+071% RROS   Totvinst=  10kr ant=5 snittkurs=  14kr _-1_-1_6 210813-220919
+067% ARISE  Totvinst=  38kr ant=13 snittkurs=  56kr _-1_-1_6 210813-220919
+064% BONAS  Totvinst= 150kr ant=25 snittkurs= 232kr _-1_-1_6 210813-220919
+057% SALTb  Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  7kr _-1_-1_6 210813-220919
+044% BOL   Totvinst= 184kr ant=19 snittkurs= 415kr _-1_-1_6 210813-220919
+040% SHOT   Totvinst=  16kr ant=7 snittkurs=  40kr _-1_-1_6 210813-220919
+033% MINEST  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  21kr _-1_-1_6 210813-220919
+030% TEL2a  Totvinst=  43kr ant=11 snittkurs= 140kr _-1_-1_6 210813-220919
+029% PCELL  Totvinst=  58kr ant=9 snittkurs= 197kr _-1_-1_6 210813-220919
+028% AZN   Totvinst= 333kr ant=25 snittkurs= 1174kr _-1_-1_6 210813-220916
+027% HOLMa  Totvinst= 149kr ant=11 snittkurs= 548kr _-1_-1_6 210813-220919
+025% NICA   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  16kr _-1_-1_6 210813-220916
+025% AXFO   Totvinst=  75kr ant=21 snittkurs= 289kr _-1_-1_6 210813-220919
+021% FNOX   Totvinst=  12kr ant=4 snittkurs=  56kr _-1_-1_6 220119-220919
+021% CLASb  Totvinst=  24kr ant=9 snittkurs= 113kr _-1_-1_6 210813-220919
+020% ATCOa  Totvinst=  23kr ant=9 snittkurs= 113kr _-1_-1_6 220516-220919
+018% AZELIO  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  37kr _-1_-1_6 210813-220919
+016% SEBa   Totvinst=  21kr ant=9 snittkurs= 128kr _-1_-1_6 210813-220919
+016% SAND   Totvinst=  39kr ant=9 snittkurs= 238kr _-1_-1_6 210813-220919
+015% CLIMEb  Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs=  19kr _-1_-1_6 210813-220919
+014% SWEDa  Totvinst=  27kr ant=9 snittkurs= 184kr _-1_-1_6 210813-220919
+014% SOLT   Totvinst=  4kr ant=2 snittkurs=  27kr _-1_-1_6 210813-220919
+014% NDAse  Totvinst=  16kr ant=7 snittkurs= 111kr _-1_-1_6 210813-220919
+013% SF    Totvinst=  8kr ant=3 snittkurs=  61kr _-1_-1_6 210813-220916
+013% MIDS   Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  15kr _-1_-1_6 210813-220916
+012% SRNKEb  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  54kr _-1_-1_6 210813-220919
+012% ELUXa  Totvinst=  34kr ant=2 snittkurs= 279kr _-1_-1_6 210813-220919
+011% SECTb  Totvinst=  24kr ant=6 snittkurs= 212kr _-1_-1_6 210924-220919
+011% JM    Totvinst=  40kr ant=10 snittkurs= 354kr _-1_-1_6 210813-220919
+010% TRELb  Totvinst=  25kr ant=4 snittkurs= 233kr _-1_-1_6 210813-220919
+009% MSONa  Totvinst=  7kr ant=3 snittkurs=  71kr _-1_-1_6 210813-220919
+009% ERICa  Totvinst=  10kr ant=4 snittkurs= 109kr _-1_-1_6 210813-220919
+009% CAST   Totvinst=  23kr ant=7 snittkurs= 254kr _-1_-1_6 210813-220919
+007% NCCa   Totvinst=  13kr ant=5 snittkurs= 163kr _-1_-1_6 210813-220919
+007% HMb   Totvinst=  13kr ant=3 snittkurs= 184kr _-1_-1_6 210813-220919
+007% ABB   Totvinst=  24kr ant=5 snittkurs= 339kr _-1_-1_6 210813-220919
+006% FABG   Totvinst=  11kr ant=4 snittkurs= 159kr _-1_-1_6 210813-220919
+005% PEABb  Totvinst=  6kr ant=3 snittkurs= 110kr _-1_-1_6 210813-220919
+004% TELIA  Totvinst=  2kr ant=1 snittkurs=  41kr _-1_-1_6 210813-220919
+004% STEa   Totvinst=  10kr ant=3 snittkurs= 201kr _-1_-1_6 210813-220919
+004% SHBa   Totvinst=  5kr ant=2 snittkurs= 105kr _-1_-1_6 210813-220919
+004% LIME   Totvinst=  19kr ant=2 snittkurs= 407kr _-1_-1_6 210813-220919
+003% STORYb  Totvinst=  8kr ant=4 snittkurs= 205kr _-1_-1_6 210813-220919
+003% SKFa   Totvinst=  8kr ant=2 snittkurs= 230kr _-1_-1_6 210813-220919
+003% HEXAb  Totvinst=  5kr ant=2 snittkurs= 150kr _-1_-1_6 210813-220919
+002% STW   Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 129kr _-1_-1_6 210813-220919
+002% SECUb  Totvinst=  3kr ant=1 snittkurs= 149kr _-1_-1_6 210813-220919
+002% BILL   Totvinst=  5kr ant=1 snittkurs= 196kr _-1_-1_6 210813-220919
+001% ALIV   Totvinst=  13kr ant=2 snittkurs= 934kr _-1_-1_6 220121-220915