+072% MIDS   Totvinst=  8kr ant=4 snittkurs=  11kr _01_01_0 210813-220916
+060% PCELL  Totvinst=  93kr ant=14 snittkurs= 155kr _01_01_0 210813-220919
+050% SALTb  Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  4kr _01_01_0 210813-220919
+050% INZILE  Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  20kr _01_01_0 210813-220919
+041% BONAS  Totvinst=  92kr ant=15 snittkurs= 223kr _01_01_0 210813-220919
+040% SOLT   Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  25kr _01_01_0 210813-220919
+038% ARISE  Totvinst=  16kr ant=7 snittkurs=  42kr _01_01_0 210813-220919
+037% FNOX   Totvinst=  20kr ant=8 snittkurs=  54kr _01_01_0 220119-220919
+029% TEL2a  Totvinst=  38kr ant=10 snittkurs= 128kr _01_01_0 210813-220919
+026% NICA   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  15kr _01_01_0 210813-220916
+025% TRELb  Totvinst=  54kr ant=10 snittkurs= 215kr _01_01_0 210813-220919
+025% ABB   Totvinst=  77kr ant=14 snittkurs= 305kr _01_01_0 210813-220919
+022% MINEST  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  18kr _01_01_0 210813-220919
+022% ERICa  Totvinst=  22kr ant=10 snittkurs=  96kr _01_01_0 210813-220919
+021% CLIMEb  Totvinst=  4kr ant=1 snittkurs=  19kr _01_01_0 210813-220919
+020% HEXAb  Totvinst=  28kr ant=10 snittkurs= 137kr _01_01_0 210813-220919
+018% LIME   Totvinst=  67kr ant=9 snittkurs= 359kr _01_01_0 210813-220919
+017% STEa   Totvinst=  30kr ant=9 snittkurs= 169kr _01_01_0 210813-220919
+017% SRNKEb  Totvinst=  9kr ant=4 snittkurs=  52kr _01_01_0 210813-220919
+017% HOLMa  Totvinst=  87kr ant=4 snittkurs= 492kr _01_01_0 210813-220919
+016% RROS   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  12kr _01_01_0 210813-220919
+016% PEABb  Totvinst=  16kr ant=6 snittkurs= 100kr _01_01_0 210813-220919
+015% SF    Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs=  53kr _01_01_0 210813-220916
+015% HMb   Totvinst=  27kr ant=7 snittkurs= 178kr _01_01_0 210813-220919
+013% SHBa   Totvinst=  13kr ant=6 snittkurs=  98kr _01_01_0 210813-220919
+013% NCCa   Totvinst=  21kr ant=8 snittkurs= 153kr _01_01_0 210813-220919
+012% NDAse  Totvinst=  12kr ant=5 snittkurs=  97kr _01_01_0 210813-220919
+012% CAST   Totvinst=  31kr ant=7 snittkurs= 243kr _01_01_0 210813-220919
+011% SAND   Totvinst=  26kr ant=6 snittkurs= 223kr _01_01_0 210813-220919
+011% AZELIO  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  35kr _01_01_0 210813-220919
+010% TELIA  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  39kr _01_01_0 210813-220919
+010% STW   Totvinst=  13kr ant=3 snittkurs= 125kr _01_01_0 210813-220919
+010% ELUXa  Totvinst=  28kr ant=3 snittkurs= 256kr _01_01_0 210813-220919
+010% CLASb  Totvinst=  10kr ant=4 snittkurs=  94kr _01_01_0 210813-220919
+009% SECUb  Totvinst=  13kr ant=6 snittkurs= 141kr _01_01_0 210813-220919
+009% EOLUb  Totvinst=  17kr ant=4 snittkurs= 187kr _01_01_0 210813-220919
+009% BOL   Totvinst=  30kr ant=4 snittkurs= 328kr _01_01_0 210813-220919
+009% AZN   Totvinst=  96kr ant=4 snittkurs= 1030kr _01_01_0 210813-220916
+009% ATCOa  Totvinst=  10kr ant=2 snittkurs= 107kr _01_01_0 220516-220919
+008% ALIV   Totvinst=  81kr ant=3 snittkurs= 923kr _01_01_0 220121-220915
+007% BILL   Totvinst=  14kr ant=5 snittkurs= 190kr _01_01_0 210813-220919
+005% SHOT   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  34kr _01_01_0 210813-220919
+005% SEBa   Totvinst=  6kr ant=2 snittkurs= 119kr _01_01_0 210813-220919
+005% MSONa  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  67kr _01_01_0 210813-220919
+005% JM    Totvinst=  16kr ant=4 snittkurs= 301kr _01_01_0 210813-220919
+005% FABG   Totvinst=  9kr ant=3 snittkurs= 156kr _01_01_0 210813-220919
+004% SWEDa  Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs= 169kr _01_01_0 210813-220919
+003% STORYb  Totvinst=  7kr ant=1 snittkurs= 205kr _01_01_0 210813-220919
+003% SKFa   Totvinst=  7kr ant=2 snittkurs= 228kr _01_01_0 210813-220919
+003% AXFO   Totvinst=  7kr ant=2 snittkurs= 230kr _01_01_0 210813-220919
+002% SECTb  Totvinst=  5kr ant=2 snittkurs= 189kr _01_01_0 210924-220919
+001% SKAb   Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 250kr _01_01_0 210813-220919