2000 rader i steg om 100.

   För att se alla omgångar se exempel på nästa sida.

   "Max förlust" står för den största förlust man någon gång under alla

   omgångar haft. Dvs maximalt med pengar man har måst ligga ute med.

   Man ser också under vilken period denna förlust uppstod.

   2n( 46) betyder att man har 2 netto-vinster på 46 omgångar.

   Längst till höger står ackumulerad vinst över alla omgångar.

   OBS att detta avser det första året med V75. Jämför med V65 i förra

   kapitlet.

 

                                                             Ackumulerat

Summa 0100AB  Max förlust =  -3,446  931030-941203  0n( 58)    -3,446 kr

Summa 0200AB  Max förlust =  -7,405  931030-941203  1n( 58)    -7,405 kr

Summa 0300AB  Max förlust = -12,115  931030-941203  0n( 58)   -12,115 kr

Summa 0400AB  Max förlust = -12,379  931030-941203  0n( 58)   -12,379 kr

Summa 0500AB  Max förlust = -16,865  931030-941203  0n( 58)   -16,865 kr

Summa 0600AB  Max förlust = -20,005  931030-941203  0n( 58)   -20,005 kr

Summa 0700AB  Max förlust = -17,506  940122-941203  1n( 58)   -12,912 kr

Summa 0800AB  Max förlust = -17,506  940122-941203  1n( 58)   -13,824 kr

Summa 0900AB  Max förlust = -21,438  940122-941203  1n( 58)   -17,972 kr

Summa 1000AB  Max förlust = -22,662  940122-941203  1n( 58)   -20,360 kr

Summa 1100AB  Max förlust = -23,970  940122-941203  1n( 58)   -21,668 kr

Summa 1200AB  Max förlust = -20,512  940122-941203  2n( 58)   -19,938 kr

Summa 1300AB  Max förlust = -22,384  940122-941203  2n( 58)   -22,050 kr

Summa 1400AB  Max förlust = -22,870  940122-941203  2n( 58)   -22,536 kr

Summa 1500AB  Max förlust = -22,870  940122-941203  2n( 58)   -22,536 kr

Summa 1600AB  Max förlust = -26,302  940122-941203  2n( 58)   -25,968 kr

Summa 1700AB  Max förlust = -26,302  940122-941203  2n( 58)   -25,968 kr

Summa 1800AB  Max förlust = -37,656  931030-941203  2n( 58)   -37,656 kr

Summa 1900AB  Max förlust = -37,656  931030-941203  2n( 58)   -37,656 kr

Summa 2000AB  Max förlust = -40,734  931030-941203  2n( 58)   -40,734 kr

 


     Utskrift av alla omgångar för en viss nivå. Här kan man se omgång

     för omgång hur spelet gått. OBS gäller sista året med V75.

 

    NIVÅ                   VINST-6    VINST-5:or  INSATS   NETTO   ACKUMUL

  1 0800AB  931030            *          *    0 -   432 =    -432      -432

  2 0800AB  931106            *          *    0 -   648 =    -648    -1,080

  3 0800AB  931113            *          *    0 -   720 =    -720    -1,800

  4 0800AB  931120            *          *    0 -   192 =    -192    -1,992

  5 0800AB  931127            *       +1 *    0 -   135 =    -135    -2,127

  6 0800AB  931204            *          *    0 -   384 =    -384    -2,511

  7 0800AB  931211            *          *    0 -   288 =    -288    -2,799

  8 0800AB  931218            *          *    0 -   288 =    -288    -3,087

  9 0800AB  931226            *          *    0 -   432 =    -432    -3,519

 10 0800AB  940102            *          *    0 -   576 =    -576    -4,095

 11 0800AB  940108            *          *    0 -   768 =    -768    -4,863

 12 0800AB  940115         +5 * 1,139+50 *   69 -   600 =  +8,545    +3,682

 13 0800AB  940122            *          *    0 -   576 =    -576    +3,106

 14 0800AB  940129            *          *    0 -   576 =    -576    +2,530

 15 0800AB  940205            *       +4 *   26 -   288 =    -184    +2,346

 16 0800AB  940212            *          *    0 -   288 =    -288    +2,058

 17 0800AB  940219            *          *    0 -   576 =    -576    +1,482

 18 0800AB  940226            *          *    0 -   432 =    -432    +1,050

 19 0800AB  940305            *          *    0 -   432 =    -432      +618

 20 0800AB  940312            *          *    0 -   432 =    -432      +186

 21 0800AB  940319            *          *    0 -   576 =    -576      -390

 22 0800AB  940326            *       +4 *   41 -   288 =    -124      -514

 23 0800AB  940403            *          *    0 -   216 =    -216      -730

 24 0800AB  940409            *          *    0 -   216 =    -216      -946

 25 0800AB  940416            *       +2 *   16 -   512 =    -480    -1,426

 26 0800AB  940423            *          *    0 -   432 =    -432    -1,858

 27 0800AB  940430            *          *    0 -   512 =    -512    -2,370

 28 0800AB  940507            *          *    0 -   288 =    -288    -2,658

 29 0800AB  940514            *          *    0 -   432 =    -432    -3,090

 30 0800AB  940521            *          *    0 -   432 =    -432    -3,522

 31 0800AB  940528            *          *    0 -   288 =    -288    -3,810

 32 0800AB  940604            *          *    0 -   648 =    -648    -4,458

 33 0800AB  940611            *          *    0 -   288 =    -288    -4,746

 34 0800AB  940618            *          *    0 -   648 =    -648    -5,394

 35 0800AB  940626            *          *    0 -   288 =    -288    -5,682

 36 0800AB  940702            *       +6 *   11 -   432 =    -366    -6,048

 37 0800AB  940709            *          *    0 -   216 =    -216    -6,264

 38 0800AB  940716            *          *    0 -   432 =    -432    -6,696

 39 0800AB  940723            *          *    0 -   432 =    -432    -7,128

 40 0800AB  940730            *          *    0 -   288 =    -288    -7,416

 41 0800AB  940806            *          *    0 -   288 =    -288    -7,704

 42 0800AB  940813            *          *    0 -   648 =    -648    -8,352

 43 0800AB  940820            *          *    0 -   192 =    -192    -8,544

 44 0800AB  940827            *          *    0 -   128 =    -128    -8,672

 45 0800AB  940903            *       +9 *   10 -   432 =    -342    -9,014

 46 0800AB  940910            *          *    0 -   288 =    -288    -9,302

 47 0800AB  940917            *       +6 *    0 -   288 =    -288    -9,590

 48 0800AB  940924         +3 *      +18 *    0 -   192 =    -192    -9,782

 49 0800AB  941001            *          *    0 -   288 =    -288   -10,070

 50 0800AB  941008            *          *    0 -   432 =    -432   -10,502

 51 0800AB  941015            *          *    0 -   432 =    -432   -10,934

 52 0800AB  941022         +2 *    19+20 *    0 -   576 =    -538   -11,472

 53 0800AB  941029            *          *    0 -   192 =    -192   -11,664

 54 0800AB  941105            *          *    0 -   576 =    -576   -12,240

 55 0800AB  941112            *          *    0 -   432 =    -432   -12,672

 56 0800AB  941119            *          *    0 -   144 =    -144   -12,816

 57 0800AB  941126            *          *    0 -   576 =    -576   -13,392

 58 0800AB  941203            *          *    0 -   432 =    -432   -13,824

Summa 0800AB  Max förlust = -17,506  940122-941203  1n( 58)   -13,824 kr

 


