Övning 1NT 15-17hp med överföringar o högfärgs? 2K,upprHF? 3K

Ange antal tex 5- (fem el fler) och hp i intervall tex 8-9.

Öppningshanden Svarshanden

AntalHj AntalSp Hp AntalHj AntalSp Hp

1 1NT 2R 2H P _______ ______ ___ _______ ___


2 1NT 2R 2H 2NT P _______ ______ ___ _______ _______ ___


3 1NT 2R 2H 3H P _______ ______ ___ _______ _______ ___


4 1NT 2R 2H 3H 4H P _______ ______ ___ _______ _______ _


5 1NT 2R 2H 2S P _______ ______ ___ _______ _______ ___


6 1NT 2R 2H 2S 4S P _______ ______ ___ _______ _______ _


7 1NT 2K 2S 3S P _______ ______ ___ _______ _______ ___


8 1NT 2K 2S 4S P _______ ______ ___ _______ _______ ___


9 1NT 2K 2S 2NT P _______ ______ ___ _______ _______ ___


10 1NT 2K 2S 2NT 3NT P_______ ______ ___ _______ _______


11 1NT 2K 2H 2NT 3S P_______ ______ ___ _______ _______ __


12 1NT 2K 2H 2NT 4S P _______ ______ ___ _______ _______ _


13 1NT 2K 2R 2H P _______ ______ ___ _______ _______ ___


14 1NT 2K 2R 2H 2S P _______ ______ ___ _______ _______ _


15 1NT 3K P _______ ______ ___ _______ _______ _


16 1NT 2K 2R 3K 3S P _______ ______ ___ _______ _______ _


17 1NT 2K 2R 3K 3S 3NT P_______ ______ ___ _______ _______


18 1NT 2K 2R 3K 3NT 4H 4S P_______ ______ ___ __________