TELIA   20220919  35kr               10222229   LARGECAP
TELIA   20220916  35kr               16064484   LARGECAP
TELIA   20220915  35kr               14017522   LARGECAP
TELIA   20220914  36kr               11558801   LARGECAP
TELIA   20220913  36kr               13734844   LARGECAP
TELIA   20220912  36kr               14758156   LARGECAP
TELIA   20220909  36kr               13541917   LARGECAP
TELIA   20220908  35kr               20901680   LARGECAP
TELIA   20220907  37kr               6548337   LARGECAP
TELIA   20220906  37kr               13785820   LARGECAP
TELIA   20220905  37kr               8413123   LARGECAP
TELIA   20220902  38kr               8693400   LARGECAP
TELIA   20220901  38kr               7035330   LARGECAP
TELIA   20220831  38kr               17880691   LARGECAP
TELIA   20220830  38kr               7711136   LARGECAP
TELIA   20220829  38kr               5029909   LARGECAP
TELIA   20220826  38kr               7994639   LARGECAP
TELIA   20220825  38kr               5398664   LARGECAP
TELIA   20220824  38kr               7352519   LARGECAP
TELIA   20220823  38kr               7191829   LARGECAP
TELIA   20220822  39kr               8675554   LARGECAP
TELIA   20220819  39kr               10377456   LARGECAP
TELIA   20220818  38kr               5684741   LARGECAP
TELIA   20220817  38kr               7936970   LARGECAP
TELIA   20220816  38kr               7698445   LARGECAP
TELIA   20220815  37kr               5448526   LARGECAP
TELIA   20220812  37kr               7982045   LARGECAP
TELIA   20220811  37kr               9468637   LARGECAP
TELIA   20220810  38kr               13068022   LARGECAP
TELIA   20220809  38kr               8601288   LARGECAP
TELIA   20220808  38kr               10538617   LARGECAP
TELIA   20220805  38kr               9236264   LARGECAP
TELIA   20220804  37kr               11347662   LARGECAP
TELIA   20220803  37kr               14139937   LARGECAP
TELIA   20220802  38kr               5160342   LARGECAP
TELIA   20220801  38kr               9819563   LARGECAP
TELIA   20220729  38kr               9685562   LARGECAP
TELIA   20220728  37kr               10414361   LARGECAP
TELIA   20220727  37kr               9085397   LARGECAP
TELIA   20220726  38kr               9927241   LARGECAP
TELIA   20220725  38kr               9575118   LARGECAP
TELIA   20220722  37kr               15485685   LARGECAP
TELIA   20220721  38kr               19510165   LARGECAP
TELIA   20220720  37kr               32400011   LARGECAP
TELIA   20220719  40kr               9923808   LARGECAP
TELIA   20220718  40kr               5570116   LARGECAP
TELIA   20220715  40kr               10929970   LARGECAP
TELIA   20220714  40kr               10049932   LARGECAP
TELIA   20220713  40kr               8702148   LARGECAP
TELIA   20220712  41kr               7310761   LARGECAP
TELIA   20220711  40kr               7033125   LARGECAP
TELIA   20220708  40kr               10365676   LARGECAP
TELIA   20220707  40kr               10604397   LARGECAP
TELIA   20220706  40kr               10587205   LARGECAP
TELIA   20220705  40kr               8247636   LARGECAP
TELIA   20220704  40kr               4461334   LARGECAP
TELIA   20220701  40kr               7997414   LARGECAP
TELIA   20220630  39kr               12677114   LARGECAP
TELIA   20220629  39kr               9264681   LARGECAP
TELIA   20220627  40kr               8365112   LARGECAP
TELIA   20220624  39kr               11826012   LARGECAP
TELIA   20220623  39kr               11826012   LARGECAP
TELIA   20220622  40kr               9777259   LARGECAP
TELIA   20220621  39kr               7993657   LARGECAP
TELIA   20220620  39kr               7147443   LARGECAP
TELIA   20220617  39kr               16592695   LARGECAP
TELIA   20220616  39kr               10241690   LARGECAP
TELIA   20220615  39kr               9124262   LARGECAP
TELIA   20220614  39kr               8739129   LARGECAP
TELIA   20220613  39kr               10168708   LARGECAP
TELIA   20220610  39kr               8252863   LARGECAP
TELIA   20220609  40kr               8519598   LARGECAP
TELIA   20220608  39kr               6756379   LARGECAP
TELIA   20220607  40kr               8225863   LARGECAP
TELIA   20220606  40kr               3573052   LARGECAP
TELIA   20220603  40kr               3573052   LARGECAP
TELIA   20220602  40kr               5928216   LARGECAP
TELIA   20220601  41kr               8458978   LARGECAP
TELIA   20220531  40kr               28182854   LARGECAP
TELIA   20220530  40kr               6741221   LARGECAP
TELIA   20220527  41kr               7800276   LARGECAP
TELIA   20220526  41kr               4515907   LARGECAP
TELIA   20220525  41kr               2264444   LARGECAP
TELIA   20220524  41kr               8251067   LARGECAP
TELIA   20220523  41kr               7224032   LARGECAP
TELIA   20220520  40kr               8337482   LARGECAP
TELIA   20220519  40kr               8539754   LARGECAP
TELIA   20220518  41kr               8705554   LARGECAP
TELIA   20220517  41kr               7664247   LARGECAP
TELIA   20220516  41kr               7825864   LARGECAP
TELIA   20220513  41kr               8939006   LARGECAP
TELIA   20220512  41kr               14346411   LARGECAP
TELIA   20220511  41kr               12844427   LARGECAP
TELIA   20220510  40kr               11255526   LARGECAP
TELIA   20220509  40kr               10004886   LARGECAP
TELIA   20220506  40kr               10105666   LARGECAP
TELIA   20220505  41kr               9214908   LARGECAP
TELIA   20220504  41kr               8750800   LARGECAP
TELIA   20220503  41kr               7750778   LARGECAP
TELIA   20220502  41kr               13349633   LARGECAP
TELIA   20220429  41kr               13688094   LARGECAP
TELIA   20220428  41kr               16300326   LARGECAP
TELIA   20220427  41kr               24739305   LARGECAP
TELIA   20220426  39kr               17544052   LARGECAP
TELIA   20220425  39kr               11875846   LARGECAP
TELIA   20220422  39kr               9511687   LARGECAP
TELIA   20220421  39kr               11020929   LARGECAP
TELIA   20220420  39kr               11040074   LARGECAP
TELIA   20220418  40kr               8156273   LARGECAP
TELIA   20220415  40kr               8156273   LARGECAP
TELIA   20220414  40kr               8156273   LARGECAP
TELIA   20220413  40kr               12518997   LARGECAP
TELIA   20220412  39kr               14004691   LARGECAP
TELIA   20220411  39kr               15027806   LARGECAP
TELIA   20220408  38kr               12792315   LARGECAP
TELIA   20220407  38kr               13849881   LARGECAP
TELIA   20220406  39kr               16842527   LARGECAP
TELIA   20220405  38kr               14369081   LARGECAP
TELIA   20220404  38kr               8980231   LARGECAP
TELIA   20220401  38kr               11720772   LARGECAP
TELIA   20220331  38kr               15176593   LARGECAP
TELIA   20220330  38kr               8624545   LARGECAP
TELIA   20220329  38kr               10618868   LARGECAP
TELIA   20220328  38kr               11584523   LARGECAP
TELIA   20220325  37kr               6499653   LARGECAP
TELIA   20220324  37kr               10024359   LARGECAP
TELIA   20220323  36kr               9892114   LARGECAP
TELIA   20220322  37kr               8886363   LARGECAP
TELIA   20220321  37kr               9092758   LARGECAP
TELIA   20220318  37kr               20323407   LARGECAP
TELIA   20220317  37kr               10104326   LARGECAP
TELIA   20220316  37kr               16025197   LARGECAP
TELIA   20220315  37kr               16557650   LARGECAP
TELIA   20220314  36kr               13148683   LARGECAP
TELIA   20220311  35kr               16158837   LARGECAP
TELIA   20220310  35kr               13103325   LARGECAP
TELIA   20220309  35kr               13868136   LARGECAP
TELIA   20220308  35kr               13277707   LARGECAP
TELIA   20220307  34kr               16965203   LARGECAP
TELIA   20220304  35kr               11860283   LARGECAP
TELIA   20220303  35kr               9274781   LARGECAP
TELIA   20220302  36kr               14381941   LARGECAP
TELIA   20220301  35kr               13423722   LARGECAP
TELIA   20220228  35kr               23186125   LARGECAP
TELIA   20220225  36kr               16147171   LARGECAP
TELIA   20220224  35kr               13638986   LARGECAP
TELIA   20220223  36kr               6757126   LARGECAP
TELIA   20220222  37kr               11577594   LARGECAP
TELIA   20220221  37kr               9172501   LARGECAP
TELIA   20220218  37kr               8643046   LARGECAP
TELIA   20220217  37kr               7214525   LARGECAP
TELIA   20220216  38kr               8632673   LARGECAP
TELIA   20220215  38kr               8567875   LARGECAP
TELIA   20220214  37kr               11955041   LARGECAP
TELIA   20220211  38kr               8741385   LARGECAP
TELIA   20220210  38kr               7038736   LARGECAP
TELIA   20220209  38kr               10931347   LARGECAP
TELIA   20220208  38kr               11570370   LARGECAP
TELIA   20220207  37kr               7631167   LARGECAP
TELIA   20220204  37kr               8987501   LARGECAP
TELIA   20220203  37kr               11395494   LARGECAP
TELIA   20220202  37kr               10882423   LARGECAP
TELIA   20220201  37kr               12053046   LARGECAP
TELIA   20220131  37kr               16081019   LARGECAP
TELIA   20220128  36kr               19000434   LARGECAP
TELIA   20220127  36kr               10771814   LARGECAP
TELIA   20220126  36kr               13916329   LARGECAP
TELIA   20220125  36kr               8399643   LARGECAP
TELIA   20220124  35kr               16676379   LARGECAP
TELIA   20220121  37kr               13851616   LARGECAP
TELIA   20220119  37kr  Telia Company       12 040 780  LargeCap
TELIA   20220118  37kr  Telia Company       15 500 608  LargeCap
TELIA   20220117  36kr  Telia Company       6 722 740  LargeCap
TELIA   20220114  36kr  Telia Company       7 795 851  LargeCap