   6. På vilken plats rätt rad kommer för tidningarna för V65.

 

   Om man har en sannolikhet på varje häst får varje rad en viss

   sannolikhet. För att komma fram till den sannolikheten multiplicerar

   man en rads alla hästars sannolikheter. Om man tex tar den mest

   sannolika hästen (favoriten) ur varje lopp får man den sannolikaste

   raden. Om man tar den minst sannolika hästen ur varje lopp får man

   den minst sannolikaste raden. På detta sätt får man en rangordning

   på alla miljoner möjliga rader. Det kan vara intressant att i

   efterhand kolla upp var rätt rad hamnade, vilket är gjort nedan:

 

 

 AB    1  930515   Utdeln-6:     512 kr. För 6:a krävs      54 rader

 AB    2  930424   Utdeln-6:     478 kr. För 6:a krävs     486 rader

 AB    3  931016   Utdeln-6:   2,241 kr. För 6:a krävs     576 rader

 AB    4  930508   Utdeln-6:     950 kr. För 6:a krävs     585 rader

 AB    5  930327   Utdeln-6:   5,131 kr. För 6:a krävs   1,996 rader

 AB    6  930417   Utdeln-6:   2,145 kr. För 6:a krävs   2,320 rader

 AB    7  931009   Utdeln-6:   2,387 kr. För 6:a krävs   2,468 rader

 AB    8  930220   Utdeln-6:   3,498 kr. För 6:a krävs   5,662 rader

 AB    9  930619   Utdeln-6:  16,371 kr. För 6:a krävs   8,261 rader

 AB   10  921212   Utdeln-6:   1,873 kr. För 6:a krävs  12,065 rader

 AB   11  930731   Utdeln-6:   3,759 kr. För 6:a krävs  14,641 rader

 AB   12  930612   Utdeln-6:   2,260 kr. För 6:a krävs  15,105 rader

 AB   13  930911   Utdeln-6:   2,396 kr. För 6:a krävs  15,876 rader

 AB   14  921219   Utdeln-6:  26,735 kr. För 6:a krävs  16,468 rader

 AB   15  930627   Utdeln-6:   4,160 kr. För 6:a krävs  18,355 rader

 AB   16  930501   Utdeln-6:     970 kr. För 6:a krävs  19,139 rader

 AB   17  930710   Utdeln-6:  13,176 kr. För 6:a krävs  20,593 rader

 AB   18  930724   Utdeln-6: 140,697 kr. För 6:a krävs  22,772 rader

 AB   19  930522   Utdeln-6:   2,357 kr. För 6:a krävs  25,651 rader

 AB   20  930814   Utdeln-6:   1,904 kr. För 6:a krävs  32,203 rader

 AB   21  930116   Utdeln-6:  17,300 kr. För 6:a krävs  40,336 rader

 AB   22  930828   Utdeln-6:  24,849 kr. För 6:a krävs  52,085 rader

 AB   23  930918   Utdeln-6: 202,964 kr. För 6:a krävs  55,341 rader

 AB   24  930320   Utdeln-6: 200,353 kr. För 6:a krävs  64,886 rader

 AB   25  930123   Utdeln-6:  14,810 kr. För 6:a krävs  66,786 rader

 AB   26  930109   Utdeln-6:  41,552 kr. För 6:a krävs  70,471 rader

 AB   27  930213   Utdeln-6:  80,050 kr. För 6:a krävs  91,379 rader

 AB   28  930807   Utdeln-6:  30,871 kr. För 6:a krävs  96,669 rader

 AB   29  931023   Utdeln-6:  38,021 kr. För 6:a krävs 101,803 rader

 AB   30  930102   Utdeln-6:  49,911 kr. För 6:a krävs 112,914 rader

 AB   31  930904   Utdeln-6: 467,567 kr. För 6:a krävs 115,318 rader

 AB   32  930529   Utdeln-6:1702,743 kr. För 6:a krävs 117,854 rader

 AB   33  930605   Utdeln-6: 352,102 kr. För 6:a krävs 130,112 rader

 AB   34  930313   Utdeln-6:  75,043 kr. För 6:a krävs 133,410 rader

 AB   35  930821   Utdeln-6:  74,373 kr. För 6:a krävs 154,190 rader

 AB   36  930227   Utdeln-6:  31,144 kr. För 6:a krävs 164,635 rader

 AB   37  930206   Utdeln-6:  49,607 kr. För 6:a krävs 195,197 rader

 AB   38  931002   Utdeln-6:  61,489 kr. För 6:a krävs 245,022 rader

 AB   39  930403   Utdeln-6:  30,280 kr. För 6:a krävs 276,379 rader

 AB   40  930925   Utdeln-6: 365,102 kr. För 6:a krävs 385,943 rader

 AB   41  930130   Utdeln-6:  20,568 kr. För 6:a krävs 494,338 rader

 AB   42  930717   Utdeln-6:2043,007 kr. För 6:a krävs 540,643 rader

 AB   43  930703   Utdeln-6: 667,452 kr. För 6:a krävs 741,286 rader

 AB   44  930306   Utdeln-6: 972,055 kr. För 6:a krävs  27,878 rader

 AB   45  930411   Utdeln-6: 325,222 kr. För 6:a krävs 126,183 rader

    AB  BIST5   Snittsumma för  45 omgångar antal rader 151,919

 Snitt AB  på 45 omg med de 5 sämsta och de 5 bästa borttagna  82,923

 


   På föregående sida såg Du resultate av EN tidning. Givetvis finns

   motsvarande för alla övriga 13 tidningar.

   Här nedan följer snitt-summorna för alla tidningar.

   I den sista tabellen är de 10% bästa och 10% sämsta resultaten

   borttagna. OBS att det handlar bara om V65 på den här sidan.

