+071% RROS   Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  14kr _00_-1_6 210813-220919
+067% ARISE  Totvinst=  38kr ant=13 snittkurs=  56kr _00_-1_6 210813-220919
+057% SALTb  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  7kr _00_-1_6 210813-220919
+045% BOL   Totvinst= 182kr ant=18 snittkurs= 402kr _00_-1_6 210813-220919
+043% TEL2a  Totvinst=  59kr ant=17 snittkurs= 136kr _00_-1_6 210813-220919
+042% BONAS  Totvinst=  98kr ant=22 snittkurs= 228kr _00_-1_6 210813-220919
+040% SHOT   Totvinst=  16kr ant=7 snittkurs=  40kr _00_-1_6 210813-220919
+038% AZN   Totvinst= 454kr ant=32 snittkurs= 1167kr _00_-1_6 210813-220916
+033% MINEST  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  21kr _00_-1_6 210813-220919
+030% TRELb  Totvinst=  71kr ant=15 snittkurs= 231kr _00_-1_6 210813-220919
+027% CLASb  Totvinst=  32kr ant=12 snittkurs= 117kr _00_-1_6 210813-220919
+027% AXFO   Totvinst=  80kr ant=21 snittkurs= 292kr _00_-1_6 210813-220919
+025% NICA   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  16kr _00_-1_6 210813-220916
+022% HOLMa  Totvinst= 120kr ant=13 snittkurs= 529kr _00_-1_6 210813-220919
+021% FNOX   Totvinst=  12kr ant=4 snittkurs=  56kr _00_-1_6 220119-220919
+018% PCELL  Totvinst=  38kr ant=7 snittkurs= 202kr _00_-1_6 210813-220919
+018% AZELIO  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  37kr _00_-1_6 210813-220919
+015% CLIMEb  Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs=  19kr _00_-1_6 210813-220919
+014% SOLT   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  27kr _00_-1_6 210813-220919
+014% SEBa   Totvinst=  18kr ant=8 snittkurs= 126kr _00_-1_6 210813-220919
+014% ERICa  Totvinst=  15kr ant=6 snittkurs= 106kr _00_-1_6 210813-220919
+013% STEa   Totvinst=  27kr ant=7 snittkurs= 199kr _00_-1_6 210813-220919
+013% SF    Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs=  61kr _00_-1_6 210813-220916
+013% NDAse  Totvinst=  15kr ant=5 snittkurs= 110kr _00_-1_6 210813-220919
+013% MIDS   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  15kr _00_-1_6 210813-220916
+012% SRNKEb  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  54kr _00_-1_6 210813-220919
+012% SAND   Totvinst=  30kr ant=9 snittkurs= 233kr _00_-1_6 210813-220919
+012% HMb   Totvinst=  22kr ant=5 snittkurs= 182kr _00_-1_6 210813-220919
+010% NCCa   Totvinst=  17kr ant=7 snittkurs= 161kr _00_-1_6 210813-220919
+010% EOLUb  Totvinst=  20kr ant=6 snittkurs= 189kr _00_-1_6 210813-220919
+009% SECTb  Totvinst=  20kr ant=4 snittkurs= 210kr _00_-1_6 210924-220919
+009% MSONa  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  71kr _00_-1_6 210813-220919
+009% JM    Totvinst=  34kr ant=7 snittkurs= 359kr _00_-1_6 210813-220919
+008% SWEDa  Totvinst=  15kr ant=5 snittkurs= 183kr _00_-1_6 210813-220919
+008% PEABb  Totvinst=  9kr ant=4 snittkurs= 108kr _00_-1_6 210813-220919
+007% STW   Totvinst=  10kr ant=3 snittkurs= 126kr _00_-1_6 210813-220919
+006% HEXAb  Totvinst=  10kr ant=4 snittkurs= 149kr _00_-1_6 210813-220919
+006% CAST   Totvinst=  16kr ant=5 snittkurs= 254kr _00_-1_6 210813-220919
+005% LIME   Totvinst=  21kr ant=2 snittkurs= 394kr _00_-1_6 210813-220919
+005% ATCOa  Totvinst=  6kr ant=3 snittkurs= 113kr _00_-1_6 220516-220919
+005% ABB   Totvinst=  18kr ant=3 snittkurs= 338kr _00_-1_6 210813-220919
+004% TELIA  Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  41kr _00_-1_6 210813-220919
+004% ALIV   Totvinst=  38kr ant=2 snittkurs= 904kr _00_-1_6 220121-220915
+003% STORYb  Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs= 205kr _00_-1_6 210813-220919
+003% SECUb  Totvinst=  5kr ant=2 snittkurs= 148kr _00_-1_6 210813-220919
+003% FABG   Totvinst=  5kr ant=2 snittkurs= 159kr _00_-1_6 210813-220919
+002% SKFa   Totvinst=  6kr ant=2 snittkurs= 227kr _00_-1_6 210813-220919
+002% SHBa   Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 103kr _00_-1_6 210813-220919
+002% BILL   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs= 192kr _00_-1_6 210813-220919
+000% ELUXa  Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs= 278kr _00_-1_6 210813-220919