TELIA   20220113  36kr  Telia Company       8 379 778  LargeCap
TELIA   20220112  36kr  Telia Company       11 723 980  LargeCap
TELIA   20220111  36kr  Telia Company       14 017 344  LargeCap
TELIA   20220110  36kr  Telia Company       18 898 646  LargeCap
TELIA   20220107  36kr  Telia Company       11 760 050  LargeCap
TELIA   20220105  36kr  Telia Company       6 908 218  LargeCap
TELIA   20220104  36kr  Telia Company       9 419 669  LargeCap
TELIA   20220103  36kr  Telia Company       6 729 401  LargeCap
TELIA   20211230  36kr  Telia Company       6 000 510  LargeCap
TELIA   20211229  36kr  Telia Company       4 314 242  LargeCap
TELIA   20211228  36kr  Telia Company       6 282 715  LargeCap
TELIA   20211227  36kr  Telia Company       6 566 912  LargeCap
TELIA   20211223  36kr  Telia Company       8 577 179  LargeCap
TELIA   20211222  35kr  Telia Company       7 952 022  LargeCap
TELIA   20211221  35kr  Telia Company       9 469 718  LargeCap
TELIA   20211220  35kr  Telia Company       10 407 540  LargeCap
TELIA   20211217  36kr  Telia Company       15 901 650  LargeCap
TELIA   20211216  35kr  Telia Company       12 962 201  LargeCap
TELIA   20211215  35kr  Telia Company       9 211 696  LargeCap
TELIA   20211214  36kr  Telia Company       9 766 818  LargeCap
TELIA   20211213  35kr  Telia Company       10 019 888  LargeCap
TELIA   20211210  35kr  Telia Company       11 192 346  LargeCap
TELIA   20211209  35kr  Telia Company       20 559 072  LargeCap
TELIA   20211208  35kr  Telia Company       19 488 448  LargeCap
TELIA   20211207  36kr  Telia Company       13 057 249  LargeCap
TELIA   20211206  36kr  Telia Company       11 044 753  LargeCap
TELIA   20211203  35kr  Telia Company       8 028 253  LargeCap
TELIA   20211202  35kr  Telia Company       10 354 081  LargeCap
TELIA   20211201  36kr  Telia Company       13 283 108  LargeCap
TELIA   20211130  35kr  Telia Company       19 143 992  LargeCap
TELIA   20211129  36kr  Telia Company       12 059 220  LargeCap
TELIA   20211126  36kr  Telia Company       15 731 063  LargeCap
TELIA   20211125  37kr  Telia Company       6 170 877  LargeCap
TELIA   20211124  36kr  Telia Company       8 787 602  LargeCap
TELIA   20211123  36kr  Telia Company       6 911 738  LargeCap
TELIA   20211122  36kr  Telia Company       11 904 145  LargeCap
TELIA   20211119  35kr  Telia Company       9 969 743  LargeCap
TELIA   20211118  35kr  Telia Company       8 450 715  LargeCap
TELIA   20211117  35kr  Telia Company       8 164 415  LargeCap
TELIA   20211116  35kr  Telia Company       9 003 053  LargeCap
TELIA   20211115  35kr  Telia Company       7 249 212  LargeCap
TELIA   20211112  35kr  Telia Company       7 774 681  LargeCap
TELIA   20211111  35kr  Telia Company       6 958 168  LargeCap
TELIA   20211110  35kr  Telia Company       9 676 180  LargeCap
TELIA   20211109  35kr  Telia Company       7 180 674  LargeCap
TELIA   20211108  35kr  Telia Company       7 451 879  LargeCap
TELIA   20211105  35kr  Telia Company       3 362 186  LargeCap
TELIA   20211104  35kr  Telia Company       7 072 994  LargeCap
TELIA   20211103  35kr  Telia Company       7 508 713  LargeCap
TELIA   20211102  35kr  Telia Company       6 395 880  LargeCap
TELIA   20211101  35kr  Telia Company       7 984 713  LargeCap
TELIA   20211029  34kr  Telia Company       9 911 973  LargeCap
TELIA   20211028  34kr  Telia Company       10 918 196  LargeCap
TELIA   20211027  35kr  Telia Company       12 767 889  LargeCap
TELIA   20211026  36kr  Telia Company       14 800 463  LargeCap
TELIA   20211025  36kr  Telia Company       11 228 381  LargeCap
TELIA   20211022  36kr  Telia Company       14 897 327  LargeCap
TELIA   20211021  36kr  Telia Company       17 576 326  LargeCap
TELIA   20211020  37kr  Telia Company       9 794 552  LargeCap
TELIA   20211019  37kr  Telia Company       10 073 745  LargeCap
TELIA   20211018  37kr  Telia Company       10 675 479  LargeCap
TELIA   20211015  37kr  Telia Company       8 053 001  LargeCap
TELIA   20211014  37kr  Telia Company       8 977 984  LargeCap
TELIA   20211013  37kr  Telia Company       9 855 818  LargeCap
TELIA   20211012  37kr  Telia Company       7 127 343  LargeCap
TELIA   20211011  36kr  Telia Company       5 915 410  LargeCap
TELIA   20211008  36kr  Telia Company       6 630 009  LargeCap
TELIA   20211007  36kr  Telia Company       8 426 780  LargeCap
TELIA   20211006  36kr  Telia Company       8 720 618  LargeCap
TELIA   20211005  37kr  Telia Company       6 537 563  LargeCap
TELIA   20211004  37kr  Telia Company       7 568 675  LargeCap
TELIA   20211001  36kr  Telia Company       7 891 569  LargeCap
TELIA   20210930  37kr  Telia Company       7 675 888  LargeCap
TELIA   20210929  37kr  Telia Company       8 720 856  LargeCap
TELIA   20210928  36kr  Telia Company       11 040 252  LargeCap
TELIA   20210927  37kr  Telia Company       6 492 652  LargeCap
TELIA   20210924  37kr  Telia Company       6 295 927  LargeCap
TELIA   20210923  37kr  Telia Company       8 314 259  LargeCap
TELIA   20210922  37kr  Telia Company       6 726 446  LargeCap
TELIA   20210921  36kr  Telia Company       6 581 357  LargeCap
TELIA   20210920  37kr  Telia Company       12 248 795  LargeCap
TELIA   20210917  37kr  Telia Company       11 328 221  LargeCap
TELIA   20210916  37kr  Telia Company       6 638 530  LargeCap
TELIA   20210915  37kr  Telia Company       8 849 631  LargeCap
TELIA   20210914  38kr  Telia Company       8 268 290  LargeCap
TELIA   20210913  37kr  Telia Company       8 240 222  LargeCap
TELIA   20210910  37kr  Telia Company       7 602 077  LargeCap
TELIA   20210909  38kr  Telia Company       11 622 760  LargeCap
TELIA   20210908  38kr  Telia Company       7 494 778  LargeCap
TELIA   20210907  38kr  Telia Company       6 665 911  LargeCap
TELIA   20210906  38kr  Telia Company       7 906 312  LargeCap
TELIA   20210903  37kr  Telia Company       7 969 185  LargeCap
TELIA   20210902  38kr  Telia Company       5 497 123  LargeCap
TELIA   20210901  38kr  Telia Company       6 708 895  LargeCap
TELIA   20210831  37kr  Telia Company       14 457 274  LargeCap
TELIA   20210830  38kr  Telia Company       5 216 404  LargeCap
TELIA   20210827  38kr  Telia Company       5 162 796  LargeCap
TELIA   20210826  38kr  Telia Company       5 644 175  LargeCap
TELIA   20210825  38kr  Telia Company       5 674 379  LargeCap
TELIA   20210824  39kr  Telia Company       5 357 989  LargeCap
TELIA   20210823  39kr  Telia Company       5 470 290  LargeCap
TELIA   20210820  39kr  Telia Company       5 418 426  LargeCap
TELIA   20210819  39kr  Telia Company       7 940 876  LargeCap
TELIA   20210818  39kr  Telia Company       5 159 372  LargeCap
TELIA   20210817  39kr  Telia Company       6 698 306  LargeCap
TELIA   20210816  39kr  Telia Company       5 250 646  LargeCap
TELIA   20210813  39kr  Telia Company       4 118 659  LargeCap
TELIA   20210624  37kr  Telia Company       5 977 805  LargeCap
TELIA   20210623  37kr  Telia Company       7 432 050  LargeCap
TELIA   20210622  37kr  Telia Company       6 055 619  LargeCap
TELIA   20210621  37kr  Telia Company       6 492 409  LargeCap
TELIA   20210618  37kr  Telia Company       11 901 138  LargeCap
TELIA   20210617  38kr  Telia Company       6 422 671  LargeCap
TELIA   20210616  38kr  Telia Company       8 107 327  LargeCap
TELIA   20210615  37kr  Telia Company       7 139 504  LargeCap
TELIA   20210614  37kr  Telia Company       6 816 773  LargeCap
TELIA   20210611  37kr  Telia Company       5 667 877  LargeCap
TELIA   20210610  37kr  Telia Company       6 519 617  LargeCap
TELIA   20210609  37kr  Telia Company       5 546 871  LargeCap
TELIA   20210608  37kr  Telia Company       7 135 141  LargeCap
TELIA   20210607  36kr  Telia Company       5 979 370  LargeCap
TELIA   20210604  37kr  Telia Company       6 326 256  LargeCap
TELIA   20210603  37kr  Telia Company       6 596 266  LargeCap
TELIA   20210602  37kr  Telia Company       7 839 094  LargeCap
TELIA   20210601  36kr  Telia Company       11 531 569  LargeCap
TELIA   20210531  37kr  Telia Company       11 688 987  LargeCap
TELIA   20210528  37kr  Telia Company       10 026 640  LargeCap
TELIA   20210527  38kr  Telia Company       25 879 797  LargeCap
TELIA   20210526  38kr  Telia Company       8 520 773  LargeCap
TELIA   20210525  38kr  Telia Company       7 216 519  LargeCap
TELIA   20210524  38kr  Telia Company       6 664 523  LargeCap
TELIA   20210521  38kr  Telia Company       8 779 073  LargeCap
TELIA   20210520  38kr  Telia Company       10 591 267  LargeCap
TELIA   20210519  37kr  Telia Company       13 128 368  LargeCap
TELIA   20210518  38kr  Telia Company       13 698 009  LargeCap
TELIA   20210517  37kr  Telia Company       9 969 058  LargeCap
TELIA   20210514  37kr  Telia Company       9 413 536  LargeCap
TELIA   20210512  37kr  Telia Company       9 124 469  LargeCap
TELIA   20210511  36kr  Telia Company       9 153 099  LargeCap
TELIA   20210510  37kr  Telia Company       7 462 255  LargeCap
TELIA   20210507  37kr  Telia Company       9 440 131  LargeCap
TELIA   20210506  37kr  Telia Company       13 491 122  LargeCap
TELIA   20210505  36kr  Telia Company       2 391 361  LargeCap
TELIA   20210504  36kr  Telia Company       12 032 547  LargeCap
TELIA   20210503  36kr  Telia Company       12 566 316  LargeCap
TELIA   20210430  35kr  Telia Company       5 168 915  LargeCap
TELIA   20210429  35kr  Telia Company       10 899 523  LargeCap
TELIA   20210428  36kr  Telia Company       10 402 344  LargeCap
TELIA   20210427  36kr  Telia Company       8 999 705  LargeCap
TELIA   20210426  35kr  Telia Company       12 776 677  LargeCap
TELIA   20210423  36kr  Telia Company       20 329 464  LargeCap
TELIA   20210422  36kr  Telia Company       10 998 882  LargeCap
TELIA   20210421  36kr  Telia Company       12 294 638  LargeCap