 

 

      PI  BISA    Snittsumma för  61 omgångar antal rader  63,146

      SAT VERKLI  Snittsumma för  60 omgångar antal rader  69,868

      VIT BIST5   Snittsumma för  30 omgångar antal rader  76,361

      GUI BIST5   Snittsumma för  42 omgångar antal rader  91,016

      IDA BIST5   Snittsumma för  43 omgångar antal rader 119,086

      GP  BIST5   Snittsumma för  61 omgångar antal rader 129,465

      ARB BIST5   Snittsumma för  59 omgångar antal rader 131,615

      RON BIST5   Snittsumma för  60 omgångar antal rader 143,946

      SVD BIST5   Snittsumma för  59 omgångar antal rader 144,771

      TT  BIST5   Snittsumma för  61 omgångar antal rader 149,818

      AB  BIST5   Snittsumma för  45 omgångar antal rader 151,919

      DN  BIST5   Snittsumma för  60 omgångar antal rader 155,820

      EXP BIST5   Snittsumma för  46 omgångar antal rader 161,806

      FLT BIST5   Snittsumma för  58 omgångar antal rader 222,216

 

   Snitt PI  på 61 omg med de 7 sämsta och de 7 bästa borttagna  30,544

   Snitt SAT på 60 omg med de 6 sämsta och de 6 bästa borttagna  37,984

   Snitt GUI på 42 omg med de 5 sämsta och de 5 bästa borttagna  50,789

   Snitt VIT på 30 omg med de 3 sämsta och de 3 bästa borttagna  66,564

   Snitt IDA på 43 omg med de 5 sämsta och de 5 bästa borttagna  70,029

   Snitt GP  på 61 omg med de 7 sämsta och de 7 bästa borttagna  76,510

   Snitt TT  på 61 omg med de 7 sämsta och de 7 bästa borttagna  77,687

   Snitt ARB på 59 omg med de 6 sämsta och de 6 bästa borttagna  79,193

   Snitt SVD på 59 omg med de 6 sämsta och de 6 bästa borttagna  81,220

   Snitt AB  på 45 omg med de 5 sämsta och de 5 bästa borttagna  82,923

   Snitt RON på 60 omg med de 6 sämsta och de 6 bästa borttagna  88,439

   Snitt EXP på 46 omg med de 5 sämsta och de 5 bästa borttagna  92,621

   Snitt DN  på 60 omg med de 6 sämsta och de 6 bästa borttagna 102,248

   Snitt FLT på 58 omg med de 6 sämsta och de 6 bästa borttagna 113,808


   7. På vilken plats rätt rad kommer för tidningarna för V75.

 

   Här ligger omgångarna sorterade i datum-ordning till skillnad mot

   föregående kapitel som handlade om V65.

 

