Aktiekursen för alla svenska bolag hämtas från TextTV sid203-221 kl 17.50
varje vardag, men i denna lista visas bara vissa utvalda bolag.
Utdelningar och direktavkastning hämtas oregelbundet - se datum i rubriken - från:
https://www.avanza.se/aktier/lista.html/abP8bfUr

Simuleringen (akSim.py) tar följande parametrar from,tom,K%,S% och dag.
from och tom är datum tex 210813 - 220209.
K% betyder att man köper så fort kursen faller K%.
Om det står K%=1 köper man först när kursen går ner 1% osv
Om S%=2% betyder att man säljer först när kursen stigit 2%.
Om dag=6 väntar man i 6 dagar innan man säljer om kursen
fortfarande uppfyller villkoret med procentsatsen.

Man kör akSim.py för följande parameteruppsättningarna
   1. Köp vid -1,0,1 % nedgång dvs 3 olika köpprocentsatser.
   2. Sälj vidr -1,0,1,2,3,5,10,20 dvs 8 olika sälj-procentsatser.
   3. Sälj efter 0,6 dagar dvs 2 olika dagantal.
Man kör alltså akSim.py 3*8*2=48 ggr.
Och man får alltså 48 olika resultat för varje bolag.
Av dessa tar man ut den parameteruppsättning som ger
bäst resultat för varje bolag och den visar man i denna lista.

Man kör simuleringarna för ALLA svenska bolag (ca 1500st) men
denna lista omfattar bara ett 60-tal "godkända bolag".
I listan visas parameteruppsättningen som _k%_S%_dag.
Tex _01_02_6 betyder köp vi 1% nedgång, sälj vid 2% uppgång
och vänta 6 dagar med försäljning.