TELIA   20210420  36kr  Telia Company       14 898 570  LargeCap
TELIA   20210419  37kr  Telia Company       10 175 709  LargeCap
TELIA   20210416  37kr  Telia Company       11 358 960  LargeCap
TELIA   20210415  37kr  Telia Company       10 710 870  LargeCap
TELIA   20210414  37kr  Telia Company       11 775 971  LargeCap
TELIA   20210413  37kr  Telia Company       28 858 423  LargeCap
TELIA   20210412  39kr  Telia Company       12 771 369  LargeCap
TELIA   20210409  39kr  Telia Company       9 565 121  LargeCap
TELIA   20210408  39kr  Telia Company       11 496 606  LargeCap
TELIA   20210407  39kr  Telia Company       16 856 961  LargeCap
TELIA   20210406  38kr  Telia Company       13 377 186  LargeCap
TELIA   20210401  38kr  Telia Company       4 589 255  LargeCap
TELIA   20210331  38kr  Telia Company       11 401 404  LargeCap
TELIA   20210330  38kr  Telia Company       13 067 645  LargeCap
TELIA   20210329  38kr  Telia Company       17 955 105  LargeCap
TELIA   20210326  39kr  Telia Company       10 738 584  LargeCap
TELIA   20210325  38kr  Telia Company       11 999 074  LargeCap
TELIA   20210324  38kr  Telia Company       15 633 554  LargeCap
TELIA   20210323  38kr  Telia Company       19 860 476  LargeCap
TELIA   20210322  37kr  Telia Company       13 363 883  LargeCap
TELIA   20210319  37kr  Telia Company       15 162 352  LargeCap
TELIA   20210318  37kr  Telia Company       15 223 825  LargeCap
TELIA   20210317  38kr  Telia Company       18 192 818  LargeCap
TELIA   20210316  37kr  Telia Company       12 992 362  LargeCap
TELIA   20210315  37kr  Telia Company       11 304 819  LargeCap
TELIA   20210312  37kr  Telia Company       11 164 306  LargeCap
TELIA   20210311  37kr  Telia Company       13 382 424  LargeCap
TELIA   20210310  37kr  Telia Company       13 232 739  LargeCap
TELIA   20210309  36kr  Telia Company       10 868 874  LargeCap
TELIA   20210308  36kr  Telia Company       13 985 988  LargeCap
TELIA   20210305  35kr  Telia Company       12 126 433  LargeCap
TELIA   20210304  35kr  Telia Company       12 417 994  LargeCap
TELIA   20210303  35kr  Telia Company       18 718 479  LargeCap
TELIA   20210302  35kr  Telia Company       12 140 684  LargeCap
TELIA   20210301  35kr  Telia Company       11 997 279  LargeCap
TELIA   20210226  35kr  Telia Company       15 523 084  LargeCap
TELIA   20210225  35kr  Telia Company       11 485 554  LargeCap
TELIA   20210224  35kr  Telia Company       14 429 482  LargeCap
TELIA   20210223  35kr  Telia Company       12 738 985  LargeCap
TELIA   20210222  35kr  Telia Company       9 745 826  LargeCap
TELIA   20210219  35kr  Telia Company       13 977 964  LargeCap
TELIA   20210218  35kr  Telia Company       15 443 110  LargeCap
TELIA   20210217  36kr  Telia Company       10 181 578  LargeCap
TELIA   20210216  36kr  Telia Company       6 707 582  LargeCap
TELIA   20210215  36kr  Telia Company       7 367 858  LargeCap
TELIA   20210212  36kr  Telia Company       7 936 921  LargeCap
TELIA   20210211  36kr  Telia Company       6 648 811  LargeCap
TELIA   20210210  36kr  Telia Company       8 930 527  LargeCap
TELIA   20210209  36kr  Telia Company       9 678 310  LargeCap
TELIA   20210208  36kr  Telia Company       12 072 282  LargeCap
TELIA   20210205  37kr  Telia Company       12 242 201  LargeCap
TELIA   20210204  37kr  Telia Company       13 754 902  LargeCap
TELIA   20210203  37kr  Telia Company       11 134 166  LargeCap
TELIA   20210202  37kr  Telia Company       14 367 403  LargeCap
TELIA   20210201  37kr  Telia Company       16 674 505  LargeCap
TELIA   20210129  37kr  Telia Company       37 560 204  LargeCap
TELIA   20210128  38kr  Telia Company       22 220 553  LargeCap
TELIA   20210127  38kr  Telia Company       21 902 936  LargeCap
TELIA   20210126  37kr  Telia Company       10 556 418  LargeCap
TELIA   20210125  37kr  Telia Company       12 099 105  LargeCap
TELIA   20210122  36kr  Telia Company       11 626 269  LargeCap
TELIA   20210121  37kr  Telia Company       13 536 009  LargeCap
TELIA   20210120  37kr  Telia Company       26 036 313  LargeCap
TELIA   20210119  35kr  Telia Company       17 164 709  LargeCap
TELIA   20210118  35kr  Telia Company       9 334 583  LargeCap
TELIA   20210115  35kr  Telia Company       11 614 246  LargeCap
TELIA   20210114  35kr  Telia Company       20 995 352  LargeCap
TELIA   20210113  35kr  Telia Company       13 840 647  LargeCap
TELIA   20210112  35kr  Telia Company       11 413 264  LargeCap
TELIA   20210111  35kr  Telia Company       12 071 769  LargeCap
TELIA   20210108  35kr  Telia Company       13 873 678  LargeCap
TELIA   20210107  35kr  Telia Company       12 214 622  LargeCap
TELIA   20210105  34kr  Telia Company       3 996 288  LargeCap
TELIA   20210104  35kr  Telia Company       8 653 850  LargeCap
TELIA   20201230  34kr  Telia Company       8 917 155  LargeCap
TELIA   20201229  35kr  Telia Company       7 547 257  LargeCap
TELIA   20201228  35kr  Telia Company       8 365 774  LargeCap
TELIA   20201223  34kr  Telia Company       6 823 222  LargeCap
TELIA   20201222  34kr  Telia Company       9 369 030  LargeCap
TELIA   20201221  34kr  Telia Company       17 472 411  LargeCap
TELIA   20201218  35kr  Telia Company       18 131 218  LargeCap
TELIA   20201217  34kr  Telia Company       13 076 075  LargeCap
TELIA   20201216  35kr  Telia Company       11 059 774  LargeCap
TELIA   20201215  34kr  Telia Company       12 586 739  LargeCap
TELIA   20201214  35kr  Telia Company       8 518 728  LargeCap
TELIA   20201211  35kr  Telia Company       11 277 378  LargeCap
TELIA   20201210  36kr  Telia Company       10 405 278  LargeCap
TELIA   20201209  36kr  Telia Company       12 097 248  LargeCap
TELIA   20201208  36kr  Telia Company       12 425 364  LargeCap
TELIA   20201207  35kr  Telia Company       12 478 113  LargeCap
TELIA   20201204  36kr  Telia Company       10 947 255  LargeCap
TELIA   20201203  36kr  Telia Company       13 967 882  LargeCap
TELIA   20201202  36kr  Telia Company       14 210 243  LargeCap
TELIA   20201201  37kr  Telia Company       8 019 883  LargeCap
TELIA   20201130  37kr  Telia Company       16 265 253  LargeCap
TELIA   20201127  37kr  Telia Company       7 067 665  LargeCap
TELIA   20201126  37kr  Telia Company       8 310 835  LargeCap
TELIA   20201125  37kr  Telia Company       9 630 749  LargeCap
TELIA   20201124  37kr  Telia Company       10 930 214  LargeCap
TELIA   20201123  37kr  Telia Company       8 089 029  LargeCap
TELIA   20201120  37kr  Telia Company       13 557 483  LargeCap
TELIA   20201119  37kr  Telia Company       7 954 074  LargeCap
TELIA   20201118  37kr  Telia Company       7 737 773  LargeCap
TELIA   20201117  37kr  Telia Company       9 207 418  LargeCap
TELIA   20201116  37kr  Telia Company       10 361 938  LargeCap
TELIA   20201113  36kr  Telia Company       9 855 623  LargeCap
TELIA   20201112  37kr  Telia Company       11 593 911  LargeCap
TELIA   20201111  37kr  Telia Company       12 773 833  LargeCap
TELIA   20201110  36kr  Telia Company       11 525 928  LargeCap
TELIA   20201109  36kr  Telia Company       18 818 159  LargeCap
TELIA   20201106  35kr  Telia Company       9 157 889  LargeCap
TELIA   20201105  36kr  Telia Company       11 930 764  LargeCap
TELIA   20201104  35kr  Telia Company       10 638 109  LargeCap
TELIA   20201103  35kr  Telia Company       10 315 171  LargeCap
TELIA   20201102  35kr  Telia Company       11 028 253  LargeCap
TELIA   20201030  35kr  Telia Company       5 727 154  LargeCap
TELIA   20201029  35kr  Telia Company       12 615 189  LargeCap
TELIA   20201028  35kr  Telia Company       14 832 364  LargeCap
TELIA   20201027  36kr  Telia Company       10 303 133  LargeCap
TELIA   20201026  36kr  Telia Company       11 293 932  LargeCap
TELIA   20201023  37kr  Telia Company       9 575 060  LargeCap
TELIA   20201022  36kr  Telia Company       19 905 010  LargeCap
TELIA   20201021  37kr  Telia Company       28 089 544  LargeCap
TELIA   20201020  39kr  Telia Company       14 725 457  LargeCap
TELIA   20201019  39kr  Telia Company       10 212 009  LargeCap
TELIA   20201016  39kr  Telia Company       12 890 672  LargeCap
TELIA   20201015  39kr  Telia Company       13 719 959  LargeCap
TELIA   20201014  39kr  Telia Company       9 894 626  LargeCap
TELIA   20201013  39kr  Telia Company       9 372 570  LargeCap
TELIA   20201012  39kr  Telia Company       8 086 321  LargeCap
TELIA   20201009  39kr  Telia Company       7 356 816  LargeCap
TELIA   20201008  39kr  Telia Company       11 002 570  LargeCap
TELIA   20201007  38kr  Telia Company       13 636 989  LargeCap
TELIA   20201006  38kr  Telia Company       24 691 260  LargeCap
TELIA   20201005  37kr  Telia Company       10 391 402  LargeCap
TELIA   20201002  37kr  Telia Company       10 237 259  LargeCap
TELIA   20201001  37kr  Telia Company       10 282 597  LargeCap
TELIA   20200930  37kr  Telia Company       17 862 133  LargeCap
TELIA   20200929  37kr  Telia Company       11 311 220  LargeCap
TELIA   20200928  37kr  Telia Company       11 714 240  LargeCap
TELIA   20200925  36kr  Telia Company       11 177 715  LargeCap
TELIA   20200924  36kr  Telia Company       11 480 498  LargeCap
TELIA   20200923  36kr  Telia Company       10 178 220  LargeCap
TELIA   20200922  36kr  Telia Company       15 848 911  LargeCap
TELIA   20200921  35kr  Telia Company       14 848 799  LargeCap
TELIA   20200918  35kr  Telia Company       19 771 600  LargeCap
TELIA   20200917  36kr  Telia Company       12 517 597  LargeCap
TELIA   20200916  36kr  Telia Company       16 196 625  LargeCap
TELIA   20200915  35kr  Telia Company       14 135 853  LargeCap
TELIA   20200914  35kr  Telia Company       9 684 900  LargeCap
TELIA   20200911  35kr  Telia Company       8 858 337  LargeCap