AB   931030   Utd:   62,422     262    24 För 7:a krävs  6094,730 rader

AB   931106   Utd: 9511,392  30,681 1,800 För 7:a krävs  5222,750 rader

AB   931113   Utd: 4865,847  27,183 1,142 För 7:a krävs  1574,808 rader

AB   931120   Utd: 9855,980  40,393 1,368 För 7:a krävs  8333,056 rader

AB   931127   Utd:    2,196      31     0 För 7:a krävs     2,561 rader

AB   931204   Utd:  277,058   1,413   119 För 7:a krävs  2033,009 rader

AB   931211   Utd:   52,231     301    33 För 7:a krävs   401,126 rader

AB   931218   Utd:        0 194,597 5,699 För 7:a krävs  6531,497 rader

AB   931226   Utd:   16,494     142    21 För 7:a krävs   100,678 rader

AB   940102   Utd: 2197,492   4,051   209 För 7:a krävs   400,414 rader

AB   940108   Utd:  114,253     577    32 För 7:a krävs  3366,251 rader

AB   940115   Utd:  286,587   1,139    69 För 7:a krävs    82,441 rader

AB   940122   Utd:   68,080     606    51 För 7:a krävs    55,235 rader

AB   940129   Utd:   36,446     359    34 För 7:a krävs   775,051 rader

AB   940205   Utd:   47,151     307    26 För 7:a krävs    77,275 rader

AB   940212   Utd:  109,315     939    75 För 7:a krävs    47,678 rader

AB   940219   Utd:   61,026     495    40 För 7:a krävs    17,071 rader

AB   940226   Utd:   54,007     417    42 För 7:a krävs   425,209 rader

AB   940305   Utd:  351,703   1,706   108 För 7:a krävs   104,285 rader

AB   940312   Utd:   70,194     705    65 För 7:a krävs   113,956 rader

AB   940319   Utd:    7,914      84    13 För 7:a krävs   245,508 rader

AB   940326   Utd:  438,866   1,466    41 För 7:a krävs   592,457 rader

AB   940403   Utd:   58,072     605    46 För 7:a krävs    65,813 rader

AB   940409   Utd:    2,791      47     0 För 7:a krävs   105,458 rader

AB   940416   Utd:   50,322     161    16 För 7:a krävs    76,938 rader

AB   940423   Utd:        0  79,986 2,438 För 7:a krävs 18375,878 rader

AB   940430   Utd: 8469,839  31,545 1,432 För 7:a krävs  6428,346 rader

AB   940507   Utd: 1908,821   4,934   302 För 7:a krävs   262,510 rader

AB   940514   Utd:  106,228   1,031    94 För 7:a krävs  1138,263 rader

AB   940521   Utd: 2216,828   9,236   534 För 7:a krävs  9065,637 rader

AB   940528   Utd:        0  39,629 1,469 För 7:a krävs  7555,546 rader

AB   940604   Utd: 2156,945   7,032   444 För 7:a krävs   987,359 rader

AB   940611   Utd:        0  61,324 1,550 För 7:a krävs  5433,889 rader

AB   940618   Utd:   11,110     103    17 För 7:a krävs    94,477 rader

AB   940626   Utd:    9,477     125    16 För 7:a krävs  1988,290 rader

AB   940702   Utd:   18,256     114    11 För 7:a krävs   308,166 rader

AB   940709   Utd:  319,312   1,751    72 För 7:a krävs   171,888 rader

AB   940716   Utd:  281,116   1,036    63 För 7:a krävs  1418,168 rader

AB   940723   Utd:  948,469   4,066   215 För 7:a krävs  2618,905 rader

AB   940730   Utd:        0 119,921 4,632 För 7:a krävs 34087,775 rader

AB   940806   Utd:  474,783   2,460   188 För 7:a krävs  5283,351 rader

AB   940813   Utd:   20,554     123    12 För 7:a krävs   334,746 rader

AB   940820   Utd:   65,515     265    23 För 7:a krävs  2887,415 rader

AB   940827   Utd:  495,438   3,736   269 För 7:a krävs  1907,082 rader

AB   940903   Utd:    8,756      88    10 För 7:a krävs    14,218 rader

AB   940910   Utd:        0  52,384   874 För 7:a krävs   966,497 rader

AB   940917   Utd:    8,813      33     0 För 7:a krävs    66,468 rader

AB   940924   Utd:      196       0     0 För 7:a krävs       323 rader

AB   941001   Utd: 4980,330  10,698   366 För 7:a krävs  4432,738 rader

AB   941008   Utd:        02880,23147,024 För 7:a krävs 20817,406 rader

AB   941015   Utd: 2103,428   4,183   175 För 7:a krävs  2581,433 rader

AB   941022   Utd:      612      19     0 För 7:a krävs   127,808 rader

AB   941029   Utd:14488,441  14,729   727 För 7:a krävs  1424,751 rader

AB   941105   Utd:        0  18,830   760 För 7:a krävs  4471,367 rader

AB   941112   Utd: 1624,404   2,567    84 För 7:a krävs   318,887 rader

AB   941119   Utd:  896,877   6,126   384 För 7:a krävs  6208,804 rader

AB   941126   Utd:   29,318     164    16 För 7:a krävs   245,055 rader

AB   941203   Utd:  191,735   1,563   119 För 7:a krävs   184,724 rader

      AB  11+ 00+  Snittsumma för  57 omgångar antal rader  3138,047

 


   På föregående sida såg Du resultatet av EN tidning. Givetvis finns

   motsvarande för alla övriga 13 tidningar.

   Här nedan följer snitt-summorna för alla tidningar.

   OBS att det handlar bara om V75 på den här sidan.

 

    Snitt  PI  på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.    862,049

    Snitt  SAT på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.    863,976

    Snitt  TT  på 56 omg med de 10% sämsta borträknade.   1137,193

    Snitt  GP  på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.   1293,233

    Snitt  GUI på 56 omg med de 10% sämsta borträknade.   1370,395

    Snitt  SVD på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.   1384,988

    Snitt  VIT på 48 omg med de 10% sämsta borträknade.   1398,992

    Snitt  ARB på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.   1495,114

    Snitt  RON på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.   1509,332

    Snitt  EXP på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.   1575,037

    Snitt  FLT på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.   1680,425

    Snitt  AB  på 57 omg med de 10% sämsta borträknade.   1695,941

    Snitt  TEX på 56 omg med de 10% sämsta borträknade.   1914,735

    Snitt  IDA på 56 omg med de 10% sämsta borträknade.   1925,964

    Snitt  DN  på 56 omg med de 10% sämsta borträknade.   1971,603

 

 


8. Tidningarnas system för V65 - sista året.

 

   Stora systemet

                     Antal6*Utdeln6+Antal5*Utdeln5-Insats=Netto     Ackum

  1 AB 921212                      +2 *    61 -   120 =      +2        +2

  2 AB 921219                                              -360      -358

  3 AB 930102                                              -200      -558

  4 AB 930109                                              -420      -978

  5 AB 930116                                              -500    -1,478

  6 AB 930123                      +1 *   198 -   576 =    -378    -1,856

  7 AB 930130                                              -512    -2,368

  8 AB 930206                                              -525    -2,893

  9 AB 930213                                              -420    -3,313

 10 AB 930220                      +1 *   147 -   576 =    -429    -3,742

 11 AB 930227                                              -540    -4,282

 12 AB 930306                                            -2,304    -6,586

 13 AB 930313                                              -540    -7,126

 14 AB 930320                                              -560    -7,686

 15 AB 930327         +1 *   5,131+16 *   108 -   540 =  +6,319    -1,367

 16 AB 930403                                              -600    -1,967

 17 AB 930411                                              -540    -2,507

 18 AB 930417                      +1 *   107 -   576 =    -469    -2,976

 19 AB 930424                      +1 *    32 -   540 =    -508    -3,484

 20 AB 930501                                              -500    -3,984

 21 AB 930508                      +4 *       -   576 =    -576    -4,560

 22 AB 930515         +1 *     512+18 *       -   672 =    -160    -4,720

 23 AB 930522                                              -504    -5,224

 24 AB 930529                                              -360    -5,584

 25 AB 930605                                              -480    -6,064

 26 AB 930612                                              -560    -6,624

 27 AB 930619                      +2 *   393 -   936 =    -150    -6,774

 28 AB 930627                                              -480    -7,254

 29 AB 930703                                              -480    -7,734

 30 AB 930710                                              -420    -8,154

 31 AB 930717                                              -512    -8,666

 32 AB 930724                      +1 * 1,688 -   432 =  +1,256    -7,410

 33 AB 930731                                              -420    -7,830

 34 AB 930807                                              -448    -8,278

 35 AB 930814                                              -504    -8,782

 36 AB 930821                                              -480    -9,262

 37 AB 930828                                              -504    -9,766

 38 AB 930904                                              -540   -10,306

 39 AB 930911                      +1 *    54 -   480 =    -426   -10,732

 40 AB 930918                                              -525   -11,257

 41 AB 930925                                              -540   -11,797

 42 AB 931002                                              -400   -12,197

 43 AB 931009                      +1 *    97 -   480 =    -383   -12,580

 44 AB 931016                      +2 *    99 -   432 =    -234   -12,814

 45 AB 931023                                              -504   -13,318

Summa V65 STORA AB  Max förlust = -13,320  921219-931023  3n( 45)   -13,318 kr

 

 


Här följer endast summaraderna för alla uppföljda tidningar (OBS V65):

 

Summa V65  AB  Max förlust = -13,320  921219-931023  3n( 45)   -13,318 kr

Summa V65  ARB Max förlust = -45,014  930227-931016 14n( 59)   +47,058 kr

Summa V65  DN  Max förlust = -22,018  930313-931002  4n( 33)   +24,749 kr

Summa V65  EXP Max förlust = -15,976  930327-931016  4n( 35)   -13,016 kr

Summa V65  FLT Max förlust = -40,807  920905-931023  7n( 58)   -40,807 kr

Summa V65  GP  Max förlust = -20,882  930303-931009  4n( 35)   -19,088 kr

Summa V65  GUI Max förlust = -24,369  930109-931023  6n( 40)   -24,369 kr

Summa V65  IDA Max förlust =  -8,751  930619-931023  6n( 36)    -7,138 kr

Summa V65  RON Max förlust = -51,858  920919-931002  8n( 60)   -40,728 kr

Summa V65  SVD Max förlust = -14,192  930327-931023  5n( 34)   -12,921 kr

Summa V65  TEX Max förlust =  -4,851  930206-931016  2n( 33)    -4,105 kr

Summa V65  TT  Max förlust = -69,814  920905-931023  4n( 61)   -69,814 kr

Summa V65  VIT Max förlust = -38,597  930220-931023  2n( 30)   -38,597 kr

 

Tag ARB (Arbetet) som exempel:

Totalt har ARB:s system medfört en vinst på 47,058 kr under 59

omgångar. I princip är det de 59 sista omgångarna med V65.

