+071% RROS   Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  14kr _00_02_6 210813-220919
+067% ARISE  Totvinst=  38kr ant=13 snittkurs=  56kr _00_02_6 210813-220919
+057% SALTb  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  7kr _00_02_6 210813-220919
+047% BOL   Totvinst= 192kr ant=13 snittkurs= 405kr _00_02_6 210813-220919
+040% TEL2a  Totvinst=  55kr ant=13 snittkurs= 136kr _00_02_6 210813-220919
+040% SHOT   Totvinst=  16kr ant=7 snittkurs=  40kr _00_02_6 210813-220919
+033% MINEST  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  21kr _00_02_6 210813-220919
+031% SECTb  Totvinst=  68kr ant=7 snittkurs= 219kr _00_02_6 210924-220919
+030% CLASb  Totvinst=  34kr ant=6 snittkurs= 110kr _00_02_6 210813-220919
+025% TRELb  Totvinst=  58kr ant=9 snittkurs= 230kr _00_02_6 210813-220919
+025% NICA   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  16kr _00_02_6 210813-220916
+024% PCELL  Totvinst=  50kr ant=7 snittkurs= 204kr _00_02_6 210813-220919
+023% HOLMa  Totvinst= 127kr ant=7 snittkurs= 550kr _00_02_6 210813-220919
+022% JM    Totvinst=  83kr ant=8 snittkurs= 377kr _00_02_6 210813-220919
+022% BONAS  Totvinst=  54kr ant=5 snittkurs= 243kr _00_02_6 210813-220919
+021% FNOX   Totvinst=  12kr ant=4 snittkurs=  56kr _00_02_6 220119-220919
+021% AXFO   Totvinst=  63kr ant=9 snittkurs= 300kr _00_02_6 210813-220919
+019% SEBa   Totvinst=  24kr ant=7 snittkurs= 126kr _00_02_6 210813-220919
+019% AZN   Totvinst= 229kr ant=8 snittkurs= 1195kr _00_02_6 210813-220916
+018% AZELIO  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  37kr _00_02_6 210813-220919
+015% CLIMEb  Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs=  19kr _00_02_6 210813-220919
+014% SOLT   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  27kr _00_02_6 210813-220919
+013% SF    Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs=  61kr _00_02_6 210813-220916
+013% MIDS   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  15kr _00_02_6 210813-220916
+013% ATCOa  Totvinst=  15kr ant=3 snittkurs= 113kr _00_02_6 220516-220919
+012% SRNKEb  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  54kr _00_02_6 210813-220919
+011% SWEDa  Totvinst=  21kr ant=4 snittkurs= 184kr _00_02_6 210813-220919
+011% NDAse  Totvinst=  13kr ant=4 snittkurs= 110kr _00_02_6 210813-220919
+011% ERICa  Totvinst=  12kr ant=3 snittkurs= 106kr _00_02_6 210813-220919
+010% HMb   Totvinst=  19kr ant=3 snittkurs= 184kr _00_02_6 210813-220919
+009% MSONa  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  71kr _00_02_6 210813-220919
+009% ALIV   Totvinst=  90kr ant=3 snittkurs= 926kr _00_02_6 220121-220915
+007% SAND   Totvinst=  19kr ant=2 snittkurs= 240kr _00_02_6 210813-220919
+006% STEa   Totvinst=  12kr ant=2 snittkurs= 199kr _00_02_6 210813-220919
+006% SKFa   Totvinst=  15kr ant=2 snittkurs= 232kr _00_02_6 210813-220919
+005% PEABb  Totvinst=  6kr ant=2 snittkurs= 109kr _00_02_6 210813-220919
+005% LIME   Totvinst=  21kr ant=2 snittkurs= 394kr _00_02_6 210813-220919
+004% TELIA  Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  41kr _00_02_6 210813-220919
+004% NCCa   Totvinst=  8kr ant=2 snittkurs= 162kr _00_02_6 210813-220919
+004% HEXAb  Totvinst=  6kr ant=2 snittkurs= 150kr _00_02_6 210813-220919
+004% ABB   Totvinst=  17kr ant=2 snittkurs= 342kr _00_02_6 210813-220919
+003% STW   Totvinst=  5kr ant=1 snittkurs= 129kr _00_02_6 210813-220919
+003% BILL   Totvinst=  6kr ant=1 snittkurs= 196kr _00_02_6 210813-220919
+002% STORYb  Totvinst=  6kr ant=1 snittkurs= 207kr _00_02_6 210813-220919
+002% SHBa   Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 103kr _00_02_6 210813-220919
+002% SECUb  Totvinst=  4kr ant=1 snittkurs= 149kr _00_02_6 210813-220919
+002% EOLUb  Totvinst=  4kr ant=1 snittkurs= 194kr _00_02_6 210813-220919
+002% CAST   Totvinst=  6kr ant=1 snittkurs= 256kr _00_02_6 210813-220919