TELIA   20200910  35kr  Telia Company       10 046 514  LargeCap
TELIA   20200909  35kr  Telia Company       10 373 922  LargeCap
TELIA   20200908  35kr  Telia Company       11 403 742  LargeCap
TELIA   20200907  35kr  Telia Company       8 388 573  LargeCap
TELIA   20200904  35kr  Telia Company       14 781 250  LargeCap
TELIA   20200903  34kr  Telia Company       13 849 480  LargeCap
TELIA   20200902  34kr  Telia Company       11 331 325  LargeCap
TELIA   20200901  34kr  Telia Company       12 460 920  LargeCap
TELIA   20200831  34kr  Telia Company       14 161 599  LargeCap
TELIA   20200828  34kr  Telia Company       10 407 541  LargeCap
TELIA   20200827  34kr  Telia Company       8 420 777  LargeCap
TELIA   20200826  34kr  Telia Company       9 011 304  LargeCap
TELIA   20200825  35kr  Telia Company       9 637 365  LargeCap
TELIA   20200824  35kr  Telia Company       10 464 237  LargeCap
TELIA   20200821  34kr  Telia Company       7 602 681  LargeCap
TELIA   20200820  34kr  Telia Company       10 257 226  LargeCap
TELIA   20200819  35kr  Telia Company       6 544 706  LargeCap
TELIA   20200818  34kr  Telia Company       13 887 968  LargeCap
TELIA   20200817  34kr  Telia Company       10 674 372  LargeCap
TELIA   20200814  35kr  Telia Company       11 792 397  LargeCap
TELIA   20200813  35kr  Telia Company       8 495 389  LargeCap
TELIA   20200812  35kr  Telia Company       11 023 248  LargeCap
TELIA   20200811  35kr  Telia Company       10 568 945  LargeCap
TELIA   20200810  34kr  Telia Company       8 684 546  LargeCap
TELIA   20200807  34kr  Telia Company       8 107 672  LargeCap
TELIA   20200806  34kr  Telia Company       11 476 696  LargeCap
TELIA   20200805  35kr  Telia Company       8 577 187  LargeCap
TELIA   20200804  35kr  Telia Company       9 051 246  LargeCap
TELIA   20200803  35kr  Telia Company       9 054 608  LargeCap
TELIA   20200731  35kr  Telia Company       10 398 637  LargeCap
TELIA   20200730  35kr  Telia Company       9 783 169  LargeCap
TELIA   20200729  36kr  Telia Company       6 407 452  LargeCap
TELIA   20200728  35kr  Telia Company       8 727 677  LargeCap
TELIA   20200727  36kr  Telia Company       8 586 351  LargeCap
TELIA   20200724  36kr  Telia Company       7 383 505  LargeCap
TELIA   20200723  36kr  Telia Company       7 204 843  LargeCap
TELIA   20200722  36kr  Telia Company       7 584 317  LargeCap
TELIA   20200721  36kr  Telia Company       12 340 024  LargeCap
TELIA   20200720  37kr  Telia Company       11 161 624  LargeCap
TELIA   20200717  37kr  Telia Company       15 761 408  LargeCap
TELIA   20200716  36kr  Telia Company       10 900 958  LargeCap
TELIA   20200715  36kr  Telia Company       15 590 636  LargeCap
TELIA   20200714  36kr  Telia Company       11 370 770  LargeCap
TELIA   20200713  35kr  Telia Company       7 788 760  LargeCap
TELIA   20200710  35kr  Telia Company       10 852 744  LargeCap
TELIA   20200709  35kr  Telia Company       7 955 700  LargeCap
TELIA   20200708  35kr  Telia Company       10 991 489  LargeCap
TELIA   20200707  35kr  Telia Company       11 841 058  LargeCap
TELIA   20200706  36kr  Telia Company       12 628 978  LargeCap
TELIA   20200703  35kr  Telia Company       9 602 568  LargeCap
TELIA   20200702  35kr  Telia Company       15 632 739  LargeCap
TELIA   20200701  35kr  Telia Company       9 847 929  LargeCap
TELIA   20200630  35kr  Telia Company       14 491 471  LargeCap
TELIA   20200629  36kr  Telia Company       15 999 327  LargeCap
TELIA   20200626  35kr  Telia Company       18 827 669  LargeCap
TELIA   20200625  35kr  Telia Company       18 631 544  LargeCap
TELIA   20200624  35kr  Telia Company       20 074 181  LargeCap
TELIA   20200623  35kr  Telia Company       22 458 299  LargeCap
TELIA   20200622  34kr  Telia Company       17 053 588  LargeCap
TELIA   20200618  34kr  Telia Company       36 518 519  LargeCap
TELIA   20200617  34kr  Telia Company       30 614 472  LargeCap
TELIA   20200616  35kr  Telia Company       14 330 584  LargeCap
TELIA   20200615  32kr  Telia Company       21 154 970  LargeCap
TELIA   20200612  32kr  Telia Company       14 620 880  LargeCap
TELIA   20200611  32kr  Telia Company       22 172 342  LargeCap
TELIA   20200610  33kr  Telia Company       14 242 448  LargeCap
TELIA   20200609  34kr  Telia Company       15 332 782  LargeCap
TELIA   20200608  34kr  Telia Company       11 530 288  LargeCap
TELIA   20200605  34kr  Telia Company       13 988 744  LargeCap
TELIA   20200604  33kr  Telia Company       11 171 427  LargeCap
TELIA   20200603  34kr  Telia Company       17 082 348  LargeCap
TELIA   20200602  33kr  Telia Company       17 505 873  LargeCap
TELIA   20200601  33kr  Telia Company       14 668 505  LargeCap
TELIA   20200529  33kr  Telia Company       36 501 498  LargeCap
TELIA   20200528  33kr  Telia Company       14 201 464  LargeCap
TELIA   20200527  33kr  Telia Company       15 025 535  LargeCap
TELIA   20200526  33kr  Telia Company       14 551 267  LargeCap
TELIA   20200525  32kr  Telia Company       11 188 484  LargeCap
TELIA   20200522  31kr  Telia Company       14 643 381  LargeCap
TELIA   20200520  32kr  Telia Company       8 065 260  LargeCap
TELIA   20200519  32kr  Telia Company       13 417 015  LargeCap
TELIA   20200518  33kr  Telia Company       16 228 190  LargeCap
TELIA   20200515  32kr  Telia Company       18 212 242  LargeCap
TELIA   20200514  32kr  Telia Company       15 303 054  LargeCap
TELIA   20200513  32kr  Telia Company       16 675 367  LargeCap
TELIA   20200512  33kr  Telia Company       11 006 269  LargeCap
TELIA   20200511  33kr  Telia Company       9 243 187  LargeCap
TELIA   20200508  33kr  Telia Company       10 413 175  LargeCap
TELIA   20200507  32kr  Telia Company       9 434 586  LargeCap
TELIA   20200506  32kr  Telia Company       15 044 821  LargeCap
TELIA   20200505  33kr  Telia Company       12 981 618  LargeCap
TELIA   20200504  33kr  Telia Company       21 544 268  LargeCap
TELIA   20200430  34kr  Telia Company       11 091 653  LargeCap
TELIA   20200429  35kr  Telia Company       13 508 851  LargeCap
TELIA   20200428  34kr  Telia Company       18 371 432  LargeCap
TELIA   20200427  34kr  Telia Company       12 352 193  LargeCap
TELIA   20200424  34kr  Telia Company       15 088 173  LargeCap
TELIA   20200423  34kr  Telia Company       18 610 838  LargeCap
TELIA   20200422  35kr  Telia Company       16 983 439  LargeCap
TELIA   20200421  35kr  Telia Company       17 684 584  LargeCap
TELIA   20200420  36kr  Telia Company       8 577 806  LargeCap
TELIA   20200417  36kr  Telia Company       16 760 780  LargeCap
TELIA   20200416  35kr  Telia Company       14 310 943  LargeCap
TELIA   20200415  36kr  Telia Company       17 263 837  LargeCap
TELIA   20200414  36kr  Telia Company       21 575 906  LargeCap
TELIA   20200409  35kr  Telia Company       7 893 680  LargeCap
TELIA   20200408  36kr  Telia Company       9 260 339  LargeCap
TELIA   20200407  36kr  Telia Company       20 553 582  LargeCap
TELIA   20200406  35kr  Telia Company       21 475 210  LargeCap
TELIA   20200403  35kr  Telia Company       14 483 027  LargeCap
TELIA   20200402  38kr  Telia Company       24 751 001  LargeCap
TELIA   20200401  37kr  Telia Company       18 599 709  LargeCap
TELIA   20200331  36kr  Telia Company       22 052 821  LargeCap
TELIA   20200330  36kr  Telia Company       15 645 688  LargeCap
TELIA   20200327  35kr  Telia Company       20 762 740  LargeCap
TELIA   20200326  35kr  Telia Company       37 084 320  LargeCap
TELIA   20200325  36kr  Telia Company       25 515 750  LargeCap
TELIA   20200324  36kr  Telia Company       32 122 065  LargeCap
TELIA   20200323  35kr  Telia Company       24 669 288  LargeCap
TELIA   20200320  36kr  Telia Company       29 855 595  LargeCap
TELIA   20200319  36kr  Telia Company       30 567 309  LargeCap
TELIA   20200318  34kr  Telia Company       44 504 693  LargeCap
TELIA   20200317  36kr  Telia Company       33 003 056  LargeCap
TELIA   20200316  32kr  Telia Company       46 966 951  LargeCap
TELIA   20200313  32kr  Telia Company       39 674 117  LargeCap
TELIA   20200312  31kr  Telia Company       64 474 561  LargeCap
TELIA   20200311  36kr  Telia Company       20 776 610  LargeCap
TELIA   20200310  37kr  Telia Company       22 743 925  LargeCap
TELIA   20200309  37kr  Telia Company       37 418 188  LargeCap
TELIA   20200306  39kr  Telia Company       18 250 629  LargeCap
TELIA   20200305  40kr  Telia Company       15 865 087  LargeCap
TELIA   20200304  40kr  Telia Company       16 884 207  LargeCap
TELIA   20200303  39kr  Telia Company       29 808 351  LargeCap
TELIA   20200302  39kr  Telia Company       25 638 180  LargeCap
TELIA   20200228  38kr  Telia Company       35 418 304  LargeCap
TELIA   20200227  39kr  Telia Company       23 217 468  LargeCap
TELIA   20200226  40kr  Telia Company       23 470 033  LargeCap
TELIA   20200225  41kr  Telia Company       17 485 985  LargeCap
TELIA   20200224  41kr  Telia Company       16 425 373  LargeCap
TELIA   20200221  42kr  Telia Company       9 058 487  LargeCap
TELIA   20200220  43kr  Telia Company       9 333 701  LargeCap
TELIA   20200219  43kr  Telia Company       8 446 705  LargeCap
TELIA   20200218  42kr  Telia Company       11 318 165  LargeCap
TELIA   20200217  41kr  Telia Company       8 569 994  LargeCap
TELIA   20200214  42kr  Telia Company       8 904 157  LargeCap
TELIA   20200213  41kr  Telia Company       9 676 416  LargeCap
TELIA   20200212  42kr  Telia Company       12 644 330  LargeCap
TELIA   20200211  41kr  Telia Company       12 713 953  LargeCap
TELIA   20200210  41kr  Telia Company       9 470 026  LargeCap
TELIA   20200207  41kr  Telia Company       11 772 602  LargeCap
TELIA   20200206  41kr  Telia Company       10 903 588  LargeCap
TELIA   20200205  41kr  Telia Company       15 087 076  LargeCap