På dessa 59 omgångar har det varit 14 nettovinster.

Ovanstående handlar om dessa 59 omgångar dvs man började

spela 920905 och spelade tills V65 sista omgång 931023.

 

Att räkna ut systemets utfall för just 920905-931023 är inte särskilt

intressant. Det ligger en hel del tur i "när" man börjar spela.

För att få fram ett bättre mått på systemets godhet kan man räkna ut

den "maximala förlusten" under de 59 omgångarna.

Om man började spela 930227 hade man 931016 haft en förlust på -45,014

kr. Lördagen 930227 hade varit den absolut sämsta omgången att börja

spela på enligt ARB:s system.

 

 


9. Tidningarnas system för V75 - hitills dvs ett drygt år.

 

   Stora system

             Utdeln7+Antal6*Utdeln6+Antal5*Utdeln5-Insats=Netto     Ackum

  1 AB 931030                                            -1,120    -1,120

  2 AB 931106                                              -896    -2,016

  3 AB 931113                                              -960    -2,976

  4 AB 931120                                              -896    -3,872

  5 AB 931127    2,196+4 *      31+83 *       -   968 =  +1,972    -1,900

  6 AB 931204                                              -960    -2,860

  7 AB 931211                                            -1,386    -4,246

  8 AB 931218                                            -1,080    -5,326

  9 AB 931226         +1 *     142+17 *    21 - 1,120 =    -621    -5,947

 10 AB 940102                      +1 *   209 - 1,980 =  -1,771    -7,718

 11 AB 940108                                              -660    -8,378

 12 AB 940115                      +4 *    69 - 1,056 =    -780    -9,158

 13 AB 940122                      +2 *    51 - 1,080 =    -978   -10,136

 14 AB 940129                                            -1,200   -11,336

 15 AB 940205         +2 *     307+32 *    26 - 1,008 =    +438   -10,898

 16 AB 940212                      +8 *    75 -   960 =    -360   -11,258

 17 AB 940219                      +2 *    40 -   840 =    -760   -12,018

 18 AB 940226                                            -1,600   -13,618

 19 AB 940305                     +10 *   108 -   960 =    +120   -13,498

 20 AB 940312                      +1 *    65 -   960 =    -895   -14,393

 21 AB 940319                                            -1,350   -15,743

 22 AB 940326                      +4 *    41 -   768 =    -604   -16,347

 23 AB 940403                      +6 *    46 - 1,176 =    -900   -17,247

 24 AB 940409         +1 *      47+21 *       - 1,056 =  -1,009   -18,256

 25 AB 940416         +1 *     161+22 *    16 - 1,188 =    -675   -18,931

 26 AB 940423                                              -720   -19,651

 27 AB 940430                                              -972   -20,623

 28 AB 940507                      +1 *   302 - 1,960 =  -1,658   -22,281

 29 AB 940514                                            -1,408   -23,689

 30 AB 940521                                              -640   -24,329

 31 AB 940528                                            -1,152   -25,481

 32 AB 940604                                            -1,760   -27,241

 33 AB 940611                                            -1,080   -28,321

 34 AB 940618         +1 *     103+16 *    17 - 1,280 =    -905   -29,226

 35 AB 940626                                            -1,050   -30,276

 36 AB 940702                      +6 *    11 - 1,296 =  -1,230   -31,506

 37 AB 940709         +1 *   1,751+20 *    72 - 1,080 =  +2,111   -29,395

 38 AB 940716                      +4 *    63 -   960 =    -708   -30,103

 39 AB 940723                                              -960   -31,063

 40 AB 940730                                            -1,536   -32,599

 41 AB 940806                                              -960   -33,559

 42 AB 940813                     +16 *    12 - 1,536 =  -1,344   -34,903

 43 AB 940820                      +4 *    23 - 1,440 =  -1,348   -36,251

 44 AB 940827                                            -1,260   -37,511

 45 AB 940903                     +16 *    10 - 1,200 =  -1,040   -38,551

 46 AB 940910                                              -960   -39,511

 47 AB 940917                      +6 *       -   900 =    -900   -40,411

 48 AB 940924      196+7 *        +11 *       - 1,200 =  -1,004   -41,415

 49 AB 941001                                            -1,280   -42,695

 50 AB 941008                                            -1,080   -43,775

 51 AB 941015                                            -1,260   -45,035

 52 AB 941022         +1 *      19+16 *       - 1,200 =  -1,181   -46,216

 53 AB 941029                                              -960   -47,176

 54 AB 941105                                            -1,350   -48,526

 55 AB 941112                      +3 *    84 - 1,152 =    -900   -49,426

 56 AB 941119                                              -960   -50,386

 57 AB 941126         +1 *     164+16 *    16 - 1,200 =    -780   -51,166

 58 AB 941203                                            -1,440   -52,606

Summa V75 STORA AB  Max förlust = -52,606  931030-941203  4n( 58)   -52,606 kr

 

 


Endast summaraderna för alla uppföljda tidningar (OBS V75):

 

Summa V65  TEX Max förlust =  -4,851  930206-931016  2n( 33)    -4,105 kr

Summa V65  IDA Max förlust =  -8,751  930619-931023  6n( 36)    -7,138 kr

Summa V65  DN  Max förlust = -22,018  930313-931002  4n( 33)   +24,749 kr

Summa V65  ARB Max förlust = -45,014  930227-931016 14n( 59)   +47,058 kr

Summa V65  SVD Max förlust = -14,192  930327-931023  5n( 34)   -12,921 kr

Summa V65  EXP Max förlust = -15,976  930327-931016  4n( 35)   -13,016 kr

Summa V65  AB  Max förlust = -13,320  921219-931023  3n( 45)   -13,318 kr

Summa V65  GP  Max förlust = -20,882  930303-931009  4n( 35)   -19,088 kr

Summa V65  GUI Max förlust = -24,369  930109-931023  6n( 40)   -24,369 kr

Summa V65  VIT Max förlust = -38,597  930220-931023  2n( 30)   -38,597 kr

Summa V65  RON Max förlust = -51,858  920919-931002  8n( 60)   -40,728 kr

Summa V65  FLT Max förlust = -40,807  920905-931023  7n( 58)   -40,807 kr

Summa V65  TT  Max förlust = -69,814  920905-931023  4n( 61)   -69,814 kr

Se kap 8 för förklaring av tabellen !

 

 

 


10. Ett försök till utpressning av ATG

 

Trollhättan 94-10-14                        ATG

                                                                                                                                                     Gert Lindberg

                                                                                                                                                     161 89  STOCKHOLM

 

 

En statistik-jämförelse mellan V65 och V75.

