+071% RROS   Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  14kr _-1_02_6 210813-220919
+067% ARISE  Totvinst=  38kr ant=13 snittkurs=  56kr _-1_02_6 210813-220919
+057% SALTb  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  7kr _-1_02_6 210813-220919
+049% BOL   Totvinst= 209kr ant=15 snittkurs= 422kr _-1_02_6 210813-220919
+040% SHOT   Totvinst=  16kr ant=7 snittkurs=  40kr _-1_02_6 210813-220919
+033% MINEST  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  21kr _-1_02_6 210813-220919
+031% TEL2a  Totvinst=  44kr ant=10 snittkurs= 139kr _-1_02_6 210813-220919
+029% PCELL  Totvinst=  58kr ant=9 snittkurs= 197kr _-1_02_6 210813-220919
+028% SECTb  Totvinst=  63kr ant=7 snittkurs= 219kr _-1_02_6 210924-220919
+026% HOLMa  Totvinst= 146kr ant=8 snittkurs= 548kr _-1_02_6 210813-220919
+025% NICA   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  16kr _-1_02_6 210813-220916
+025% AXFO   Totvinst=  75kr ant=10 snittkurs= 295kr _-1_02_6 210813-220919
+024% JM    Totvinst=  89kr ant=8 snittkurs= 363kr _-1_02_6 210813-220919
+021% FNOX   Totvinst=  12kr ant=4 snittkurs=  56kr _-1_02_6 220119-220919
+020% AZN   Totvinst= 242kr ant=8 snittkurs= 1195kr _-1_02_6 210813-220916
+019% CLASb  Totvinst=  21kr ant=6 snittkurs= 110kr _-1_02_6 210813-220919
+018% AZELIO  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  37kr _-1_02_6 210813-220919
+017% BONAS  Totvinst=  42kr ant=4 snittkurs= 241kr _-1_02_6 210813-220919
+015% NDAse  Totvinst=  17kr ant=5 snittkurs= 112kr _-1_02_6 210813-220919
+015% CLIMEb  Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs=  19kr _-1_02_6 210813-220919
+014% SWEDa  Totvinst=  26kr ant=6 snittkurs= 184kr _-1_02_6 210813-220919
+014% SOLT   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  27kr _-1_02_6 210813-220919
+013% SF    Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs=  61kr _-1_02_6 210813-220916
+013% MIDS   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  15kr _-1_02_6 210813-220916
+012% SRNKEb  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  54kr _-1_02_6 210813-220919
+012% ELUXa  Totvinst=  34kr ant=2 snittkurs= 279kr _-1_02_6 210813-220919
+010% SAND   Totvinst=  24kr ant=4 snittkurs= 239kr _-1_02_6 210813-220919
+010% PEABb  Totvinst=  12kr ant=3 snittkurs= 111kr _-1_02_6 210813-220919
+010% ATCOa  Totvinst=  12kr ant=3 snittkurs= 110kr _-1_02_6 220516-220919
+009% SEBa   Totvinst=  12kr ant=4 snittkurs= 129kr _-1_02_6 210813-220919
+009% MSONa  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  71kr _-1_02_6 210813-220919
+009% ABB   Totvinst=  31kr ant=4 snittkurs= 342kr _-1_02_6 210813-220919
+007% TRELb  Totvinst=  18kr ant=3 snittkurs= 238kr _-1_02_6 210813-220919
+007% ERICa  Totvinst=  8kr ant=2 snittkurs= 107kr _-1_02_6 210813-220919
+006% HMb   Totvinst=  13kr ant=2 snittkurs= 186kr _-1_02_6 210813-220919
+005% STORYb  Totvinst=  12kr ant=2 snittkurs= 209kr _-1_02_6 210813-220919
+005% STEa   Totvinst=  11kr ant=2 snittkurs= 199kr _-1_02_6 210813-220919
+004% TELIA  Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  41kr _-1_02_6 210813-220919
+004% NCCa   Totvinst=  8kr ant=2 snittkurs= 163kr _-1_02_6 210813-220919
+004% LIME   Totvinst=  19kr ant=2 snittkurs= 407kr _-1_02_6 210813-220919
+003% ALIV   Totvinst=  31kr ant=1 snittkurs= 952kr _-1_02_6 220121-220915
+002% STW   Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 129kr _-1_02_6 210813-220919
+002% SKFa   Totvinst=  5kr ant=1 snittkurs= 234kr _-1_02_6 210813-220919
+002% SHBa   Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 105kr _-1_02_6 210813-220919
+002% SECUb  Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 149kr _-1_02_6 210813-220919
+002% HEXAb  Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 150kr _-1_02_6 210813-220919
+002% FABG   Totvinst=  4kr ant=1 snittkurs= 160kr _-1_02_6 210813-220919
+002% CAST   Totvinst=  6kr ant=1 snittkurs= 256kr _-1_02_6 210813-220919
+002% BILL   Totvinst=  5kr ant=1 snittkurs= 196kr _-1_02_6 210813-220919