TELIA   20200204  41kr  Telia Company       11 842 462  LargeCap
TELIA   20200203  41kr  Telia Company       12 248 322  LargeCap
TELIA   20200131  42kr  Telia Company       14 073 738  LargeCap
TELIA   20200130  42kr  Telia Company       18 769 134  LargeCap
TELIA   20200129  42kr  Telia Company       17 175 348  LargeCap
TELIA   20200128  42kr  Telia Company       14 378 671  LargeCap
TELIA   20200127  41kr  Telia Company       12 280 143  LargeCap
TELIA   20200124  42kr  Telia Company       11 004 262  LargeCap
TELIA   20200123  41kr  Telia Company       7 666 591  LargeCap
TELIA   20200122  41kr  Telia Company       10 775 570  LargeCap
TELIA   20200121  42kr  Telia Company       6 844 691  LargeCap
TELIA   20200120  41kr  Telia Company       8 973 731  LargeCap
TELIA   20200117  41kr  Telia Company       12 808 723  LargeCap
TELIA   20200116  40kr  Telia Company       12 644 759  LargeCap
TELIA   20200115  40kr  Telia Company       16 527 629  LargeCap
TELIA   20200114  41kr  Telia Company       9 839 377  LargeCap
TELIA   20200113  41kr  Telia Company       8 414 460  LargeCap
TELIA   20200110  41kr  Telia Company       7 441 171  LargeCap
TELIA   20200109  41kr  Telia Company       12 221 462  LargeCap
TELIA   20200108  41kr  Telia Company       9 954 087  LargeCap
TELIA   20200107  41kr  Telia Company       8 567 296  LargeCap
TELIA   20200103  41kr  Telia Company       8 057 816  LargeCap
TELIA   20200102  41kr  Telia Company       8 661 476  LargeCap
TELIA   20191230  41kr  Telia Company       8 409 210  LargeCap
TELIA   20191227  41kr  Telia Company       6 798 082  LargeCap
TELIA   20191223  41kr  Telia Company       6 500 965  LargeCap
TELIA   20191220  41kr  Telia Company       19 265 121  LargeCap
TELIA   20191219  41kr  Telia Company       11 257 153  LargeCap
TELIA   20191218  41kr  Telia Company       13 194 737  LargeCap
TELIA   20191217  41kr  Telia Company       9 138 162  LargeCap
TELIA   20191216  42kr  Telia Company       8 428 728  LargeCap
TELIA   20191213  41kr  Telia Company       11 129 774  LargeCap
TELIA   20191212  41kr  Telia Company       8 950 006  LargeCap
TELIA   20191211  41kr  Telia Company       9 641 438  LargeCap
TELIA   20191210  41kr  Telia Company       9 062 426  LargeCap
TELIA   20191209  41kr  Telia Company       9 399 425  LargeCap
TELIA   20191206  41kr  Telia Company       8 695 842  LargeCap
TELIA   20191205  40kr  Telia Company       7 755 216  LargeCap
TELIA   20191204  41kr  Telia Company       11 428 054  LargeCap
TELIA   20191203  41kr  Telia Company       10 540 007  LargeCap
TELIA   20191202  41kr  Telia Company       11 883 618  LargeCap
TELIA   20191129  42kr  Telia Company       9 767 246  LargeCap
TELIA   20191128  42kr  Telia Company       5 497 154  LargeCap
TELIA   20191127  42kr  Telia Company       10 988 986  LargeCap
TELIA   20191126  42kr  Telia Company       15 875 352  LargeCap
TELIA   20191125  42kr  Telia Company       7 127 141  LargeCap
TELIA   20191122  42kr  Telia Company       10 463 303  LargeCap
TELIA   20191121  42kr  Telia Company       13 313 066  LargeCap
TELIA   20191120  42kr  Telia Company       9 502 298  LargeCap
TELIA   20191119  43kr  Telia Company       7 538 693  LargeCap
TELIA   20191118  43kr  Telia Company       7 402 978  LargeCap
TELIA   20191115  43kr  Telia Company       9 308 636  LargeCap
TELIA   20191114  43kr  Telia Company       10 223 005  LargeCap
TELIA   20191113  43kr  Telia Company       9 654 112  LargeCap
TELIA   20191112  43kr  Telia Company       14 279 906  LargeCap
TELIA   20191111  43kr  Telia Company       9 407 326  LargeCap
TELIA   20191108  43kr  Telia Company       11 557 211  LargeCap
TELIA   20191107  43kr  Telia Company       7 322 000  LargeCap
TELIA   20191106  43kr  Telia Company       8 888 433  LargeCap
TELIA   20191105  43kr  Telia Company       8 312 509  LargeCap
TELIA   20191104  43kr  Telia Company       10 945 825  LargeCap
TELIA   20191101  43kr  Telia Company       1 201 642  LargeCap
TELIA   20191031  43kr  Telia Company       11 079 667  LargeCap
TELIA   20191030  42kr  Telia Company       9 414 195  LargeCap
TELIA   20191029  43kr  Telia Company       11 341 312  LargeCap
TELIA   20191028  44kr  Telia Company       15 524 491  LargeCap
TELIA   20191025  44kr  Telia Company       25 838 008  LargeCap
TELIA   20191024  43kr  Telia Company       14 201 782  LargeCap
TELIA   20191023  43kr  Telia Company       1 942 746  LargeCap
TELIA   20191022  44kr  Telia Company       14 100 753  LargeCap
TELIA   20191021  43kr  Telia Company       26 014 229  LargeCap
TELIA   20191018  43kr  Telia Company       19 197 770  LargeCap
TELIA   20191017  42kr  Telia Company       40 528 345  LargeCap
TELIA   20191016  45kr  Telia Company       10 138 401  LargeCap
TELIA   20191015  45kr  Telia Company       11 686 354  LargeCap
TELIA   20191014  45kr  Telia Company       6 873 492  LargeCap
TELIA   20191011  45kr  Telia Company       8 562 557  LargeCap
TELIA   20191010  45kr  Telia Company       8 298 479  LargeCap
TELIA   20191009  44kr  Telia Company       9 947 486  LargeCap
TELIA   20191008  44kr  Telia Company       7 960 863  LargeCap
TELIA   20191007  44kr  Telia Company       6 412 243  LargeCap
TELIA   20191004  44kr  Telia Company       9 427 175  LargeCap
TELIA   20191003  44kr  Telia Company       12 221 297  LargeCap
TELIA   20191002  44kr  Telia Company       11 119 699  LargeCap
TELIA   20191001  45kr  Telia Company       9 022 647  LargeCap
TELIA   20190930  45kr  Telia Company       10 498 604  LargeCap
TELIA   20190927  45kr  Telia Company       6 053 309  LargeCap
TELIA   20190926  44kr  Telia Company       8 191 073  LargeCap
TELIA   20190925  44kr  Telia Company       9 513 325  LargeCap
TELIA   20190924  45kr  Telia Company       7 793 487  LargeCap
TELIA   20190923  44kr  Telia Company       8 350 886  LargeCap
TELIA   20190920  45kr  Telia Company       14 321 548  LargeCap
TELIA   20190919  45kr  Telia Company       8 385 077  LargeCap
TELIA   20190918  44kr  Telia Company       11 075 893  LargeCap
TELIA   20190917  44kr  Telia Company       8 189 672  LargeCap
TELIA   20190916  44kr  Telia Company       8 028 335  LargeCap
TELIA   20190913  43kr  Telia Company       7 502 831  LargeCap
TELIA   20190912  44kr  Telia Company       11 141 881  LargeCap
TELIA   20190911  42kr  Telia Company       9 567 277  LargeCap
TELIA   20190910  43kr  Telia Company       11 451 900  LargeCap
TELIA   20190909  43kr  Telia Company       6 067 088  LargeCap
TELIA   20190906  43kr  Telia Company       5 726 810  LargeCap
TELIA   20190905  43kr  Telia Company       9 517 586  LargeCap
TELIA   20190904  44kr  Telia Company       7 971 567  LargeCap
TELIA   20190903  44kr  Telia Company       6 526 001  LargeCap
TELIA   20190902  44kr  Telia Company       6 902 782  LargeCap
TELIA   20190830  43kr  Telia Company       11 759 063  LargeCap
TELIA   20190829  43kr  Telia Company       10 134 730  LargeCap
TELIA   20190828  43kr  Telia Company       8 955 655  LargeCap
TELIA   20190827  42kr  Telia Company       12 573 877  LargeCap
TELIA   20190826  42kr  Telia Company       7 335 694  LargeCap
TELIA   20190823  41kr  Telia Company       7 445 513  LargeCap
TELIA   20190822  41kr  Telia Company       5 834 290  LargeCap
TELIA   20190821  42kr  Telia Company       6 301 789  LargeCap
TELIA   20190820  42kr  Telia Company       6 825 695  LargeCap
TELIA   20190819  42kr  Telia Company       7 582 744  LargeCap
TELIA   20190816  42kr  Telia Company       9 546 163  LargeCap
TELIA   20190815  41kr  Telia Company       11 166 716  LargeCap
TELIA   20190814  41kr  Telia Company       10 918 251  LargeCap
TELIA   20190813  42kr  Telia Company       8 454 184  LargeCap
TELIA   20190812  42kr  Telia Company       4 697 325  LargeCap
TELIA   20190809  42kr  Telia Company       7 099 863  LargeCap
TELIA   20190808  42kr  Telia Company       8 853 199  LargeCap
TELIA   20190807  42kr  Telia Company       10 773 811  LargeCap
TELIA   20190806  42kr  Telia Company       8 547 320  LargeCap
TELIA   20190805  42kr  Telia Company       12 234 775  LargeCap
TELIA   20190802  43kr  Telia Company       8 459 097  LargeCap
TELIA   20190801  44kr  Telia Company       6 698 753  LargeCap
TELIA   20190731  44kr  Telia Company       6 888 367  LargeCap
TELIA   20190730  44kr  Telia Company       6 380 667  LargeCap
TELIA   20190729  44kr  Telia Company       8 760 717  LargeCap
TELIA   20190726  43kr  Telia Company       7 808 901  LargeCap
TELIA   20190725  43kr  Telia Company       8 355 322  LargeCap
TELIA   20190724  43kr  Telia Company       8 318 361  LargeCap
TELIA   20190723  43kr  Telia Company       8 352 433  LargeCap
TELIA   20190722  43kr  Telia Company       8 168 126  LargeCap
TELIA   20190719  43kr  Telia Company       11 401 537  LargeCap
TELIA   20190718  43kr  Telia Company       13 355 290  LargeCap
TELIA   20190717  43kr  Telia Company       8 951 571  LargeCap
TELIA   20190716  43kr  Telia Company       9 089 368  LargeCap
TELIA   20190715  44kr  Telia Company       8 781 917  LargeCap
TELIA   20190712  43kr  Telia Company       6 535 369  LargeCap
TELIA   20190711  44kr  Telia Company       7 336 274  LargeCap
TELIA   20190710  44kr  Telia Company       7 957 167  LargeCap
TELIA   20190709  44kr  Telia Company       6 878 826  LargeCap
TELIA   20190708  44kr  Telia Company       7 049 002  LargeCap
TELIA   20190705  44kr  Telia Company       7 138 162  LargeCap
TELIA   20190704  44kr  Telia Company       3 759 408  
TELIA   20190703  43kr  Telia Company       9 158 644  LargeCap
TELIA   20190702  43kr  Telia Company       10 719 375  LargeCap
TELIA   20190701  43kr  Telia Company       13 346 907  LargeCap
TELIA   20190628  42kr  Telia Company       10 681 011  LargeCap
TELIA   20190627  42kr  Telia Company       7 209 163  LargeCap