 

Utgångspunkten för jämförelsen har varit den publicering som sker i

Text-TV av hur strecken är fördelade på de olika hästarna i varje lopp.

Detta material har data-behandlats enligt följande regler :

 

För varje häst har en sannolikhet räknats fram genom att dividera antal

streck som satts på hästen och totala antalet streck i loppet.

Detta speglar då den totala mängden spelares tro på just den hästen.

 

Man sätter sedan ihop system genom att bara ta med de hästar som har

en sannolikhet större än en viss procent.

 

Bilaga 1 visar alla hästars sannolikheter enligt ovan för Åby 94-10-08.

Bilaga 2 visar hur de 50 sista omgångarna på V65 gick omgång för omgång

om man satsat med en-kupong-system enligt ovan och enbart tagit med

hästar som har en sannolikhet på minst 6%.

Bilaga 3 motsvarande för de 50 första omgångarna för V75.

Bilaga 4 visar en sammanställning på total-resultat för de olika

%-talen. Det är en sammanställning av sista raden på bilaga 1 och 2.

 

Jag har även följt upp följande tidningar under drygt två år: 

Aftonbladet, Arbetet, DN, Expressen, FLT, GP, TravGuiden, Idag

TravRonden, SVD, Text-TV, Svenhed (flera tidn) samt ViTippa.

Dessa tidningars kompletta rankinglistor och system-förslag har

data-behandlats.

 

Statistik över ovanstående tidningars system visar samma resultat.

På V65-tiden var det lönt att följa råden men nu under V75 är det

bortkastade pengar.

KUNSKAPS-spelet V75 har blivit FÖR SVÅRT.

Ett FÖR svårt spel kommer att tappa i popularitet när denna sanning går

upp för spelarna. Man kommer bara att locka Lotto-spelarna.

Dessa resultat kommer att erbjudas till högstbjudande kvällspress för

publicering.

Troligen kommer detta att ha en NEGATIV INVERKAN på V75-spelet.

 

Därför erbjuds ATG publicerings-rätten för hela statistik-materialet

för 300,000 kr. Svar önskas inom en vecka dvs senast måndagen 94-10-24.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

Per Ivarsson, Kapellg 3, 461 57  TROLLHÄTTAN

tel 0520-29092 (låt det koppla om)

 


Sannolikheter i procent                                       Bilaga 1 

Åby Lördagen 94-10-08   Enligt Text-TV "Hur strecken föll"

 

           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15

 

Avd 1     25           9  13   2   2   2   3   2   1  41

 

Avd 2      9  34   3   3   9   3  23   2   1   7   1   4

 

Avd 3      2  47  20   6   5   2   8   6   2   2

 

Avd 4     10  39   8   4   2   4   2   3  20   3   1   2

 

Avd 5      6   7   3  20   2  41   2   2   3   6   2   8

 

Avd 6     29   7   3   8   7   6   8   2  11   3   6  10

 

Avd 7      6  21   3      18  18   3   4  20   3   3

 

 

Häst nr 12 i avd 1 Rival Damkaer har en sannolikhet på 41%.

Häst nr 1 Defiant Dream 25% osv.

Häst nr 2 i avd 3 storfavoriten Bicycle har hela 47%.

 

OBS att denna statistik är hämtad från text-tv på lördag-morgon då

endast en tredjedel av spelet gjorts.

Enstaka procentenheters avvikelse kan förkomma mot det slutliga spelet.

Speciellt vid sena strykningar.

Annars har stickprovskontroller gjorts som visar att om inga

strykningar förekommer är streck-fördelningen redan klar på

lördag-morgon.

 


