+072% MIDS   Totvinst=  8kr ant=4 snittkurs=  11kr _01_-1_0 210813-220916
+060% PCELL  Totvinst=  93kr ant=14 snittkurs= 155kr _01_-1_0 210813-220919
+053% ELUXa  Totvinst= 130kr ant=10 snittkurs= 242kr _01_-1_0 210813-220919
+050% SALTb  Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  4kr _01_-1_0 210813-220919
+050% INZILE  Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  20kr _01_-1_0 210813-220919
+040% SOLT   Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  25kr _01_-1_0 210813-220919
+038% ARISE  Totvinst=  16kr ant=7 snittkurs=  42kr _01_-1_0 210813-220919
+037% FNOX   Totvinst=  20kr ant=8 snittkurs=  54kr _01_-1_0 220119-220919
+035% BONAS  Totvinst=  78kr ant=14 snittkurs= 220kr _01_-1_0 210813-220919
+029% TEL2a  Totvinst=  38kr ant=10 snittkurs= 128kr _01_-1_0 210813-220919
+026% NICA   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  15kr _01_-1_0 210813-220916
+024% TRELb  Totvinst=  53kr ant=10 snittkurs= 215kr _01_-1_0 210813-220919
+022% MINEST  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  18kr _01_-1_0 210813-220919
+022% ERICa  Totvinst=  22kr ant=10 snittkurs=  96kr _01_-1_0 210813-220919
+021% CLIMEb  Totvinst=  4kr ant=1 snittkurs=  19kr _01_-1_0 210813-220919
+020% HEXAb  Totvinst=  28kr ant=10 snittkurs= 137kr _01_-1_0 210813-220919
+020% ABB   Totvinst=  63kr ant=17 snittkurs= 303kr _01_-1_0 210813-220919
+018% LIME   Totvinst=  67kr ant=9 snittkurs= 359kr _01_-1_0 210813-220919
+017% STEa   Totvinst=  30kr ant=9 snittkurs= 169kr _01_-1_0 210813-220919
+017% SRNKEb  Totvinst=  9kr ant=4 snittkurs=  52kr _01_-1_0 210813-220919
+016% RROS   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  12kr _01_-1_0 210813-220919
+016% PEABb  Totvinst=  16kr ant=6 snittkurs= 100kr _01_-1_0 210813-220919
+015% SF    Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs=  53kr _01_-1_0 210813-220916
+015% HMb   Totvinst=  27kr ant=7 snittkurs= 178kr _01_-1_0 210813-220919
+013% SHBa   Totvinst=  13kr ant=6 snittkurs=  98kr _01_-1_0 210813-220919
+013% NCCa   Totvinst=  21kr ant=8 snittkurs= 153kr _01_-1_0 210813-220919
+013% BOL   Totvinst=  43kr ant=6 snittkurs= 324kr _01_-1_0 210813-220919
+013% AZN   Totvinst= 137kr ant=8 snittkurs= 1015kr _01_-1_0 210813-220916
+012% NDAse  Totvinst=  12kr ant=5 snittkurs=  97kr _01_-1_0 210813-220919
+011% SAND   Totvinst=  26kr ant=6 snittkurs= 223kr _01_-1_0 210813-220919
+011% CAST   Totvinst=  29kr ant=7 snittkurs= 243kr _01_-1_0 210813-220919
+011% AZELIO  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  35kr _01_-1_0 210813-220919
+011% ALIV   Totvinst=  94kr ant=6 snittkurs= 846kr _01_-1_0 220121-220915
+010% TELIA  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  39kr _01_-1_0 210813-220919
+010% STW   Totvinst=  13kr ant=3 snittkurs= 125kr _01_-1_0 210813-220919
+010% CLASb  Totvinst=  10kr ant=4 snittkurs=  94kr _01_-1_0 210813-220919
+009% SECUb  Totvinst=  13kr ant=6 snittkurs= 141kr _01_-1_0 210813-220919
+009% EOLUb  Totvinst=  17kr ant=4 snittkurs= 187kr _01_-1_0 210813-220919
+009% ATCOa  Totvinst=  10kr ant=2 snittkurs= 107kr _01_-1_0 220516-220919
+007% HOLMa  Totvinst=  34kr ant=6 snittkurs= 457kr _01_-1_0 210813-220919
+007% BILL   Totvinst=  14kr ant=5 snittkurs= 190kr _01_-1_0 210813-220919
+006% JM    Totvinst=  18kr ant=4 snittkurs= 300kr _01_-1_0 210813-220919
+005% SHOT   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  34kr _01_-1_0 210813-220919
+005% SEBa   Totvinst=  6kr ant=2 snittkurs= 119kr _01_-1_0 210813-220919
+005% MSONa  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  67kr _01_-1_0 210813-220919
+005% FABG   Totvinst=  9kr ant=3 snittkurs= 156kr _01_-1_0 210813-220919
+004% SWEDa  Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs= 169kr _01_-1_0 210813-220919
+003% STORYb  Totvinst=  7kr ant=1 snittkurs= 205kr _01_-1_0 210813-220919
+003% SKFa   Totvinst=  7kr ant=2 snittkurs= 224kr _01_-1_0 210813-220919
+002% SECTb  Totvinst=  5kr ant=2 snittkurs= 189kr _01_-1_0 210924-220919
+001% SKAb   Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 250kr _01_-1_0 210813-220919
+001% AXFO   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs= 228kr _01_-1_0 210813-220919