TELIA   20190626  42kr  Telia Company       6 047 530  LargeCap
TELIA   20190625  42kr  Telia Company       6 546 448  LargeCap
TELIA   20190624  42kr  Telia Company       10 807 744  LargeCap
TELIA   20190620  42kr  Telia Company       14 829 120  LargeCap
TELIA   20190619  42kr  Telia Company       10 459 539  LargeCap
TELIA   20190618  42kr  Telia Company       12 695 128  LargeCap
TELIA   20190617  42kr  Telia Company       5 829 753  LargeCap
TELIA   20190614  42kr  Telia Company       7 077 323  LargeCap
TELIA   20190613  42kr  Telia Company       9 312 058  LargeCap
TELIA   20190612  41kr  Telia Company       7 261 386  LargeCap
TELIA   20190611  41kr  Telia Company       8 125 398  LargeCap
TELIA   20190610  41kr  Telia Company       5 871 727  LargeCap
TELIA   20190607  41kr  Telia Company       10 899 207  LargeCap
TELIA   20190605  41kr  Telia Company       7 478 102  LargeCap
TELIA   20190604  40kr  Telia Company       10 068 990  LargeCap
TELIA   20190603  40kr  Telia Company       10 921 484  LargeCap
TELIA   20190531  40kr  Telia Company       14 867 043  LargeCap
TELIA   20190529  40kr  Telia Company       4 403 960  LargeCap
TELIA   20190528  41kr  Telia Company       16 114 728  LargeCap
TELIA   20190527  41kr  Telia Company       4 716 062  LargeCap
TELIA   20190524  41kr  Telia Company       8 476 490  LargeCap
TELIA   20190523  41kr  Telia Company       10 330 892  LargeCap
TELIA   20190522  41kr  Telia Company       13 185 465  LargeCap
TELIA   20190521  41kr  Telia Company       9 322 069  LargeCap
TELIA   20190520  41kr  Telia Company       9 301 773  LargeCap
TELIA   20190517  41kr  Telia Company       8 878 791  LargeCap
TELIA   20190516  41kr  Telia Company       8 550 608  LargeCap
TELIA   20190515  41kr  Telia Company       6 985 984  LargeCap
TELIA   20190514  41kr  Telia Company       7 029 708  LargeCap
TELIA   20190513  40kr  Telia Company       10 214 415  LargeCap
TELIA   20190510  40kr  Telia Company       8 302 839  LargeCap
TELIA   20190509  41kr  Telia Company       9 130 128  LargeCap
TELIA   20190508  41kr  Telia Company       8 224 716  LargeCap
TELIA   20190507  41kr  Telia Company       9 552 869  LargeCap
TELIA   20190506  40kr  Telia Company       6 406 917  LargeCap
TELIA   20190503  41kr  Telia Company       9 339 441  LargeCap
TELIA   20190502  41kr  Telia Company       16 075 405  LargeCap
TELIA   20190430  41kr  Telia Company       6 589 172  LargeCap
TELIA   20190429  41kr  Telia Company       9 013 616  LargeCap
TELIA   20190426  41kr  Telia Company       10 613 898  LargeCap
TELIA   20190425  41kr  Telia Company       10 903 714  LargeCap
TELIA   20190424  41kr  Telia Company       11 313 402  LargeCap
TELIA   20190423  42kr  Telia Company       9 618 009  LargeCap
TELIA   20190418  42kr  Telia Company       6 027 493  LargeCap
TELIA   20190417  42kr  Telia Company       10 989 269  LargeCap
TELIA   20190416  42kr  Telia Company       9 413 660  LargeCap
TELIA   20190415  42kr  Telia Company       8 516 261  LargeCap
TELIA   20190412  42kr  Telia Company       10 617 828  LargeCap
TELIA   20190411  42kr  Telia Company       12 085 148  LargeCap
TELIA   20190410  43kr  Telia Company       10 184 488  LargeCap
TELIA   20190409  43kr  Telia Company       7 425 549  LargeCap
TELIA   20190408  43kr  Telia Company       6 701 684  LargeCap
TELIA   20190405  43kr  Telia Company       6 498 169  LargeCap
TELIA   20190404  43kr  Telia Company       10 552 743  LargeCap
TELIA   20190403  43kr  Telia Company       10 536 419  LargeCap
TELIA   20190402  42kr  Telia Company       10 233 208  LargeCap
TELIA   20190401  42kr  Telia Company       10 377 666  LargeCap
TELIA   20190329  42kr  Telia Company       10 946 091  LargeCap
TELIA   20190328  42kr  Telia Company       9 756 008  LargeCap
TELIA   20190327  42kr  Telia Company       9 925 186  LargeCap
TELIA   20190326  42kr  Telia Company       14 313 738  LargeCap
TELIA   20190325  42kr  Telia Company       8 467 684  LargeCap
TELIA   20190322  43kr  Telia Company       11 393 202  LargeCap
TELIA   20190321  43kr  Telia Company       9 221 357  LargeCap
TELIA   20190320  43kr  Telia Company       7 954 580  LargeCap
TELIA   20190319  43kr  Telia Company       10 794 482  LargeCap
TELIA   20190318  43kr  Telia Company       12 304 901  LargeCap
TELIA   20190315  43kr  Telia Company       20 512 314  LargeCap
TELIA   20190314  42kr  Telia Company       10 583 907  LargeCap
TELIA   20190313  42kr  Telia Company       10 185 922  LargeCap
TELIA   20190312  42kr  Telia Company       12 420 855  LargeCap
TELIA   20190311  42kr  Telia Company       6 788 049  LargeCap
TELIA   20190308  42kr  Telia Company       11 540 901  LargeCap
TELIA   20190307  41kr  Telia Company       9 239 627  LargeCap
TELIA   20190306  41kr  Telia Company       7 435 129  LargeCap
TELIA   20190305  41kr  Telia Company       8 492 099  LargeCap
TELIA   20190304  41kr  Telia Company       9 520 237  LargeCap
TELIA   20190301  40kr  Telia Company       9 278 352  LargeCap
TELIA   20190228  41kr  Telia Company       10 536 461  LargeCap
TELIA   20190227  41kr  Telia Company       9 241 064  LargeCap
TELIA   20190226  41kr  Telia Company       7 384 681  LargeCap
TELIA   20190225  41kr  Telia Company       6 025 124  LargeCap
TELIA   20190222  41kr  Telia Company       10 296 045  LargeCap
TELIA   20190221  41kr  Telia Company       12 750 365  LargeCap
TELIA   20190220  41kr  Telia Company       10 867 883  LargeCap
TELIA   20190219  40kr  Telia Company       10 031 791  LargeCap
TELIA   20190218  40kr  Telia Company       9 580 702  LargeCap
TELIA   20190215  40kr  Telia Company       12 456 671  LargeCap
TELIA   20190214  40kr  Telia Company       9 224 370  LargeCap
TELIA   20190213  39kr  Telia Company       10 704 775  LargeCap
TELIA   20190212  40kr  Telia Company       10 410 031  LargeCap
TELIA   20190211  40kr  Telia Company       11 169 048  LargeCap
TELIA   20190208  39kr  Telia Company       17 010 024  LargeCap
TELIA   20190207  40kr  Telia Company       12 327 987  LargeCap
TELIA   20190206  40kr  Telia Company       12 458 804  LargeCap
TELIA   20190205  40kr  Telia Company       10 318 831  LargeCap
TELIA   20190204  40kr  Telia Company       11 204 840  LargeCap
TELIA   20190201  40kr  Telia Company       13 040 018  LargeCap
TELIA   20190131  40kr  Telia Company       21 302 555  LargeCap
TELIA   20190130  40kr  Telia Company       15 359 761  LargeCap
TELIA   20190129  40kr  Telia Company       14 515 999  LargeCap
TELIA   20190128  40kr  Telia Company       18 811 381  LargeCap
TELIA   20190125  40kr  Telia Company       35 735 976  LargeCap
TELIA   20190124  42kr  Telia Company       12 432 550  LargeCap
TELIA   20190123  42kr  Telia Company       11 925 253  LargeCap
TELIA   20190122  42kr  Telia Company       8 919 620  LargeCap
TELIA   20190121  42kr  Telia Company       8 392 637  LargeCap
TELIA   20190118  43kr  Telia Company       14 998 614  LargeCap
TELIA   20190117  42kr  Telia Company       10 932 327  LargeCap
TELIA   20190116  42kr  Telia Company       15 367 904  LargeCap
TELIA   20190115  42kr  Telia Company       12 440 618  LargeCap
TELIA   20190114  43kr  Telia Company       10 407 203  LargeCap
TELIA   20190111  43kr  Telia Company       10 344 741  LargeCap
TELIA   20190110  43kr  Telia Company       11 500 660  LargeCap
TELIA   20190109  43kr  Telia Company       9 508 738  LargeCap
TELIA   20190108  43kr  Telia Company       13 552 771  LargeCap
TELIA   20190107  43kr  Telia Company       9 504 348  LargeCap
TELIA   20190104  43kr  Telia Company       7 686 898  LargeCap
TELIA   20190103  43kr  Telia Company       11 255 959  LargeCap
TELIA   20190102  43kr  Telia Company       7 153 140  LargeCap
TELIA   20181228  42kr  Telia Company       11 906 874  LargeCap
TELIA   20181227  42kr  Telia Company       14 275 601  LargeCap
TELIA   20181221  43kr  Telia Company       24 419 874  LargeCap
TELIA   20181220  43kr  Telia Company       15 988 344  LargeCap
TELIA   20181219  44kr  Telia Company       15 864 235  LargeCap
TELIA   20181218  44kr  Telia Company       14 468 556  LargeCap
TELIA   20181217  44kr  Telia Company       15 141 794  LargeCap
TELIA   20181214  44kr  Telia Company       14 475 792  LargeCap
TELIA   20181213  43kr  Telia Company       14 917 291  LargeCap
TELIA   20181212  43kr  Telia Company       15 042 540  LargeCap
TELIA   20181211  43kr  Telia Company       19 016 036  LargeCap
TELIA   20181210  42kr  Telia Company       13 293 367  LargeCap
TELIA   20181207  42kr  Telia Company       13 826 475  LargeCap
TELIA   20181206  41kr  Telia Company       14 487 895  LargeCap
TELIA   20181205  42kr  Telia Company       10 264 483  LargeCap
TELIA   20181204  42kr  Telia Company       12 736 861  LargeCap
TELIA   20181203  42kr  Telia Company       11 719 268  LargeCap
TELIA   20181130  42kr  Telia Company       11 798 770  LargeCap
TELIA   20181129  43kr  Telia Company       7 126 260  LargeCap
TELIA   20181128  42kr  Telia Company       11 294 756  LargeCap
TELIA   20181127  42kr  Telia Company       10 833 464  LargeCap
TELIA   20181126  42kr  Telia Company       10 757 620  LargeCap
TELIA   20181123  41kr  Telia Company       6 657 412  LargeCap
TELIA   20181122  41kr  Telia Company       7 531 939  LargeCap
TELIA   20181121  41kr  Telia Company       11 346 547  LargeCap
TELIA   20181120  41kr  Telia Company       14 689 588  LargeCap
TELIA   20181119  42kr  Telia Company       11 392 362  LargeCap
TELIA   20181116  42kr  Telia Company       13 258 041  LargeCap
TELIA   20181115  41kr  Telia Company       14 386 123  LargeCap
TELIA   20181114  42kr  Telia Company       13 399 804  LargeCap
TELIA   20181113  42kr  Telia Company       10 143 588  LargeCap
TELIA   20181112  42kr  Telia Company       8 884 427  LargeCap
TELIA   20181109  43kr  Telia Company       8 258 516  LargeCap