De 50 sista omgångarna med V65. Sannolikhet minst 6%. Källa: Text-TV  Bil 2

                      Vinst-sexa  Vinst-femmor Insats  Nettovinst Ackum

 1  6% 921114        +1 *  57,973 +27 * 1,091 -21,600 = +65,830   +65,830

 2  6% 921121        +1 *     676 +27 *    35 -26,250 = -24,629   +41,201

 3  6% 921128           *             *     0 -18,375 = -18,375   +22,826

 4  6% 921205           *          +7 *   368 -15,750 = -13,174    +9,652

 5  6% 921212        +1 *   1,873 +28 *    61 -29,400 = -25,819   -16,167

 6  6% 921226           *          +4 * 1,917 -21,600 = -13,932   -30,099

 7  6% 930102        +1 *  49,911 +27 * 1,099 -24,000 = +55,584   +25,485

 8  6% 930109           *          +7 *   447 -20,160 = -17,031    +8,454

 9  6% 930116           *          +6 *   208 - 7,200 =  -5,952    +2,502

10  6% 930123           *          +5 *   198 -12,000 = -11,010    -8,508

11  6% 930130        +1 *  20,568 +27 *   500 -14,112 = +19,956   +11,448

12  6% 930206        +1 *  49,607 +24 *   875 -12,600 = +58,007   +69,455

13  6% 930213        +1 *  80,050 +29 * 1,436 -33,600 = +88,094  +157,549

14  6% 930220        +1 *   3,498 +27 *   147 -24,000 = -16,533  +141,016

15  6% 930227        +1 *  31,144 +26 *   733 -19,200 = +31,002  +172,018

16  6% 930303        +1 *   3,184 +30 *   106 -35,280 = -28,916  +143,102

17  6% 930306           *             *     0 -37,800 = -37,800  +105,302

18  6% 930313           *             *     0 - 6,480 =  -6,480   +98,822

19  6% 930320           *          +5 * 2,612 -37,800 = -24,740   +74,082

20  6% 930327           *          +5 *   108 -35,280 = -34,740   +39,342

21  6% 930403           *             *     0 -10,500 = -10,500   +28,842

22  6% 930411           *             *     0 -32,400 = -32,400    -3,558

23  6% 930417        +1 *   2,145 +30 *   107 -42,336 = -36,981   -40,539

24  6% 930424        +1 *     478 +26 *    32 -17,920 = -16,610   -57,149

25  6% 930501        +1 *     970 +30 *    50 -44,100 = -41,630   -98,779

26  6% 930508        +1 *     950 +20 *     0 - 2,880 =  -1,930  -100,709

27  6% 930515        +1 *     512 +24 *     0 -14,400 = -13,888  -114,597

28  6% 930522        +1 *   2,357 +29 *    92 -32,256 = -27,231  -141,828

29  6% 930529           *             *     0 - 2,304 =  -2,304  -144,132

30  6% 930605           *             *     0 -18,750 = -18,750  -162,882

31  6% 930612        +1 *   2,260 +28 *    95 -25,200 = -20,280  -183,162

32  6% 930619        +1 *  16,371 +25 *   393 -15,750 = +10,446  -172,716

33  6% 930627           *             *     0 - 8,750 =  -8,750  -181,466

34  6% 930703           *             *     0 -10,500 = -10,500  -191,966

35  6% 930710           *          +5 *   301 -12,000 = -10,495  -202,461

36  6% 930717           *          +4 * 7,288 -14,400 = +14,752  -187,709

37  6% 930724           *             *     0 -27,000 = -27,000  -214,709

38  6% 930731           *          +8 *    94 -12,288 = -11,536  -226,245

39  6% 930807           *          +4 *   622 -13,440 = -10,952  -237,197

40  6% 930814        +1 *   1,904 +31 *    81 -41,472 = -37,057  -274,254

41  6% 930821           *          +6 * 1,336 -20,160 = -12,144  -286,398

42  6% 930828        +1 *  24,849 +25 *   518 -15,120 = +22,679  -263,719

43  6% 930904           *             *     0 -35,280 = -35,280  -298,999

44  6% 930911           *          +4 *    54 -10,500 = -10,284  -309,283

45  6% 930918           *             *     0 -11,520 = -11,520  -320,803

46  6% 930925        +1 * 365,102 +28 * 7,086 -30,240 =+533,270  +212,467

47  6% 931002        +1 *  61,489 +26 * 1,168 -21,600 = +70,257  +282,724

48  6% 931009        +1 *   2,387 +24 *    97 -13,125 =  -8,410  +274,314

49  6% 931016        +1 *   2,241 +28 *    99 -28,000 = -22,987  +251,327

50  6% 931023           *          +7 *   493 -35,280 = -31,829  +219,498

 

Summa  6% Max förlust =-492,821  930303-930918 11n( 50)  +219,498 kr

 


De 50 första omgångarna med V75. Sannolikhet minst 6%. Källa: Text-TV Bil 3

          Vinst-sjua Vinst-sexor Vinst-femmor Insats  Nettovinst Ackum

 1  6% 931030        +6 *     262+156 *    24-112,896 =-107,580  -107,580

 2  6% 931106           *             *     0 -40,320 = -40,320  -147,900

 3  6% 931113           *         +12 * 1,142 -43,200 = -29,496  -177,396

 4  6% 931120           *         +30 * 1,368 -81,000 = -39,960  -217,356

 5  6% 931127  2,196+27 *      31+309 *     0 -54,000 = -50,967  -268,323

 6  6% 931204        +3 *   1,413 +81 *   119 -72,576 = -58,698  -327,021

 7  6% 931211        +5 *     301+115 *    33 -60,000 = -54,700  -381,721

 8  6% 931218           *         +30 * 5,699-172,800 =  -1,830  -383,551

 9  6% 931226 16,494+29 *     142+359 *    21 -90,000 = -61,849  -445,400

10  6% 940102           *         +20 *   209 -86,400 = -82,220  -527,620

11  6% 940108           *         +30 *    32-120,000 =-119,040  -646,660

12  6% 940115           *         +20 *    69 -50,400 = -49,020  -695,680

13  6% 940122           *         +30 *    51 -94,500 = -92,970  -788,650

14  6% 940129        +4 *     359 +96 *    34 -57,600 = -52,900  -841,550

15  6% 940205           *         +30 *    26-108,000 =-107,220  -948,770

16  6% 940212        +5 *     939+120 *    75 -72,000 = -58,305 -1007,075

17  6% 940219           *         +20 *    40 -46,080 = -45,280 -1052,355

18  6% 940226        +5 *     417+110 *    42 -50,000 = -43,295 -1095,650

19  6% 940305           *             *     0 -36,000 = -36,000 -1131,650

20  6% 940312        +3 *     705 +72 *    65 -43,200 = -36,405 -1168,055

21  6% 940319        +4 *      84 +96 *    13 -50,400 = -48,816 -1216,871

22  6% 940326           *         +25 *    41 -56,250 = -55,225 -1272,096

23  6% 940403           *         +20 *    46 -27,000 = -26,080 -1298,176

24  6% 940409  2,791+32 *      47+429 *     0-126,000 =-121,705 -1419,881

25  6% 940416        +3 *     161 +63 *    16 -19,440 = -17,949 -1437,830

26  6% 940423           *             *     0 -46,080 = -46,080 -1483,910

27  6% 940430           *             *     0 -54,000 = -54,000 -1537,910

28  6% 940507        +6 *   4,934+156 *   302-124,416 = -47,700 -1585,610

29  6% 940514           *             *     0 -43,200 = -43,200 -1628,810

30  6% 940521        +4 *   9,236+112 *   534 -15,200 = -18,448 -1647,258

31  6% 940528           *             *     0 -32,400 = -32,400 -1679,658

32  6% 940604           *         +20 *   444 -67,200 = -58,320 -1737,978

33  6% 940611           *         +28 * 1,550-121,200 =-107,800 -1845,778

34  6% 940618 11,110+30 *     103+384 *    17-109,375 = -88,647 -1934,425

35  6% 940626  9,477+31 *     125+406 *    16-110,250 = -90,402 -2024,827

36  6% 940702        +6 *     114+174 *    11-220,500 =-217,902 -2242,729

37  6% 940709           *             *     0 -30,240 = -30,240 -2272,969

38  6% 940716           *         +35 *    63 -52,920 = -50,715 -2323,684

39  6% 940723        +6 *   4,066+144 *   215 -77,760 = -22,404 -2346,088

40  6% 940730           *             *     0 -72,000 = -72,000 -2418,088

41  6% 940806           *         +25 *   188 -40,000 = -35,300 -2453,388

42  6% 940813        +5 *     123+125 *    12 -84,000 = -81,885 -2535,273

43  6% 940820        +5 *     265+125 *    23 -56,000 = -51,800 -2587,073

44  6% 940903        +6 *      88+150 *    10-112,500 =-110,472 -2697,545

45  6% 940910           *         +24 *   874 -72,000 = -51,024 -2748,569

46  6% 940917        +3 *      33 +63 *     0 -24,000 = -23,901 -2772,470

47  6% 940924    196+23 *        +224 *     0 -23,040 = -22,844 -2795,314

48  6% 941001           *             *     0 -57,600 = -57,600 -2852,914

49  6% 941008           *             *     0 - 8,000 =-108,000 -2960,914

50  6% 941015           *         +16 *   175 -18,432 = -15,632 -2976,546

 

Summa  6% Max förlust =-976,546  931030-941015  0n( 50) -2976,546 kr

 


                                                                 Bilaga 4

 

Alla system bygger på sannolikheter tagna ur "Hur strecken föll" som

publiceras bland annat i Text-TV.

 

 

Sammanställning för olika stora system för perioden 9211-9310 för V65.

 

Minst  6%  Max förlust =-492,821  930303-930918 11n( 50)  +219,498 kr

Minst  7%  Max förlust =-221,847  930303-931023  6n( 50)  -155,679 kr

Minst  8%  Max förlust =-100,565  930306-931023  7n( 50)   -78,352 kr

Minst  9%  Max förlust = -33,290  930206-931002  9n( 50)   -26,299 kr

Minst 10%  Max förlust = -25,182  930327-931023 10n( 50)    -5,433 kr

Minst 11%  Max förlust = -12,980  930327-931002 11n( 50)    -4,374 kr

Minst 12%  Max förlust =  -7,701  930327-931023 10n( 50)    -1,137 kr

Minst 13%  Max förlust =  -4,302  930227-931002  9n( 50)    -1,349 kr

Minst 14%  Max förlust =  -3,219  921226-931002  9n( 50)    -2,813 kr

Minst 15%  Max förlust =  -1,580  921226-931023  9n( 50)    -1,368 kr

Minst 16%  Max förlust =    -654  921226-930320  9n( 50)       -38 kr

Minst 17%  Max förlust =    -535  921226-931009  8n( 50)      -178 kr

Minst 18%  Max förlust =    -400  921226-930320  8n( 50)       +77 kr

 

Max förlust är det maximalt största belopp man måste ligga ute med och

under vilken period den uppkom.

Tex i den övre tabellen finns för 6% en Max förlust på 492,821 kr

och den förlusten hade man 94-09-18.

På samma rad 6% för V65 betyder 11n(50) att man haft 11 netto-vinster

på 50 omgångar. Den totala vinsten på 50 omgångar är +219,498 kr.

 

 

Sammanställning för olika stora system för perioden 9311-9410 för V75.

 

Minst  6%   Max förlust =-960,914  931030-941008  0n( 49) -2960,914 kr

Minst  7%   Max förlust = -82,808  931030-941008  1n( 49) -1082,808 kr

Minst  8%   Max förlust =-406,997  931030-941008  4n( 49)  -406,997 kr

Minst  9%   Max förlust =-170,221  931030-941008  2n( 49)  -170,221 kr

Minst 10%   Max förlust =-139,060  931030-941008  0n( 49)  -139,060 kr

Minst 11%   Max förlust =-105,495  931030-941008  0n( 49)  -105,495 kr

Minst 12%   Max förlust = -77,871  931030-941008  1n( 49)   -77,871 kr

Minst 13%   Max förlust = -44,524  931030-941008  1n( 49)   -44,524 kr

Minst 14%   Max förlust = -19,372  931030-941008  1n( 49)   -19,372 kr

Minst 15%   Max förlust = -11,448  931030-941008  0n( 49)   -11,448 kr

Minst 16%   Max förlust =  -5,563  931030-941008  2n( 49)    -5,563 kr

Minst 17%   Max förlust =  -2,780  931030-941008  2n( 49)    -2,780 kr

Minst 18%   Max förlust =  -1,444  931030-941008  2n( 49)    -1,444 kr

 

 

Att V75 skulle vara svårare än V65 behövs det ingen statistik för att

förstå, men ovanstående siffror är väl magstarka.

Jämför tex för Minst 6% med en vinst på +219,498 kr för V65 mot nästan

3 miljoner i förlust för V75.

Och inte en enda nettovinst på V75 mot 11 nettovinster för V65 !

Nästan en på fyra (11/50) för V65.

 
      11.  Utvärdering av en V75 omgång BERGSÅKER  941203

 

        Utdelning  7 rätt     191,735 kr

                   6 rätt       1,563 kr

                   5 rätt         119 kr

        Omsättning  52 miljoner kr

 

        Rätt rad:    12    7    4    3    4   13   10

                                                         Sannolikhet  

     1  SVD   7rätt  13 * 12 * 14 * 40 *  9 * 57 * 11 =  492,972,480

     2  ARB   7rätt   3 * 67 * 10 * 31 * 13 * 19 * 19 =  292,420,830

     3  FLT   7rätt  15 * 53 *  1 * 26 * 14 * 43 * 13 =  161,763,420

     4  AB    7rätt   3 * 24 * 15 * 19 *  9 * 41 * 12 =   90,862,560

     5  PI    7rätt   3 * 41 *  7 * 33 *  7 * 43 * 10 =   85,523,130

     6  TEX   7rätt   1 * 43 *  1 * 60 * 21 * 87 * 13 =   61,277,580

     7  EXP   7rätt   3 * 53 *  3 * 26 * 13 * 26 * 12 =   50,302,512

     8  RON   7rätt   2 * 56 * 15 * 25 * 10 * 25 *  2 =   21,000,000

     9  SAT   7rätt   4 * 33 *  3 * 28 *  6 * 36 *  7 =   16,765,056

    10  GUI   7rätt   2 * 35 *  4 * 46 *  5 * 30 *  8 =   15,456,000

    11  IDA   7rätt   3 * 45 * 24 * 19 *  2 * 40 *  2 =    9,849,600

    12  VIT   7rätt   2 * 18 *  4 * 31 *  3 * 38 * 18 =    9,160,128

    13  TT2   7rätt   1 * 41 *  3 * 18 *  4 * 25 * 18 =    3,985,200

    14  GP    7rätt   1 * 45 *  3 * 38 *  3 * 26 *  9 =    3,601,260

    15  DN    7rätt   2 * 19 *  2 * 20 *  2 * 65 *  2 =      395,200

 

    Tidningars små system  Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=  Netto     Ackum

    ARB 941203                                              -216    -6,197

    EXP 941203                                              -120    -6,616

    FLT 941203                      +4 *   119 -   180 =    +296   -13,671

    GP  941203                                              -189    -1,691

    GUI 941203                                              -120    -6,482

    IDA 941203                                              -216    -9,878

    RON 941203                                               -72   -10,850

    TEX 941203                                              -288   -11,064

    VIT 941203                                              -252    -8,027

 

    Tidningars stora system    Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=   Netto     Ackum

    AB  941203                                            -1,440   -52,606

    ARB 941203                                            -2,772   -88,946

    DN  941203                                            -1,386   -74,377

    EXP 941203                                            -1,920   -77,997

    FLT 941203                     +16 *   119 - 3,200 =  -1,296  -115,615

    GP  941203                                            -2,205   -79,849

    GUI 941203                      +6 *   119 - 2,400 =  -1,686   -91,910

    IDA 941203                                            -1,080   -63,716

    RON 941203                                            -2,016   -90,212

    SVD 941203                                              -600   -62,388

    TEX 941203                                              -288   -14,101

    VIT 941203                                            -2,520  -102,474

 

Ackumulerat från om med första V75-omgången dvs 58 omgångar.

Ackumulerat talar om hur mycket det kostat att spela tidningarnas system

i det dryga år som V75 varit igång.