TELIA   20181108  43kr  Telia Company       9 575 160  LargeCap
TELIA   20181107  43kr  Telia Company       9 677 716  LargeCap
TELIA   20181106  42kr  Telia Company       10 322 581  LargeCap
TELIA   20181105  43kr  Telia Company       13 440 252  LargeCap
TELIA   20181102  42kr  Telia Company       4 582 125  LargeCap
TELIA   20181101  42kr  Telia Company       12 079 343  LargeCap
TELIA   20181031  42kr  Telia Company       15 804 914  LargeCap
TELIA   20181030  42kr  Telia Company       10 278 837  LargeCap
TELIA   20181029  41kr  Telia Company       16 414 106  LargeCap
TELIA   20181026  40kr  Telia Company       26 054 946  LargeCap
TELIA   20181025  41kr  Telia Company       18 172 926  LargeCap
TELIA   20181024  42kr  Telia Company       14 461 019  LargeCap
TELIA   20181023  41kr  Telia Company       17 080 993  LargeCap
TELIA   20181022  41kr  Telia Company       14 899 032  LargeCap
TELIA   20181019  40kr  Telia Company       35 299 984  LargeCap
TELIA   20181018  42kr  Telia Company       18 185 872  LargeCap
TELIA   20181017  42kr  Telia Company       15 176 919  LargeCap
TELIA   20181016  42kr  Telia Company       16 905 725  LargeCap
TELIA   20181015  42kr  Telia Company       15 599 465  LargeCap
TELIA   20181012  41kr  Telia Company       16 467 498  LargeCap
TELIA   20181011  42kr  Telia Company       22 846 195  LargeCap
TELIA   20181010  42kr  Telia Company       16 107 931  LargeCap
TELIA   20181009  42kr  Telia Company       8 782 451  LargeCap
TELIA   20181008  41kr  Telia Company       9 293 072  LargeCap
TELIA   20181005  41kr  Telia Company       8 918 517  LargeCap
TELIA   20181004  41kr  Telia Company       8 224 802  LargeCap
TELIA   20181003  42kr  Telia Company       10 570 140  LargeCap
TELIA   20181002  41kr  Telia Company       7 820 753  LargeCap
TELIA   20181001  41kr  Telia Company       12 206 834  LargeCap
TELIA   20180928  41kr  Telia Company       11 123 532  LargeCap
TELIA   20180927  42kr  Telia Company       8 870 345  LargeCap
TELIA   20180926  42kr  Telia Company       6 625 555  LargeCap
TELIA   20180925  41kr  Telia Company       7 049 042  LargeCap
TELIA   20180924  41kr  Telia Company       6 285 554  LargeCap
TELIA   20180921  42kr  Telia Company       13 390 654  LargeCap
TELIA   20180920  42kr  Telia Company       9 787 093  LargeCap
TELIA   20180919  42kr  Telia Company       6 653 442  LargeCap
TELIA   20180918  41kr  Telia Company       8 915 043  LargeCap
TELIA   20180917  41kr  Telia Company       7 079 390  LargeCap
TELIA   20180914  41kr  Telia Company       6 038 157  LargeCap
TELIA   20180913  41kr  Telia Company       5 421 258  LargeCap
TELIA   20180912  41kr  Telia Company       8 688 628  LargeCap
TELIA   20180911  41kr  Telia Company       10 539 761  LargeCap
TELIA   20180910  41kr  Telia Company       6 818 078  LargeCap
TELIA   20180907  40kr  Telia Company       9 937 927  LargeCap
TELIA   20180906  40kr  Telia Company       12 798 927  LargeCap
TELIA   20180905  40kr  Telia Company       14 627 155  LargeCap
TELIA   20180903  42kr  Telia Company       10 587 974  LargeCap
TELIA   20180831  41kr  Telia Company       11 351 742  LargeCap
TELIA   20180830  41kr  Telia Company       12 866 146  LargeCap
TELIA   20180829  42kr  Telia Company       7 727 707  LargeCap
TELIA   20180828  42kr  Telia Company       13 214 819  LargeCap
TELIA   20180827  42kr  Telia Company       14 642 445  LargeCap
TELIA   20180824  42kr  Telia Company       6 110 611  LargeCap
TELIA   20180823  43kr  Telia Company       5 420 806  LargeCap
TELIA   20180822  42kr  Telia Company       5 875 373  LargeCap
TELIA   20180821  43kr  Telia Company       6 481 599  LargeCap
TELIA   20180820  43kr  Telia Company       8 978 427  LargeCap
TELIA   20180817  43kr  Telia Company       7 181 404  LargeCap
TELIA   20180816  43kr  Telia Company       6 413 588  LargeCap
TELIA   20180815  42kr  Telia Company       6 103 436  LargeCap
TELIA   20180814  42kr  Telia Company       5 400 479  LargeCap
TELIA   20180813  42kr  Telia Company       8 522 654  LargeCap
TELIA   20180810  43kr  Telia Company       6 989 071  LargeCap
TELIA   20180809  43kr  Telia Company       6 662 018  LargeCap
TELIA   20180808  43kr  Telia Company       9 820 823  LargeCap
TELIA   20180807  44kr  Telia Company       6 718 178  LargeCap
TELIA   20180806  44kr  Telia Company       5 411 426  LargeCap
TELIA   20180803  44kr  Telia Company       8 125 703  LargeCap
TELIA   20180802  43kr  Telia Company       8 037 184  LargeCap
TELIA   20180801  43kr  Telia Company       6 714 800  LargeCap
TELIA   20180731  42kr  Telia Company       8 698 374  LargeCap
TELIA   20180730  43kr  Telia Company       6 049 541  LargeCap
TELIA   20180727  43kr  Telia Company       9 813 730  LargeCap
TELIA   20180726  42kr  Telia Company       9 104 774  LargeCap
TELIA   20180725  42kr  Telia Company       11 636 262  LargeCap
TELIA   20180724  41kr  Telia Company       12 199 179  LargeCap
TELIA   20180723  41kr  Telia Company       18 889 243  LargeCap
TELIA   20180720  40kr  Telia Company       26 838 373  LargeCap
TELIA   20180719  40kr  Telia Company       11 784 492  LargeCap
TELIA   20180718  40kr  Telia Company       14 097 419  LargeCap
TELIA   20180717  40kr  Telia Company       24 885 701  LargeCap
TELIA   20180716  41kr  Telia Company       10 403 405  LargeCap
TELIA   20180713  42kr  Telia Company       7 274 549  LargeCap
TELIA   20180712  42kr  Telia Company       6 964 631  LargeCap
TELIA   20180711  42kr  Telia Company       8 280 837  LargeCap
TELIA   20180710  42kr  Telia Company       7 466 125  LargeCap
TELIA   20180709  42kr  Telia Company       6 265 433  LargeCap
TELIA   20180706  42kr  Telia Company       8 326 857  LargeCap
TELIA   20180705  42kr  Telia Company       7 968 390  LargeCap
TELIA   20180704  41kr  Telia Company       8 380 634  LargeCap
TELIA   20180703  41kr  Telia Company       8 846 855  LargeCap
TELIA   20180702  41kr  Telia Company       8 685 587  LargeCap
TELIA   20180629  41kr  Telia Company       13 456 683  LargeCap
TELIA   20180628  41kr  Telia Company       12 652 089  LargeCap
TELIA   20180627  42kr  Telia Company       9 187 426  LargeCap
TELIA   20180626  42kr  Telia Company       7 483 018  LargeCap
TELIA   20180625  42kr  Telia Company       9 082 895  LargeCap
TELIA   20180621  42kr  Telia Company       8 325 834  LargeCap
TELIA   20180618  42kr  Telia Company       11 306 454  LargeCap
TELIA   20180615  43kr  Telia Company       13 766 083  LargeCap
TELIA   20180614  43kr  Telia Company       16 073 554  LargeCap
TELIA   20180613  43kr  Telia Company       11 933 748  LargeCap
TELIA   20180612  43kr  Telia Company       12 567 068  LargeCap
TELIA   20180611  43kr  Telia Company       9 381 381  LargeCap
TELIA   20180608  43kr  Telia Company       13 221 543  LargeCap
TELIA   20180607  42kr  Telia Company       10 574 483  LargeCap
TELIA   20180605  42kr  Telia Company       11 213 734  LargeCap
TELIA   20180604  42kr  Telia Company       10 569 622  LargeCap
TELIA   20180601  42kr  Telia Company       7 933 638  LargeCap
TELIA   20180531  42kr  Telia Company       6 865 503  LargeCap
TELIA   20180530  42kr  Telia Company       13 452 799  LargeCap
TELIA   20180529  42kr  Telia Company       10 223 910  LargeCap
TELIA   20180528  42kr  Telia Company       15 828 855  LargeCap
TELIA   20180525  43kr  Telia Company       21 009 005  LargeCap
TELIA   20180524  44kr  Telia Company       9 320 489  LargeCap
TELIA   20180523  43kr  Telia Company       13 288 952  LargeCap
TELIA   20180522  44kr  Telia Company       10 721 950  LargeCap
TELIA   20180521  44kr  Telia Company       8 396 385  LargeCap
TELIA   20180518  44kr  Telia Company       7 829 013  LargeCap
TELIA   20180517  44kr  Telia Company       7 943 664  LargeCap
TELIA   20180516  43kr  Telia Company       11 517 254  LargeCap
TELIA   20180515  44kr  Telia Company       10 637 657  LargeCap
TELIA   20180514  44kr  Telia Company       9 136 503  LargeCap
TELIA   20180511  44kr  Telia Company       9 117 780  LargeCap
TELIA   20180509  44kr  Telia Company       7 197 473  LargeCap
TELIA   20180508  44kr  Telia Company       10 950 995  LargeCap
TELIA   20180507  44kr  Telia Company       7 079 752  LargeCap
TELIA   20180504  43kr  Telia Company       8 743 493  LargeCap
TELIA   20180503  43kr  Telia Company       9 936 428  LargeCap
TELIA   20180502  44kr  Telia Company       14 531 039  LargeCap
TELIA   20180430  44kr  Telia Company       5 570 891  LargeCap
TELIA   20180427  44kr  Telia Company       11 644 705  LargeCap
TELIA   20180426  44kr  Telia Company       12 230 722  LargeCap
TELIA   20180425  43kr  Telia Company       16 712 635  LargeCap
TELIA   20180424  43kr  Telia Company       15 590 693  LargeCap
TELIA   20180423  43kr  Telia Company       34 859 740  LargeCap
TELIA   20180420  42kr  Telia Company       54 844 602  LargeCap
TELIA   20180419  38kr  Telia Company       18 397 128  LargeCap
TELIA   20180418  39kr  Telia Company       4 993 655  LargeCap
TELIA   20180417  39kr  Telia Company       14 010 763  LargeCap
TELIA   20180416  38kr  Telia Company       9 998 651  LargeCap
TELIA   20180413  38kr  Telia Company       12 952 041  LargeCap
TELIA   20180412  38kr  Telia Company       12 831 318  LargeCap
TELIA   20180411  38kr  Telia Company       18 412 986  LargeCap
TELIA   20180410  40kr  Telia Company       18 208 991  LargeCap
TELIA   20180409  40kr  Telia Company       10 746 863  LargeCap
TELIA   20180406  40kr  Telia Company       11 274 088  LargeCap
TELIA   20180405  40kr  Telia Company       15 194 434  LargeCap
TELIA   20180404  40kr  Telia Company       10 596 636  LargeCap
TELIA   20180403  40kr  Telia Company       15 086 753  LargeCap
TELIA   20180329  40kr  Telia Company       6 339 359  LargeCap
TELIA   20180314  40kr  Telia Company       10 607 290  LargeCap
TELIA   20180313  40kr  Telia Company       10 032 429  LargeCap
TELIA   20180312  40kr  Telia Company       8 294 483  LargeCap
TELIA   20180309  40kr  Telia Company       9 698 271  LargeCap
TELIA   20180308  40kr  Telia Company       17 567 561  LargeCap
TELIA   20180307  40kr  Telia Company       15 749 658  LargeCap
TELIA   20180306  40kr  Telia Company       14 380 090  LargeCap
TELIA   20180305  40kr  Telia Company       13 231 669  LargeCap
TELIA   20180302  39kr  Telia Company       19 843 505  LargeCap
TELIA   20180301  39kr  Telia Company       12 092 319  LargeCap
TELIA   20180228  40kr  Telia Company       20 278 880  LargeCap
TELIA   20180227  40kr  Telia Company       8 452 717  LargeCap
TELIA   20180226  40kr  Telia Company       11 985 361  LargeCap
TELIA   20180223  39kr  Telia Company       13 172 539  LargeCap
TELIA   20180222  39kr  Telia Company       11 560 362  LargeCap
TELIA   20180221  38kr  Telia Company       14 426 694  LargeCap
TELIA   20180220  38kr  Telia Company       21 355 711  LargeCap
TELIA   20180219  38kr  Telia Company       13 323 684  LargeCap
TELIA   20180216  38kr  Telia Company       19 635 328  LargeCap
TELIA   20180215  38kr  Telia Company       22 879 026  LargeCap
TELIA   20180214  38kr  Telia Company       17 489 821  LargeCap
TELIA   20180213  38kr  Telia Company       17 191 636  LargeCap
TELIA   20180212  38kr  Telia Company       52 348 812  LargeCap
TELIA   20180209  37kr  Telia Company       20 595 562  LargeCap
TELIA   20180208  37kr  Telia Company       33 468 731  LargeCap
TELIA   20180207  38kr  Telia Company       19 845 478  LargeCap
TELIA   20180206  37kr  Telia Company       25 283 090  LargeCap
TELIA   20180205  39kr  Telia Company       15 663 309  LargeCap
TELIA   20180202  40kr  Telia Company       15 704 549  LargeCap
TELIA   20180201  40kr  Telia Company       16 243 069  LargeCap
TELIA   20180131  40kr  Telia Company       14 585 506  LargeCap
TELIA   20180130  39kr  Telia Company       12 826 145  LargeCap
TELIA   20180129  40kr  Telia Company       20 403 166  LargeCap
TELIA   20180126  39kr  Telia Company       29 098 329  LargeCap
TELIA   20180125  38kr  Telia Company       10 042 150  LargeCap
TELIA   20180124  38kr  Telia Company       7 674 735  LargeCap
TELIA   20180123  38kr  Telia Company       7 793 299  LargeCap
TELIA   20180122  37kr  Telia Company       8 354 677  LargeCap
TELIA   20180119  38kr  Telia Company       9 668 657  LargeCap
TELIA   20180118  38kr  Telia Company       8 885 172  LargeCap
TELIA   20180117  37kr  Telia Company       7 334 930  LargeCap
TELIA   20180116  38kr  Telia Company       6 069 960  LargeCap
TELIA   20180115  38kr  Telia Company       6 955 998  LargeCap
TELIA   20180112  38kr  Telia Company       7 727 063  LargeCap
TELIA   20180111  38kr  Telia Company       12 752 585  LargeCap
TELIA   20180110  38kr  Telia Company       15 924 964  LargeCap
TELIA   20180109  39kr  Telia Company       17 295 353  LargeCap
TELIA   20180108  38kr  Telia Company       13 290 580  LargeCap
TELIA   20180105  38kr  Telia Company       5 432 514  LargeCap
TELIA   20180104  38kr  Telia Company       16 808 401  LargeCap
TELIA   20180103  37kr  Telia Company       8 456 950  LargeCap
TELIA   20180102  37kr  Telia Company       7 586 832  LargeCap
TELIA   20171229  37kr  Telia Company       8 896 562  LargeCap
TELIA   20171228  37kr  Telia Company       5 952 976  LargeCap
TELIA   20171227  37kr  Telia Company       9 231 844  LargeCap
TELIA   20171222  37kr  Telia Company       6 379 878  LargeCap
TELIA   20171221  38kr  Telia Company       7 736 421  LargeCap
TELIA   20171220  37kr  Telia Company       11 508 770  LargeCap
TELIA   20171219  38kr  Telia Company       7 171 476  LargeCap
TELIA   20171218  38kr  Telia Company       11 425 559  LargeCap
TELIA   20171215  38kr  Telia Company       13 288 346  LargeCap
TELIA   20171214  38kr  Telia Company       9 796 919  LargeCap
TELIA   20171213  38kr  Telia Company       8 883 961  LargeCap
TELIA   20171212  38kr  Telia Company       9 720 583  LargeCap
TELIA   20171211  38kr  Telia Company       18 417 971  LargeCap
TELIA   20171208  38kr  Telia Company       168 116   LargeCap
TELIA   20171207  38kr  Telia Company       585 846   LargeCap
TELIA   20171206  38kr  Telia Company       585 846   LargeCap
TELIA   20171205  38kr  Telia Company       585 846   LargeCap
TELIA   20171204  38kr  Telia Company       12 217 565  LargeCap
TELIA   20171201  37kr  Telia Company       8 857 830  LargeCap
TELIA   20171130  37kr  Telia Company       15 199 681  LargeCap
TELIA   20171129  37kr  Telia Company       13 193 171  LargeCap
TELIA   20171128  37kr  Telia Company       21 132 830  LargeCap
TELIA   20171127  38kr  Telia Company       6 043 745  LargeCap
TELIA   20171124  38kr  Telia Company       6 711 129  LargeCap
TELIA   20171123  38kr  Telia Company       6 030 269  LargeCap
TELIA   20171122  38kr  Telia Company       8 503 996  LargeCap
TELIA   20171121  38kr  Telia Company       7 907 427  LargeCap
TELIA   20171120  38kr  Telia Company       8 691 915  LargeCap
TELIA   20171117  38kr  Telia Company       14 917 118  LargeCap
TELIA   20171116  38kr  Telia Company       8 936 658  LargeCap
TELIA   20171115  38kr  Telia Company       14 641 322  LargeCap
TELIA   20171114  38kr  Telia Company       8 559 915  LargeCap
TELIA   20171113  38kr  Telia Company       10 189 098  LargeCap
TELIA   20171110  38kr  Telia Company       8 745 894  LargeCap
TELIA   20171109  38kr  Telia Company       9 010 653  LargeCap
TELIA   20171108  38kr  Telia Company       10 089 335  LargeCap
TELIA   20171107  38kr  Telia Company       7 841 851  LargeCap
TELIA   20171106  39kr  Telia Company       8 845 086  LargeCap
TELIA   20171103  39kr  Telia Company       3 736 363  LargeCap
TELIA   20171102  39kr  Telia Company       6 429 235  LargeCap
TELIA   20171101  39kr  Telia Company       10 790 545  LargeCap
TELIA   20171031  39kr  Telia Company       15 890 595  LargeCap
TELIA   20171030  38kr  Telia Company       7 772 266  LargeCap
TELIA   20171027  38kr  Telia Company       10 699 613  LargeCap
TELIA   20171026  38kr  Telia Company       1 511 359  LargeCap
TELIA   20171025  38kr  Telia Company       13 486 180  LargeCap
TELIA   20171024  38kr  Telia Company       12 474 120  LargeCap
TELIA   20171023  38kr  Telia Company       19 241 248  LargeCap
TELIA   20171020  39kr  Telia Company       16 248 213  LargeCap
TELIA   20171019  39kr  Telia Company       20 209 545  LargeCap
TELIA   20171018  40kr  Telia Company       7 747 371  LargeCap
TELIA   20171017  40kr  Telia Company       7 520 107  LargeCap
TELIA   20171016  40kr  Telia Company       8 137 184  LargeCap
TELIA   20171013  40kr  Telia Company       7 935 348  LargeCap
TELIA   20171012  40kr  Telia Company       9 851 811  LargeCap
TELIA   20171011  39kr  Telia Company       6 680 711  LargeCap
TELIA   20171010  39kr  Telia Company       10 662 405  LargeCap
TELIA   20171009  40kr  Telia Company       7 877 795  LargeCap
TELIA   20171006  39kr  Telia Company       6 093 623  LargeCap
TELIA   20171005  39kr  Telia Company       9 108 458  LargeCap
TELIA   20171004  39kr  Telia Company       8 509 086  LargeCap
TELIA   20171003  39kr  Telia Company       5 873 089  LargeCap
TELIA   20171002  39kr  Telia Company       6 592 978  LargeCap
TELIA   20170929  39kr  Telia Company       9 556 618  LargeCap
TELIA   20170928  39kr  Telia Company       7 810 147  LargeCap
TELIA   20170927  39kr  Telia Company       9 272 141  LargeCap
TELIA   20170926  39kr  Telia Company       6 187 758  LargeCap
TELIA   20170925  39kr  Telia Company       8 213 747  LargeCap
TELIA   20170922  39kr  Telia Company       9 598 718  LargeCap
TELIA   20170921  39kr  Telia Company       20 297 536  LargeCap
TELIA   20170920  39kr  Telia Company       9 953 091  LargeCap
TELIA   20170919  39kr  Telia Company       12 468 259  LargeCap
TELIA   20170918  38kr  Telia Company       15 137 492  LargeCap
TELIA   20170915  39kr  Telia Company       10 279 313  LargeCap
TELIA   20170914  39kr  Telia Company       8 003 891  LargeCap
TELIA   20170913  39kr  Telia Company       5 497 376  LargeCap
TELIA   20170912  39kr  Telia Company       7 869 870  LargeCap
TELIA   20170911  38kr  Telia Company       9 159 655  LargeCap
TELIA   20170908  38kr  Telia Company       8 740 595  LargeCap
TELIA   20170907  38kr  Telia Company       8 081 977  LargeCap
TELIA   20170906  38kr  Telia Company       7 553 181  LargeCap
TELIA   20170905  38kr  Telia Company       10 285 169  LargeCap
TELIA   20170904  38kr  Telia Company       10 119 336  LargeCap
TELIA   20170901  38kr  Telia Company       11 568 405  LargeCap
TELIA   20170831  38kr  Telia Company       11 960 232  LargeCap
TELIA   20170731  38kr  Telia Company       8 893 281  LargeCap
TELIA   20170630  39kr  Telia Company       13 521 779  LargeCap
TELIA   20170531  40kr  Telia Company       19 247 438  LargeCap
TELIA   20170428  36kr  Telia Company       11 426 637  LargeCap
TELIA   20170331  38kr  Telia Company       11 281 198  LargeCap
TELIA   20170228  37kr  Telia Company       11 372 164  LargeCap
TELIA   20170131  36kr  Telia Company       16 053 587  LargeCap
TELIA   20161230  37kr  Telia Company       6 890 954  LargeCap
TELIA   20161130  35kr  Telia Company       20 795 753  LargeCap
TELIA   20161031  36kr  Telia Company       10 236 418  LargeCap
TELIA   20160930  39kr  Telia Company       9 784 329
TELIA   20160831  39kr  Telia Company       8366200   LargeCap
TELIA   20160729  40kr  Telia Company       9956700   LargeCap
TELIA   20160630  40kr  Telia Company       16149000   LargeCap
TELIA   20160531  40kr  Telia Company       17679100   LargeCap
TELIA   20160429  39kr  Telia Company       9392000   LargeCap